Esra Soylu

STK Yöneticisi, İş İnsanı, Hukukçu

Doğum
29 Eylül, 1989
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

İş Kadını, Hukukçu, Avukat, STK Yöneticisi. 29 Eylül 1989, Elazığ doğumlu.

İlköğretimi Elazığ Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda; lise eğitimini 2002-2006 döneminde Elazığ Anadolu Lisesi’nde,  lisans eğitimini 2006-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Türkiye Barolar Birliğinde Stajyer Eğitimi, Tüketici Hukuku ve 4077 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Meslek İçi Eğitimi, Sözleşmeler Hukuku Eğitimi, Mahalli İdarelerin İdari Denetimi Eğitimi, Borçlar Kanunu Uygulamaları Eğitimlerini almış ve 2012 yılında Avukatlık Stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatı ve Noterlik Belgesi’ni almıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Anabilim Dalı Bilişim Hukuku bölümünde Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir.

 

İş Tecrübesi

 

Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde 2012 yılında Avukat olarak göreve başlamıştır. Elazığ Belediyesi’nde avukat olarak görev yaptığı 2012-2014 arasında belediyenin imar, kamulaştırma, ihale uyuşmazlıkları, altyapı, üstyapı ve idari yargıdavalarını yürütmüştür.

Mayıs/2014 döneminde Avukat olarak çalıştığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanmıştır. Görev sürecince yürüttüğü dava dosyalarının yanında; Sözleşmeler Hukuku Danışmanlığı kapsamında kurumda yapılan tüm ihalelerin şartname, sözleşme ve ihale dokümanlarının; belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı sözleşme ve protokollerinin hukuki altyapısını oluşturmuştur.

2014-2016 yılları arasında Memur Disiplin Kurulu üyeliği ile idarenin memur çalışanlarının disiplin soruşturmalarına hukukçu kimliği ile katılmıştır.

2014-2016 yılları arasında Elazığ Belediyesi Personel Dayanışma Vakfı Denetim Kurulu üyeliği ile vakıf bünyesinde bulunan personellerin ihtiyaçlarının giderilmesi, taleplerinin ve sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmuş; vakfın denetim görevini üstlenmiştir.

2015-2016 yıllarında İl Etik Komisyonu’na Elazığ Belediyesi’ni temsilen görevlendirilmiş; komisyona katkıda bulunmuştur.

2016 yılında Elazığ Valiliği’ne bağlı İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği’ne atanmış, Elazığ Valiliği ve İl Özel İdaresi başta olmak üzere Elazığ Valiliği’ne bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının önleyici hukuk danışmanlığını ve avukatlığını yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında; Elazığ İl Özel İdaresi’nin hissedarı olduğu, yeni iş kurmak isteyen ve/veya halihazırda işletmeleri bulunan girişimcilerin sürdürülebilir bir ilerleme içerisinde olmalarını hedefleyen Elazığ İş Geliştirme Merkezi ‘nin (İŞGEM) kurulum aşamasında ve hizmet verdiği dönemde önleyici hukuk danışmanlığı ve avukatlığını yapmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik gereği İl Özel İdaresi Tespit Komisyonu üyeliği yapmış; başvuruların kabulünden itirazların sonuçlandırılması, dava açılması halinde davaların takibine kadar tüm süreçleri takip etmiştir.

Nisan/2018-Aralık/2019 döneminde Elazığ Valiliği Yabancı Ülke veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmeliğin Başvuru İnceleme Komisyon üyeliği, Haziran/2018-Aralık/2019 döneminde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği Elazığ Valiliği nezdinde kurulan tahsil komisyonu üyeliği yapmıştır.

Nisan/2018 itibari ile 1994 yılından bu yana Elazığ’ın ilk, Türkiye’nin 8. Özel Kanalı olarak Türksat 4-A uydusu üzerinden yayın yapmakta olan KANAL 23 Televizyonu, FM 23 Haber Radyosu, Radyo Hazar, Radyo Kulüp, Ezgi Radyo, www.kanal23.com internet haber sitesini bünyesinde bulunduran Doruk Medya Grubunun tüm hisselerini devralmış olup, bugün itibari ile Medya Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’sudur.

 

Sivil Toplum Çalışmaları

 

​2014-2016 yılları arasında Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Kurucu Başkanı olarak görev yapmış; bu alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirmiş ve kadın çalışmaları alanında önemli bir farkındalık oluşturmuştur.

2015 yılında Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) 9. Temsilciliği olarak açılan Elazığ Temsilciliği görevine getirilmiş olup Mart/2015-Kasım/2019 döneminde bu görevi devam ettirmiştir. Kasım/2019 tarihinden bu yana Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Genel Merkez İş ve Ekonomi Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

KAYNAK: Bilgi Teyidi (03.10.2020).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör