Edip Semih Yalçın

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen, Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi DTCF (1984) Tarih Bölümü
Diğer İsimler
E. Semih Yalçın

Akademisyen, tarih profesörü, siyasetçi, milletvekili. 1958, Sivas doğumlu. Aydınlıkevler Lisesi (1975), Ankara Üniversitesi DTCF (1984) Tarih Bölümü mezunu. Yüksek lisansını AÜ Türk İnkılapları Tarihi Enstitüsü (1986), doktorasını EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (1990) T.C. Tarihi Bölümünde tamamladı.

GÜ Fen Edebiyat Fakültesi T.C. Tarihi Bölümünde yardımcı doçent (1991), doçent (1995) ve profesör (2001) oldu. Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği yaptı. Aynı üniversitede T.C. Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı (1994-98), Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı (1991-94) görevlerinde bulundu. Tarih Bölümü başkan yardımcılığı (1994-97), dekan yardımcılığı (1996-97), Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1999-2001), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü (2001-), Tarih Bölümü Başkanlığı (2002-) yaptı.

Prof. Dr. Semih Yalçın, mesleki faaliyetler itibariyle; Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu (1992-1998), Ekin Dergisi, Sağlık 2000 Dergisi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, EKEV Akademi Dergisi yayın kurulu üyesi, TÜRKAV, Danışma Kurulu üyesidir.  Alanı ile ilgili olarak 5 adet kitabı, 11 adet yayına hazırladığı kitabı, 2 adet kitap editörlüğü, 49 adet makalesi, 9 adet ulusal ve uluslararası tebliği ve gazete ve dergilerde çıkmış muhtelif yazıları bulunmaktadır. Uzmanlık alanı Atatürk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarihidir.

MHP’de siyasete başlayan Yalçın,  MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürdü. İngilizce bilen Yalçın, evli ve dört çocuk babasıdır.

Makalelerini GÜ AİİT Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Askeri Tarih Bülteni, Türk Yurdu, Tarih Araştırmaları Dergisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ekin, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Erdem, Türk Hukuk, Millet, 2023 dergilerinde, A. Çay Armağanı, Türk Tarihçiliği ve Prof. Dr. Aydın Taneri Armağanı kitaplarında yayımladı. Çeşitli inceleme gezileri ve araştırmalar için yurtdışında bulundu. Çok sayıda lisans ve lisansüstü tez çalışmasında danışmanlık yaptı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi genel yayın yönetmenliği (1996-2000), Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi ve GÜ Sosyal Bilimler Dergisi yayın kurulu üyeliği yaptı.

 

ESERLERİ:

 

Araştırma-İnceleme: 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ortak, 1994), Atatürk’ün Millî Dış Siyaseti (2000), Atatürk (3 cilt, Ali Güler ile, 2000; 1. cilt: 1881 Selanik-1918 İstanbul, 2. cilt: 1919 Samsun-1938 Dolmabahçe, 3. cilt: Yankıları, İlkeleri, Kişiliği), Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları (2003), Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi (Salim Koca ile, 2005).

 

Editörlükleri: 

 

XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimleri Kongresi Bildiriler (2004), Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu (2003).

 

KAYNAKÇA: Söyleşi: Millî Devlet Tehlikede mi? (Millet dergisi, yıl: 1, sayı: 45, 25.8.2003), Söyleşi: Millî Devlet Olmanın Bedeli Ödendikten Sonra Cumhuriyet Kurulmuştur (Türk Yurdu, cilt: 23, sayı: 194, Ekim 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör