Abdulvahid B. Muhammed

Fıkıh Bilgini

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Ebü'l feth Abdülvahid bin Muhammed el - Mahfuz bin Abdülvahid el - Âmidî, Tacüddin (lakap)

Fıkıh bilgini (D. ?, Diyarbekir - Ö. 1155, Diyarbekir). Künyesi, Ebü'l feth Abdülvahid bin Muhammed el - Mahfuz bin Abdülvahid el - Âmidî, lakabı ise Tacüddin idi. Babası Ebû Nasr-ı Muhammed ve Şeyh Ahmed Gazalî'den özel dersler almış, çeşitli yerlerde kadılık yapmış ve 1155'te ölmüştür.

ESERLERİ:

Gurerü'l - hikem ve Durerü'l - kelimi min kelâm-i Ali b. Ebû Talib (Bu kitabın yazma bir nüshası İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi kısmında [Nu. 1685]; bir nüshası da aynı kütüphanenin Damat İbrahim kitapları [Nu. 748'de kayıtlı] arasındadır. Kitapta Hz. Ali'nin buyurdukları veciz sözleri toplanmıştır), Cevahirü'l - kelâm fî şerhi'l - hükmi ve'l - ahkâm min kıssati Seyyid- il en'âm aleyhisselâtü vesselam.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 9), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör