Ali Fuat Erden

Asker, Tarihçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Harbiye Mektebi

Asker ve tarihçi (D. 1882, İstanbul - Ö. 1957). Mühendishane-i Berr-i Hümâyun (1900), Harbiye Mektebi (1903) mezunu. Askerî birliklerde görev aldı. Paris Askerî Ateşeliğinde bulundu (1913-14). Birinci Dünya Savaşı Kanal Harekâtında Cemal Paşa’nın kurmay başkanı idi (1916). Ardından 8. Kolordu Komutanlığı yaptı (1917).

Hastalığı dolayısıyla Millî Mücadele’de yer almadı. Cumhuriyetten sonra Konya’da Harp Tarihi Şubesinde ve çeşitli kolordu komutanlıklarında bulundu. Harp Akademisi Komutanlığına getirildi (1930). Orgeneralliğe yükselerek Askerî Yargıtay Başkanlığı yaptı.

ESERLERİ:

Paris’ten Tih Sahrasına (1949), Atatürk (1952), İnönü (1952), Suriye Hatıraları (yay. haz. Alpay Kabacalı, 2003).

HAKKINDA: Sefa Kaplan / Bin Atlı Meselesi (Hürriyet Keyif eki, 13.3.2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör