Aydî Baba

Tasavvufçu, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed (asıl adı), Aydî, Ayânî

Tasavvufçu-şair (D. 1812, Gaziantep – Ö. 1865, Gaziantep). Sûfiyâne şiirlerinde Aydî ve Ayânî mahlâslarını kullandı. Gaziantep âlimlerinden Mehmed Naim Efendi’nin oğludur. Halep, Kayseri ve İstanbul medreselerinde tahsil gördü. Kayseri’de bir müddet müderris olarak bulundu. Antep’e dönerek İki Şerefeli Camii’nde imamlık yaptı. Bir İstanbul seyahatinde tanıştığı Kuşadalı İbrahim Halvetî’ye intisap etti. Sonrasında imamet, hitabet ve meşihatı terk etti. Bunun üzerine tepki çekti ve Birecik’e sürgüne gönderildi. Sürgünden döndükten bir müddet sonra  Antep’te vefat etti. Gaziantep Umumî Mezarlığına defnolundu.

ESERİ:

Aydî Dîvânı (1937, 1954), Gaziantepli Aydî Baba Divanından Seçmeler.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Şakir Sabri / Gaziantep Büyükleri (1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör