Süleyman Pampal

Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Akademisyen, Prof. Dr., Jeoloji Mühendisi, Deprem Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi.1955 yılında Adana Kadirli'de doğan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 1972 yılında Kadirli Lisesi'nden, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1978 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan doktora derecesini, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı'nda yardımcı doçentlik, 1989 yılında doçentlik ve 1995 yılında ise profesörlük unvanlarını aldı

 

İş Deneyimi

 

1985-1989 G.Ü.M.M.F. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

1989-1991 G.Ü.M.M.F. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

1992-1995 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

1994-(Devam Etmekte) G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması Ve Uygulaması Anabilim Dalı Başkanlığı

1995-1996 G.Ü.M.M.F. Dekan Yardımcılığı

1996-2000 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

Araştırma Projeleri

 

2000 Eti Bor (Kütahya-Emet) ÇED Raporunu hazırlanmasında görev aldı.

2000 Posta İşletme Merkezi, Marmara Bölgesinde bulunan yapıların deprem sonrası onarım-güçlendirme projesini yürüttü.

2000 TBMM için hazırlanan “21. dönem milletvekillerinin ülkedeki trafik sorununa bakışı” konulu çalışmayı yönetti

1999 Teaş, Marmara Bölgesinde bulunan yapıların deprem sonrası onarım-güçlendirme projesini yürüttü.

1999 Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan "yoldan yararlananların trafik eğitimi" ne ilişkin dikkatlerin çekilmesi ve riskler hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan "trafik eğitimi kampanya materyallerinin hazırlanması" çalışmasını yönetti.

1998 Dalaman Havalimanı ÇED raporunun hazırlanmasında görev aldı.

1998 İzmir Adnan Menderes Havalimanının ÇED raporunun hazırlanmasında görev aldı.

1998 Adana-Seyhan'da orta hasarlı betonarme binaların onarım-güçlendirme çalışmalarında görev aldı.

1996 Konya Çimento Fabrikası Ek Klinker Tesisleri ÇED raporunun hazırlanmasında gören aldı.

1995 Baştaş Çimento Fabrikası 4000 t/gün klinker kapasiteli çimento üretim tesisi ÇED raporunun hazırlanmasında görev aldı.

1995 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ankara büyükşehir belediyesi için hazırlanan, "ankara katlı kavşaklarının fiziki deformasyonlarının tespiti" çalışmasında görev aldı.

1992 Erzincan’da 3. Ordu'ya ait binalarda meydana gelen hasarlar ve onarım güçlendirme projeleri ile kapalı spor salonu deprem hasarlarının giderilmesi çalışmalarında yer aldı.

1989 “Erdemli (Mersin)-Ereğli (Konya) –Karaman Arasında Kalan Torosların Jeolojisi” adlı projeyi yürüttü ve raporunu hazırladı.

 

Ödüller ve Burslar

 

"Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" Tübitak, B. O2. 1. Bak. 0. 62. 00. 00. Bytp. 21.,. Ankara.

 

Yayınlar

 

Pampal, S., İ. Gürer, S. Altın (1996) "Recent Natural Disaters İn Turkey", Geoscience And Devolopment, The Official Journal And Newsletter Of The Association Of Geoscientists For İnternational Development Jan. No.3.

Pampal, S., M. Babal (1994) "Ankara Kentiçi Yollarında Kullanılan Andezit Bordür Taşları İle Yapay Bordür Taşlarının Karşılaştırılması", Journal Of The İnstitute Of Science And Technology Of Gazi University 6:1-16.

Pampal, S., Ü. Soygür (1993) "13 Mart 1992 Erzincan Depreminde Yerel Zemin Şartlarının Hasar Üzerindeki Etkisi", Akdeniz Üniversitesi İsparta Mühendislik Fakültesi Dergisi 7:243-266

Pampal, S., H. Kezer (1993) "Ankara Tüflerinin Geoteknik Özellikleri", Journal Of The İnstitute Of Science And Technology Of Gazi University 5:125-145.

Pampal, S. (1991) "Geoteknik Harita Alımı; Ankara Ve Yakın Çevresinin Geoteknik Harita Alımı Ön Çalışması", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 6:1-23.

Pampal, S. (1988) "Burhaniye-Karaburun (Ereğli-Konya) Yöresinin Stratigrafisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 3:125-140.

Pampal, S. (1988) "Stratigraphy Of The Ambar-Ayrancı-Hüyüklü (Ereğli) Area", Journal Of The İnstitute Of Science And Technology Of Gazi University 1:9-17.

Pampal, S., E. Meriç (1988) "Ereğli (Konya) Güneybatısında Tersiyer Yaşlı Tortulların Stratigrafisi", T.M.M.O.B. Jeoloji Mühendisleri Dergisi.

Pampal, S. (1987) "Güzeloluk-Sorgun (Mersin) Yöresinin Jeolojisi” Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi 3:143-174.

Pampal, S. (1987) "Ayrancı Havzasında Metamorfik Bolkar Grubu Ve Tersiyer Oluşukları", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2:99-115.

Pampal, S. (1986) "Çimenkuyu-Güçler (Karaman) Yöresinin Jeolojisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 1:129-152.

Pampal, S. (1986) "Savrun Fayı Batısında Yeralan Taşköprü (Kozan)-Zincirlikuyu (Kadirli) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 1: 65-100.

Pampal, S. (1984) "Arslanköy-Tepeköy (Mersin) Yöresinin Jeolojisi", Selçuk Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Dergisi 3:247-258.

Pampal, S., F. Kurtman (1984) "New Data On The Neo-Tethys Rifting İn The Eastern Taurus Belt" (Proceedings Of The İnternational Conference On The Geology Of The Taurus Belt), Turkish Geological Society, 217-222.

Pampal, S., Kozlu, B., (2000) “Ankara’nın Depremselliği”, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı:409.

Pampal, S. (1999) "Çağdaş, Sürdürülebilir, Sürekli, Güvenli Bir Trafik Düzeni İçin Arama-Karar-Proje-Uygulama", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması Ve Uygulaması Anabilim Dalı Trafik Bülteni Nisan No.12.

Pampal, S. (1999) "Depremlerin Ulaşım Yapılarına Etkisi, Alınacak Tedbirler" İsfalt Yol Kültürü Dergisi, 6/7 Deprem Özel Sayısı.

Pampal, S. (1999) "Felaketlerin Önüne Geçilebilir" Polis Dergisi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü Ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yayını.

Pampal, S. (1998) "Bilgi Çağında Eğitimin Önemi" Sülemiş Kadirli Eğitim Ve Kültür Vakfı Dergisi, Sayı: 9-10.

Pampal, S. (1998) "Ülkemizde Trafik Ve Trafik Kazaları" Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması Ve Uygulaması Anabilim Dalı Trafik Bülteni Yaz Özel Sayısı (Ağustos).

Pampal, S. (1997) "Ulaşım Planlama Ve Mühendisliğin Bir Dalı Olarak Trafik Mühendisliği Eğitimi", Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Bülteni Sayı 6.

Pampal, S. (1994) "Gap Ve Bölgenin Eğitimi", T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Bülteni Ağustos:13-15.

Pampal, S. (1994) "Ankara Kentiçi Yollarında Kullanılan Yapay Bordür Taşlarında Oluşan Zamana Bağlı Hasarlar, Nedenleri, Andezit Bordürlerle Karşılaştırma", T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Bülteni Aralık: 7-10.

Pampal, S. (1986) "Çevre Kirlenmesi", İmar Dergisi 1:29-30.

Pampal, S., E. Yiğit (1985) "Charleston-Güney California Yakınlarında Deprem Tekrarlanmaları İle İlgili Paleosismik Deliller", Deprem Araştırma Bülteni 51:107-116.

17.02.2001 Cumhuriyet Gazetesi “Ankara’nın Depremselliği”.

24.12.1999 Manşet Gazetesi "Kırıkkale İli Ve Çevresinin Deprem Riski".

27.11.1999 Türkiye Gazetesi "Van İli Ve Çevresinin Deprem Riski "

27.11.1999 Zaman Gazetesi "Van İli Ve Çevresinin Deprem Riski ".

15.11.1999 Milliyet Gazetesi "Marmara Bilimi Böldü".

01.09.1999 Muhafızlı Gazetesi "Deprem".

24.09.1998 Radikal Gazetesi "Canavara Standart Fren".

18.09.1998 Radikal Gazetesi "Sürücü Tek Beygire Alışık".

18.09.1998 Cumhuriyet Gazetesi "Sürücü Adayına Psikoteknik Test".

22.08.1998 Milliyet Gazetesi "Ülkemizde Ulaşım Türlerinin Dağılımı Ve Trafik Mühendisliğinin Önemi".

17.08.1997 Ortadoğu, Akit, Radikal, Yeni Yüzyıl Ve Posta Gazeteleri "Ağır Vasıtaların Yollarımıza Verdiği Hasar".

01.09.1995 Hürriyet Gazetesi "Ankara Taşı".

 

Uluslararası Konferans Bildirileri

 

Pampal, S., E.A. Öztürk, S. Hatipoğlu, E. Yıldız (1997) "Trafik Probleminin Çözülmesinde Öncelik Eğitim", Uluslararası Kazalar Trafik Tıbbi Birliği 15. Dünya Kongresi. Ankara.

Pampal, S. (1995) "A Computer Programme For Constructing Geotechnical Maps Of Ankara Region Using Existing Data", Second South Asia Geological Congress. Colombo, Srilanka.

Gürer, İ., S. Pampal (1995) "Natural Disasters Related To Gravity Flows In Turkey", Second South Asia Geological Congress. Colombo, Srilanka.

Pampal, S., F. Özbayoğlu, L. Kenet (1993) "Statistical Utilisation Of Normally Consolidated Clay Soils Of The Settle Region Of Ankara To Estimate İts Compression İndex", Al-Azhar Engineering Third İnternational Conference. Cairo, Egypt.

Pampal, S., F. Kurtman (1983) "Some New Findings On Neo-Tethys Rift Formation İn The Eastern Taurus Mountains", İnternational Symposium On The Geology Of The Taurus Belt. Ankara.

 

Ulusal Konferans Bildirileri

 

Pampal, S., E.A. Öztürk, S. Hatipoğlu (1999) "Türkiye'de Trafik Probleminin Nedenleri: Bilinç Eksikliği Ve Yetersiz Eğitim", İi. Ulaşım Vetrafik Kongresi. Makine Mühendisleri Odası, Ankara.

Pampal, S., H. Kaplan, E. Arıkan., S. Hatipoğlu, E. Öcalır, N. Koçak (1997) "Ulaşım Planlama Ve Mühendisliğin Bir Dalı Olarak Trafik Mühendisliği Eğitimi", Ulaşım-Trafik Kongresi. Makine Mühendisleri Odası, Ankara.

Pampal, S. (1994) "Geoteknik Verilerin Bilgisayar Ortamında İşlenip Saklanması Ve Değerlendirilmesi; Ankara Kent Alanı Uygulaması", İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı İv. Sempozyumu. İstanbul.

Pampal, S., B. Güldibi (1993) "Mevcut Veriler Kullanılarak, Ankara Kentinin Geoteknik Haritasının Oluşturulan Bir Bilgisayar Programı Yardımıyla Hazırlanması", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 1. Teknik Kongre. Gazi Mağusa, Kktc.

Pampal, S. (1993) "Depremlerin Tekrarlanma Sürelerinin Tahmininde Paleosismolojik Verilerin Önemi", Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu. Ankara.

Pampal, S. (1992) "Erzincan Depreminden Dia Ve Fotoğraflar İle İzlenimler", Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Ankara.

Pampal, S. (1991) "Heyelanların Önlenmesi", Yağış-Sel-Heyelan Sempozyumu. Ankara.

Pampal, S., Ü. Soygür, S. Aksoy (1990) "Ankara Büyükkent Yerleşim Alanı Geoteknik Haritasının Oluşturulması Çalışmaları; Harita Alanında Ankara Kilinin Yayılımı", Ankara Kili Sempozyumu. Ankara.

Pampal, S. (1990) "Ankara Ve Yakın Çevresinin Geoteknik Harita Alımı Ön Çalışması", T.M.M.O.B. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu. Ankara.

Pampal, S. (1988) "Ayrancı-Ereğli (Konya) Arasındaki Bölgede Metamorfik Bolkar Grubu Ve Tersiyer Yaşlı Tortulların Stratigrafisi", 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ankara.

Pampal, S., M. Erdemgil, C. Karpuz (1987) "Dik Bir Yamaçta İnşa Edilen Bir Yüksek Yapının Temelinde Görülen Deformasyonlarla İlgili Araştırma Ve İyileştirme Çalışmaları", D.S.İ. Yamaç Ve Şevlerin Stabilitesi, Dayanma Yapıları Semineri. Samsun.

Pampal,S. (1986) "Tünellerde Karşılaşılan Jeoteknik Problemler, Kınık Tüneli", D.S.İ. Tünellerin Projelendirilmesi Ve İnşası Semineri. Adana.

Pampal, S. (1984) "Adana Havzası Kuzey Kesimlerinin Miyosen Stratigrafisi", Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ankara.

 

Kitaplar

 

 (1987) “Genel Ve Uygulamalı Jeoloji” Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

 (1994), “Depremler”, Gazi Üniv. Yayın No:190, Ankara.

 (1995), “Genel Jeoloji Laboratuvar Uygulamaları”, Ankara.

 (2000) “Depremler” Genişletilmiş 2. Baskı, Alfa Basım Yayın, İstanbul.

 

Bilimsel Yayın Organlarında Aldığı Görevler

 

Genel Yayın Yönetmenliği, (1997 - Halen ) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması Ve Uygulaması Anabilim Dalı Aylık Trafik Bülteni.

Genel Yayın Yönetmenliği (1996-2000) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.

Yayın Kurulu Üyeliği, (1992 -1995 ) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bülteni.

Danışma Kurulu Üyeliği, (1989-1991) Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi.

KAYNAKÇA: Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara'da çok sayıda aktif fay var (haberturk.com, 26 Ağustos 2019), Süleyman Pampal - Öğretim Üyesi - Gazi University (tr.linkedin.com, 20.09.2020), Akademik Personel - İnşaat Mühendisliği Bölümü (gazi.edu.tr, 20.09.2020), Prof. Dr. Süleyman Pampal | Akademik Bilgi Sistemi (akademikbilgisistemi.com, 20.09.2020), Süleyman Pampal Biyografisi - Süleyman Pampal Kitapları (kidega.com, 20.09.2020), Özgeçmiş - KTO Karatay Üniversitesi (karatay.edu.tr, PDF, 20.09.2020).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör