Vefa Taşdelen

Deneme Yazarı, Felsefeci

Doğum
25 Eylül, 1966
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Burç

 Felsefeci, deneme yazarı. 25 Eylül 1966, İnebolu / Kastamonu doğumlu. İlk ve orta öğrenimini İnebolu’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirerek (1989) aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezi: “Varoluşçuluk ve Edebiyat Etkileşimi”. Van’ın Gürpınar ilçesinde iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesine araştırma görevlisi olarak girdi. 1996 Yılında Ankara Üniversitesinde doktoraya başladı. 1997-2000 yılları arasında, Seyir Estetik ve Sanat Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yaptı. 2004’te savunduğu “Søren Kierkegaard’un Varoluş Alanlarında Benliğin Oluşamaması Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Sevgi Alanı”  başlıklı teziyle felsefe doktoru oldu. İkinci tez çalışması: “Eğitim Hermeneutiği Sorunsalı Üzerine Felsefi Bir Araştırma” (2006). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde doçent doktor unvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Seval Taşdelen ile evli; Betül, Merve, Ömer Faruk adlarında üç çocuk babasıdır.

Yazı ve şiirleri 1996’dan itibaren Hece, Hece Öykü, Beyaz Gemi (Müştehir Karakaya ile birlikte, yayın koordinatörü ve kurucularından, 2007-), Başka, Seyir (sahibi ve yayın yönetmeni, 1997-2000, 12 sayı, Van) dergilerinde yayımlandı.

Taşdelen, edebi çalışmalarında, insani değerleri merkeze alan bir duyarlılık geliştirmeye çalıştı. Deneme ve şiirlerinde ortaya koyduğu bu tarzın merkezinde birey vardır. Bireyin bu dünyadaki varoluşunu ve bu varoluştan ortaya çıkan kişisel deneyimi, katı söylemlerin ardında yok etmemeye özen gösterir. Çalışmalarında bu insani duyarlılığı geliştirmeye çalışır. Basit, yalın fakat aynı derecede içerikli ifadelere kavuşmaya çalışır. İnsanın yeryüzündeki bulunuşunun karmaşık değil, yalın bir yapıda olduğunu düşünür. Sanat tanımında bu yalınlığı vurgular. Bunda da bir başka kavrama, içtenlik kavramına ulaşır. Yalınlığı ve içtenliği, bu saf yönelişi yazma eyleminin, insanı ve evreni anlama çabasının temeline koyar.

ESERLERİ:

ŞİİR: Yalnızlığa Ağlamak (1997), Ay Çekimi (1998).

FELSEFE: İyinin ve Güzelin Öyküsü (1996), Sanat Akımları Sorunsalı ve Sürrealizm (1996), Sanat Yazıları (1998), Kierkegaard’da Benlik ve Varoluş (2004), Hermeneutiğin Evrimi (2008), Felsefede ve Sanatta İroni (2009).

DENEME: Düşünmek Özgürlüğü (1998).

ÇEVİRİ: Kaygı Kavramı (Søren Kierkegard’dan, 2004).

DERLEME: Felsefe Eğitim Sanat (Sabri Büyükdüvenci’yle birlikte, 2006).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör