Şöhreti Haydar Çelebi

Bürokrat, Şair

Doğum
-
Burç
Diğer İsimler
Haydar (asıl adı), Şöhretî

16. Yüzyıl bürokrat ve şairlerinden (D. ?, Diyarbekir - Ö. 1605, Şam). Asıl adı Haydar'dır. Şiirlerinde "Şöhretî" mahlasını kullandı. Memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli şehirlerdeki memuriyetlerde bulunmuş ve en son Şam Defterdarı iken H. 1014 (M. 1605) senesinde vefat etmiştir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 110; Kfz Ryz., Sel.; Eşa.), Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. 3, s. 178, 1996), Mehmet Zeki Bey (c.1, s. 208), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

GAZEL'lerinden Beyitler

Çemende ben geçerken mübtelâ ol serv-i âzâde

Reva mı lâle vü sünbül çıka bir yerden üftâde

                          *

Meğer gördü meleklerden birin cânâne resminde

Ki yazdı kâtib-i kudret bizi divâne resminde.

                          *

Dûd-i âhumdur başımda ŞÖHRETÎ perr-i siyeh

Ol sebebden peyk-i ışk dimağla buldum şöhreti.

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 110).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör