Şükrü Aydındağ

Milletvekili, Asker, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
10 Temmuz, 1935
Diğer İsimler
Hacı Şükrü Bey

Asker ve siyaset adamı, Diyarbekir milletvekillerinden. (D. 1883, İstanbul - Ö. 10 Temmuz 1935, İstanbul). İstanbul’un Şehzadebaşı Mahallesi’nde doğdu; babasının adı Mehmet, annesinin adı Fatma’dır. Mart 1898’de girdiği Harbiye’den 1901 yılında piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu ve 3. Ordu emrine atandı. Bulgar çetelere mücadele etti, Balkan Savaşı (912-13)’nda yaralandı. I. Dünya Savaşı (1914-18)’nda 10. Fırka emrinde 1. Kanal Harekâtına katıldıktan sonra Çanakkale’de Kerevizdere ve Anafartalar muharebelerinde savaştı. Temmuz 1915’te Conkbayırı’nda yaralanarak İstanbul’a götürüldü ve hastanedeyken binbaşı oldu.

Kasım 1915’te 2. Fırka’nın emrine girerek Irak cephesinde savaştı. Kasr-ı Şirin, Kirmanşah, Hacıabâd ve Esatabâd muharebelerinde Rusya İmparatorluğu ile savaştı. 1917’de Makedonya’da Ohri Gölü civarında Fransızlarla savaştı. Mart 1918’da 2. Kafkas Fırkası 6. Alay Komutanlığına atanarak Batum’a geçtiyse de mütarekeden sonra birliğinin kaldırılması üzerine İstanbul’a çağırıldı.

Aralık 1918’de İzmir’de bulunan 17. Kolordu emrine girip Haziran 1919’de 57. Fırka 175. Alay Komutanlığına atandı ve 27 Haziran’da Aydın’ı Yunan işgalcilerinden kurtardı. 1. Dönem (23 Nisan 1920- 11 Ağustos 1923) için Diyarbakır temsilcisi seçilerek TBMM’ye katıldı. Vatanî hizmet için izinli sayılarak cephede savaştı. Kuvâ-yı Milliye Komutanlığı, Müdâfaa-i Milliye Encümeni Reisliği yaptı. TBMM’nin 1. Dönemi sona erdiğinde yeniden orduya dönerek, bir süre açıkta kaldıktan sonra, 1924’te 135. Alay Komutanlığına atandı.

21 Kasım 1923’te TBMM kendisini Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirdi. 1926’de albaylığa, 1933’te tuğgeneralliğe yükseltilerek 17. Fırka Piyade Tugay Komutanlığına atandı. Bekârdı, 19 Temmuz 1935’te bu görevdeyken öldü.

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi 3 (Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 10 (İletişim Yayınları, İstanbul, 1983)

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör