Talip Türcan

İslam Hukukçusu, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İslâm hukuku araştırmacısı. 1970, Sorgun / Yozgat doğumlu. Ankara Kırkkonaklar İlkokulu (1982), Ankara İmam Hatip Lisesi (1988), Çankaya Lisesi (dışarıdan, 1991), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1992) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997) mezunu. 1992 yılından itibaren Ankara’da bir yıl din dersi öğretmenliği yaptıktan sonra 1993’te Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi SBE Temel İslâm Bilimleri (İslâm Hukuku) alanında (1995), doktorasını SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâmî Bilimler Bölümünde “İslâm Hukukunda Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri Batı ve Türk Hukuku ile Mukayeşeli Bir İnceleme” adlı tezi ile(2000) yaptı. SDÜ İlâhiyat Fakültesi dekan yardımcılığı (2004), Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkan yardımcılığı (2003), İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı (2004) görevlerinde bulundu. Aynı eğitim kurumunda doçent oldu.  

Çalışmalarını hukukun genel teorisi, hukuk felsefesi, fıkıh ve fıkıh usulü (İslâm hukuk bilimi), hukuk düşüncesinin tarihsel gelişimi, Cahiliye Dönemi hukuku ve Kur’an hükümleri, hukuk ve devlet gibi alanlarda sürdürdü. İslâmî Araştırmalar, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Arayışlar, İslâmiyât, İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, Genç Düşünce, EKEV Akademi, İslâm Hukuku Araştırmaları dergilerinde yazıları yayımlandı. Alanıyla ilgili çevirileri Diyanet, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Tabula Rasa dergilerinde yayımlandı. Ulusal sempozyum ve toplantılarda sunumlar yaptı, konferanslar verdi. Bölgesel medya kuruluşlarında programlara katıldı. 

ESERLERİ:

Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri / İslâm ve Batı Hukuk Düşüncesi Bağlamında Bir İnceleme (2001), İslâm Hukuk Biliminde Hukuk Normu / Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu (2003).

KAYNAK: Talip Türcan / Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör