Ali Galib Paşa (Damat)

Bakan, Vezir, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi devlet adamlarından, vezir, nazır (D. 1829, İstanbul – Ö. 1858, İstanbul). Sultan Abdülmecid döneminde Nazırlıklarda bulunmuş Reşit Paşa’nın oğlu ve Padişahın damadı olduğu için pek gençken Vezir olmuş bir paşadır. Sadrazam Büyük Reşit Paşa’nın üçüncü oğludur. Sadaret Mektupçu Kaleminde, Amedi Odası’nda bulundu. Abdülmecid’in kızı Fatma Sultan’la evlenince Vezir rütbesi ile (Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye) Âzası, sonra Hazîne-i Hassa Nazırı, 1856’da Hariciye ve Evkaf Nazırı, bir yıl sonra da Ticaret Nazırı oldu. Boğaziçi’nde bir deniz kazası sonucu boğularak öldü, babasının Beyazıt’taki türbesine gömüldü. Türkçe güzel kitabeti olan, Fransızcayı da söyleyip yazan, musikiye aşina bir genç olarak tanınmıştı.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör