Edib Harabî

Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ahmed Edib (asıl adı), Edîb, Harâbî, Zehra, Lütfî

Şair (D. 1852, İstanbul - Ö. 1916). Asıl adı Ahmed Edib’dir. Edîb, Harâbî, Zehra ve Lütfî mahlâslarını kullandı. Bahriye’de birlik kâtipliği yaptı. Deniz Levazım binbaşılığına kadar yükseldi. İstanbul’da yaşadı.

Tasavvuf konulu şiirlerde, doğaçlama şiir söylemekte, hicivde usta ve deneyimli idi. Şiirde belli bir düzeyi yakaladı. Şiirleri, Bektaşî çevrelerinde sıkça okundu, bazıları da beste­lendi. Divan’ının kendi el yazısıyla müs­veddesi İhsan Mahfî Kütüphanesindedir. 570 sayfalık bu müsvettede şairin kalenderileri, nefesleri yanında divan edebiyatının türlü nazım şekillerinde yazılmış şiirleri de yer aldı. Bektaşî­likle ilgili şiirleri seçilip İzmirli Hüseyin Hüsnü Erdikut Baba tarafından Edib Harâbî’nin Di­vanı (1950) ve Sefer Aytekin tarafından Harabî, Hayatı ve Deyişleri (1959) adla­rıyla yayımlandı.

HAKKINDA: S. Nüzhet Ergun / Bektaşî Şairleri (1930), Fikret Fikret Yörükoğlu / Edib Harabî Hayatı ve Eserleri (1945), TDE Ansiklopedisi (c. 2, 1976). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör