Ali Fuat Türkgeldi

Devlet Adamı, Tarihçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi)

Tarihçi, devlet adamı (D. 1867, İstanbul - Ö. 1935). Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi) mezunu. Sarayda görev aldı. Mabeyn (Saray) başkâtipliği (1912-29) ve Sadaret (Başbakanlık) müsteşarlığı (1920-22) görevlerinde bulundu. Osmanlı devletinin son döneminde yakından tanıdığı padişahlar ve devlet adamları ile döneminin olayları hakkında eserlerinde değerli bilgiler vardır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Rical-ı Mühimme-i Siyasiyye (1929), Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye (Bekir Sıtkı Baykal tar., 1966), Görüp İşittiklerim (1941, 1952, 3. bas., 1984).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör