Erdal Tanas Karagöl

İktisat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Editör, Ekonomist, Akademisyen

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'

Akademisyen, Prof. Dr., araştırmacı yazar, editör. 1971 yılında Erzurum'un Çat ilçesinde doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Çat Lisesinde, Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde dereceyle bitirerek mezun oldu.

1994 yılında kazandığı devlet bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmaya hak kazandı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Connecticut Üniversitesinde (University of Connecticut) Ekonomi dalında Yüksek Lisans derecesi, 2002 yılında İngiltere'de bulunan York Üniversitesi'nden (University of York) Ekonomi dalında Doktora derecesini “Dış Borçlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ve Dış Borç Öteleme Riski” adlı teziyle aldı. Sonrasında

Türkiye'ye dönüp mecburi hizmet karşılığı olarak Balıkesir Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bu görevinde 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör oldu.

Üniversitelerde yönetim kurulu üyeliği ve senato üyeliği yaptı. Balıkesir Üniversitesi'nin yanında Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde dersler verdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim kurulu üyesi, Fakülte Kurulu üyesi, Senato üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılında TÜBİTAK tarafından Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) asosiye üye olarak seçildi. Ayrıca, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu'nda (SOBAG), yürütme komitesi üyesi olarak görev yaptı. YÖK ve Üniversitelerarası Kurulda (ÜAK) çeşitli komisyonlarda görev yapmaya devam etmektedir.

İlgi alanı olan dış borçlar, uluslararası finans, IMF standy, ekonomik büyüme, enerji ekonomisi ve savunma ekonomisi, istihdam ile ilgili makaleleri, dünyada en başarılı çalışmaların yayımlandığı dergileri kapsayan Sosyal Bilimlerde Atıf İndeksi olarak bilinen “Social Science Citation Index” (SSCI)'de taranan dergilerde yayınlandı. Bu çalışmalardan dolayı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK tarafından birçok defa yayın teşvike layık görüldü. Bu başarılı çalışmaları neticesinde 2006 yılında yapılan bir değerlendirmede Türkiye'de iktisatçılar sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Bununla beraber, enerji ekonomisinin en önemli dergilerinde hakemlik yaptı ve EPDK ve Enerji Uzmanları Derneği tarafından çıkarlan “Enerji, Piyasa ve Düzenleme” dergisinin editörlüğünü yürüttü. Çok sayıda kitapta bölüm yazarlığı ve bazı kitaplarda editörlük yaptı. Akademik hayatta yazdığı çok sayıda makale ve yaptığı çalışmalarının yanı sıra, 2008–2009 döneminde Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nda (Ulusal Ajans) başkanlık koordinatörü olarak çalıştı.

2009 yılından itibaren TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE'de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü için yapılan “Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi”nde proje koordinatörü olarak görev aldı. Ayrıca, TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Ulusal Ajans) yürüttüğü Hayatboyu Öğrenme Programının Ulusal Uygulama Raporu Projesinde ve Gençlik Programlarının Ulusal Uygulama Raporu Projesinde proje koordinatörlüğü yaptı. Bununla beraber, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında başlanan Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi Ön Analiz çalışmalarında Sosyal ve İstatistikî Araştırma-Geliştirme Projeleri Koordinatörü olarak görev aldı.

2009 yılından itibaren TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE-G222'de koordinatörlük yapan Prof. Dr. Karagöl, aynı zamanda Sosyal ve İstatistikî Araştırma-Geliştirme Projeleri Koordinatörü olarak Yönetim Danışmanlığı görevini de yürüttü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirilen işletmelerin özelleştirme öncesi ve sonrası dönemde verimliliklerinin karşılaştırılmasının yapıldığı projede aktif görev aldı. Bu proje sonuçları kitap olarak yayımlandı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ekonomi direktörlüğünde bulundu. Halen bu görevi devam etmektedir. SETA için çok sayıda rapor ve analiz yayımladı. Bunların bazıları “Geçmişten Günümüze Türkiye'de Dış Borçlar”, “Türkiye'de İstihdam Durumu: Genel Eğilim ve Trendler” , “Türkiye' de Doğrudan Yabancı Yatırımlar” , “AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi” , “Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alterrnatif Arayışlar ” ve “Türkiye-IMF İlişkilerinde Yeni Dönem” adlı yayınlardır. Ayrıca SETA vakfı tarafından yayımlanan “Insight Turkey” dergisinin 2011 Kış sayısı ekonomi özel sayısının editörlüğünü yaptı.

Bununla beraber, enerji konusunda dünyanın en prestijli dergilerinde yapılan akademik yayınların yanı sıra “Enerji Görünümü: Türkiye”, “Türkiye'de Enerji Borsası”, “Özelleştirme Sonrası Elektrik Dağıtım Şirketleri” adlı analizleri ve bilgi notlarını yayımladı. Çok sayıda akademik eserlerinin yanı sıra, Sabah, Star gazetelerinde ve Anlayış dergisinde de güncel ekonomik sorunlara ilişkin makaleler yazdı. Ayrıca, Meydan Yayıncılık tarafında yayınlanan “2000'li Yıllarda Türkiye'de Ekonomi ve Sosyal Politikalar” kitabının editörü olarak görev aldı. Üniversitede fakülte yönetim kurul üyesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM)'da yönetim kurulu üyesi, İstanbul İktisatçılar Derneği'nde (İKDER) üye olarak bulunmaktadır.

Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak devam etmektedir. Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl evli ve iki kızı vardır.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yayımlanan Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Araştırma - İnceleme - Kuram, İş, Ekonomi & Pazarlama, İşletme, Finans, Muhasebe kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

 

Başlıca Kitapları (Ortak Kitap):

 

Türkiye'nin Enerjide Merkez Ülke Olma Arayışı (Mehmet Kızılkaya, Seyithan Ahmet Ateş, Salihe Kaya ile, 2016),

İstanbul’un Finans Merkezi Olma Arayışı (Yusuf Emre Koç, Mehmet Kızılkaya ile),

AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi (Ortak kitap),

Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye’nin Arabuluculuk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı (Ortak kitap),  

Lng’nin Dünya Enerji Ticaretindeki Yeri (Ortak kitap),  

Türkiye'deki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Özelleştirilmesi (Ortak kitap),  

Türkiye’de Elektrik Enerjisi (Ortak kitap).

 

HAKKINDA: Özgeçmiş Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl (rekabet.gov.tr, 01.02.2022), Erdal Tanas Karagöl Yazıları (yenisafak.com, 01.02.2022), Erdal Tanas Karagöl - Yazarlar Sayfası (setav.org, 01.02.2022), Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl (avesis.aybu.edu.tr, 01.02.2022), Erdal Tanas Karagöl Kimdir? – En Sevilen ve En Çok Satan Kitapları (kidega.com, 01.02.2022).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör