Edib Emin Bey

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
-

Şair ve yazar (D. 1894, Erzurum - Ö. 1918). Kars’ın tanınmış ailele­rinden birine mensuptur. Karahanoğullarından Emin Nâzım Bey’in oğludur. Türkçülük ülküsüne gönül vermiş bir yazardır. Erzurum’da çıkartılan Albayrak gazetesinde yayınlanan şiir ve yazılarında millî duygularını ve esir Türk ellerinin acılarını dile getirdi. Şiirlerinde hece veznini kullandı, Albayrak gazetesinin sahibi Süleyman Bey’i hocası kabul etti.

ESERLERİ (Şiir):

Armağan (1914), Şa’irin Defteri (1914), Erzurum.

HAKKINDA: Karahanoğlu Mustafa Muhtar Bey / Çeşitli Konular (1978), Müştak Hatifi Karahanoğlu - Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu / Karahanoğlu Ailesi Ta­rihçesi ve Karahanoğlu M. Muhtar’ın Şiirleri Kitap­lığı (1986), TDOE-TDE Ansiklopedisi 3 (2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör