Tâlib

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ali Galip

Mutasavvıf-şair (D. 1884, Erzurum – Ö. 1928). Asıl adı Ali Galip’tir. Dört beş yaşlarındayken annesini ve babasını kaybetti. Bu nedenle eniştesi kaymakam Maksut Bey’in himayesinde yetişti. Kadirî Şeyhi Hacı İbrahim Ruhi Efendi’den ders aldı. Hocasıyla çıktığı hac seyahatinden geri dönmeyerek Mekke ve Medine’de kaldı. Burada dört yıl yaşadıktan sonra Bağdat’a geçti. İki yıl kadar da Bağdat’ta öğrenimine devam etti. Oradan İstanbul’a gelerek öğrenimini Ayasofya Medresesinde sürdürdü. Hac seyahatiyle başlayan yedi yıllık bir aradan sonra Erzurum’a döndü. Hocası ve şeyhi Ruhi Efendi’yle yeniden görüştü, onun manevî derslerine devam etti. 1916’da Erzurum’un Ruslar tarafından işgal günlerini, 17 Ekim 1917 devrimiyle geri çekilmelerini ve arkasından başlayan Ermeni katliamlarını gördü. İşgal günlerinden itibaren başlayan mücadelenin içinde yer aldı. Aynı zamanda iyi bir hattat olması nedeniyle, Erzurum’un kurtuluşundan sonra Muallim Mektebine hüsn-ü hat (güzel yazı) öğretmeni olarak atandı. Şapka Kanunu’nun uygulanmaya konulmasından sonra görevinden istifa etti. 1928’de Şapka Kanunu’na tepki gösterdiği ve halkı isyana kışkırttığı ileri sürülerek tutuklandı ve Erzurum’da idam edildi.

ESERLERİ:

Divân, Seyahatnâme.

KAYNAK: Osman Sarı / Şehid Tâlib ve Şiirlerinden Seçmeler (İlim ve Sanat, sayı: 18), Hasan Ali Kasır / Erzurum Şairleri (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör