Aziz Zekai Apaydın (Milletvekili)

Ekonomist, Milletvekili, Diplomat, Devlet Adamı, Siyasetçi

Ölüm
29 Nisan, 1947
-
Eğitim
Siyasal Bilgiler Okulu

Ekonomist, hariciyeci, siyaset ve devlet adamı, diplomat, milletvekili, bakan  (D. Bosna / Graveska Köyü, 1884 - Ö. 29 Nisan 1947). Soyadı kanunu ardından "Apaydın" soyadını aldığından, kaynaklarda Zekî Bey diye de geçmektedir. Hacı Salih Bey ile Şefika Hanımın oğludur.

Mekteb-i Mülkiye’yi (Siyasal Bilgiler Okulu) bitirerek iktisat ve yönetici diploması aldı. Fransızca ve Rusça bilirdi. İzmir Vilâyeti Maiyet Memuru olarak çalışmaya başladı. Aydın Mektebi İdadisi (Lisesi) Müdürlüğü, Karacasu Kaymakam Vekilliği; Volçetrin, Planga, Uşak, Eskişehir ve Beykoz Kaymakamlıkları; İçel, Mersin, Kayseri ve Eskişehir Mutasarrıflıkları, I. Dönem Adana Milletvekilliği yaptı. II. Dönem Aydın Milletvekili iken Londra Elçiliğine atanması nedeniyle 18 Ekim 1924 tarihinde istifa etti.

III. Dönemde Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekilli  (2 eylül 1927- 4  Mayıs 1931) seçildi. 26 Aralık 1930’da atandığı Müdafaayı Milliye Vekilliğini (Milli Savunma Bakanlığı) 4 Mayıs 1931'de İsmet Pa­şa'nın kurduğu yeni hükümette de korudu.

Değişik tarihlerde Eskişehir İstiklâl Mahkemesi üyeliği, Londra Konferansı’nda TBMM Hükümeti Murahhassı, Suriye ile Gümrük Muâhedesi (antlaşması) akdine memur Murahhasa Heyeti Başkanlığı, 1. ve 2. Lozan Konferansları Murahhasa Heyeti Müşavirliği (Danışmanlığı), II. Dönem Hariciye Encümeni Başkanı, 2. Hükümet’te Ziraat Bakanı (1924), 6. Hükümet Nâfıa (Bayındırlık, 1930),, Milli Müdafaa Bakanı (1930-1935 )ayrıca Moskova Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Bu görevinden Türkiye’ye döndükten sonra emekliye ayrıldı.

Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi, evli, 5 çocuk babasıydı.

1906’da “İdari Teşkilat Ve Islahat Hakkında Tenkidat ve Mütalaat” adlı bir kitabı yayımlanmıştır.

KAYNAK: Prof. Dr. İhsan Güneş / Türk Parlamento Tarihi (TBMM - V. Dönem 1935-1939 II. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları), Hakkı Devrim / Türkiye Ansiklopedisi 4 (1974), Anadolu Yayıncılık / Yurt Ansiklopedisi (1. Cilt, 1974), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 10 (İletişim Yayınları, 1983), Apaydın, Zekai (Milliyet Gazetesi/Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 2. Cilt, 1986), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör