Avnullah Kâzımî

Mutasavvıf, Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Selim

Gazeteci yazar, siyaset adamı, mutasarrıf (D. 1868, İstanbul - Ö. 1914, İstanbul). Asıl adı Mehmed Selim'dir. İstanbul’da gazetecilik yaptığı yıllarda Ermeni teröristlerden gelen tehditler nedeniyle Avnullah Kâzımî imzasını kullanmıştı. II. Abdülhamid ve I. Meşrutiyet dönemlerinin tanınmış gazetecilerinden ve Kerkük mutasarrıflarındandır. Soyca Erzurumludur. Dedesi zorlu Han lâkabıyla tanınan Ali Bey adlı bir Derebeyinin torunu ve Mabeyin Kâtiplerinden Hüseyin Hüsnü Beyin oğlu;  şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna ve yazar İsmet Kür’ün babası, yazar Emine Işınsu Öksüz ve Pınar Kür’ün dedesidir.

Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 1889 da kardeşi  Süleyman Tevfik Beyle gündelik ‘’Mürüvvet,,  gazetesini çıkarırken bir makaleden dolayı tevkif  olunacaklarını  sezerek memleket dışarısına kaçmışlardı. Bu kaçma hadisesinden sonra "Mehmet Selim Bey, memlekete Avnullah Kâzımî takma adıyla dönmüş, 1901 de Müşir Fuat Paşa vakasında yakalanıp müebbet kürek cezasıyla mahkûm edilerek Sivas'a sürülmüştü. Oradan kaçmağa teşebbüs ettiği için Sinop kalesine kapatıldı. 1908 İnkılâbında İstanbula dönerek "Son Müdafaa" adlı eserini yazdı. Bu sırada teşekkül eden "Fedakâran-ı Millet" cemiyetine başkan oldu ve "Hukuk-u Umumiye" isimli gazetesini çıkarmağa başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile mücadele ederken bir iftiraya uğramış, Fedakâran-ı Millet Cemiyeti dağıtılmış, o da yakalanmıştı. Mahkeme neticesinde aklanarak Kerkük Mutasarrıflığına gönderildi. Fakat o sıralarda 31 Mart İhtilâli çıkmış, bu olayda onun da parmağı olduğu sanılarak tekrar yakalanmıştı. Bu defa da Divan-ı Harpte beraat ederek tekrar Kerkük Mutasarrıfı olarak bu görevde beş yıl kaldı. Hayat öyküsünün bir kısmını "Divan-ı Harbi Örfî ve Avnullah Kâzımî" adlı eserinde yazmıştır. Kızı Halide Nusret'in  Kerkük'teki çocukluk yıllarını aktardığı “Bir Devrin Romanı” adlı anı kitabında de Avnullah Bey ile ilgili geniş bilgiler vardır.

Eserleri:

Son Müdafaa, Divan-ı Harbi Örfî ve Avnullah Kâzımî.

KAYNAK:  İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), kızı İsmet Kür'den alınan bilgiler (2007).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör