Zekeriya Güler

İlahiyatçı

Doğum
27 Kasım, 1959
Eğitim
Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlâhiyatçı. 27 Kasım 1959, Adana doğumlu. Adana Barbaros İlkokulu (1971), Beş Ocak Ortaokulu (1976), Adana İmam Hatip Lisesi (1981), SÜ İlâhiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Yüksek lisansını “Hadis Bibliyografyası Doğuş ve Gelişimi” (1988) adlı çalışmasıyla tamamladı. Doktora tezi: “Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri” (1993). Doçentlik tezi: “Vesîle ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri (Tahriç ve Değerlendirme)” (1997). Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Müftülüğüne bağlı imam hatiplik (1982-87), İlmî Araştırmalar Merkezinde danışman-yönetici olarak çalıştı. Bakü Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1998-2001) seminer ve konferans vererek görev yaptı. Profesörlüğe yükseldi, 1987’den sonra SÜ İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

İlk çalışması “Ebû Reyye’nin ‘Advâ Ale’s-Sünne en-Nebeviyye’ Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, 1991 yılında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlandı. Daha sonra çalışmalarını Hadis Tetkikleri Dergisi’nde yayımladı. KON-TV’de otuz bölümlük “Hadis Sohbetleri” (1995) ve “Doğru Bakış” (2005) adlı programları yaptı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri (1997), 40 Hadiste Kadın (1997), 40 Hadiste Ticaret (1999), İlk Yedi Asırda Hadis İlimleri Literatürü (2002), Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri (2003), Hadis Günlüğü (2004).

ÇEVİRİ: Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi (Muhammed Nur Süveyd’den, 1994).

HAKKINDA: İLAM Araştırma Dergisi (c. II, Temmuz-Aralık 1997), Gerçek Hayat (25.2.2005), Memleket Günlük Yerli Gazete (31.3.2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör