Vasfi Mahir Kocatürk

Edebiyat Araştırmacısı, Siyasetçi, Şair

Ölüm
17 Temmuz, 1961
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Şair, edebiyat araştırmacısı ve siyaset adamı (D. 1907, Gümüşhane - Ö. 17 Temmuz 1961, Ankara). Darüşşafaka Lisesi (l927) Mülkiye Mektebi (l930) mezunu. Ankara, İstanbul, Edirne, Bilecik, Kastamonu, Malatya ve Eskişehir liselerinde edebiyat öğretmenliği, okullardan son ikisinde müdürlük yaptı. 1944 yılında Haydarpaşa Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı. Bir süre de Darüşşafaka Lisesi müdürlüğünü (1945-46) vekâleten yürüttü. 1948 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi oldu.1950-54 yılları arasında Gümüşhane milletvekilliği yaptı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmeni olarak görev aldı (l954-61), bu görevde iken öldü.

Edebiyat hayatına “Yedi Meşale” şairlerinden biri olarak başlayan Vasfi Mahir, sonraki yıllarında özellikle edebiyat araştırmaları ve hazırladığı antolojilerle tanındı. 1945 yılında İstanbul’da Divan adlı aylık bir edebiyat dergisi çıkardı. Bazı yazılarını Abdülkerim Çelebi takma adıyla bu dergide yayımladı. Ölümünden sonra çıkan Türk Edebiyat Tarihi adlı eseri başlangıçtan bugüne kadar Türk edebiyat tarihinin tahlili ve eleştirisi açısından önemli bir eserdir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Yedi Meşale (ortak kitap, ilk şiirlerinin bir bölümü, 1928), Dağların Derdi (1928), Tunç Sesleri (1935), Geçmiş Geceler (1936), Bizim Türküler (1937), Ergenekon (1941), Hayat Şarkıları (1965).

OYUN (Manzum): On İnkılap (1933), Yaman (1933), Sanatkâr (1966).

ARAŞTIRMA-İNCELEME-MONOGRAFİ: Fransız Edebiyatı (1934), Yeni Türk Edebiyatı (1936), Donkişot (1947), Osmanlı Padişahları (monografiler, 1949), Namık Kemal’in Hayatı (1957), Türk Edebiyatı Tarihi (l964).

ANTOLOJİ: En Güzel Türk Manileri (1933), Şaheserler Antolojisi (1934), En Güzel Türk Masalları (1934), Divan Şiiri (Bugünkü Dile Çevrilmişleriyle, 1946), Şiir Defteri (1954), Tekke Şiiri Antolojisi (1955), Batı Edebiyatı Şaheserleri (1955), Türk Edebiyatı Şaheserleri (1955), Hikâye Defteri (l956), Namık Kemal’in Şiirleri (1957), Ziya Paşa’nın Şiirleri (1959), Türk Edebiyatı Antolojisi (1961), Saz Şiiri Antolojisi (İ963), Divan Şiiri Antolojisi (1963), Türk Nesri Antolojisi (1963), Divan Şiirinde Meşhur Beyitler (1963).

ÇEVİRİ-SADELEŞTİRME-YAYINA HAZIRLAMA: Leyla ile Mecnun Tercümesi (Fuzuli’den, 1943), Yusuf ile Zeliha Tercümesi (Taşlıcalı Yahya’dan, 1944), Hüsn ile Aşk Tercümesi (Şeyh Galip’ten, 1944), Mevlid-i Şerif (inceleme-metin-tercüme, l946), Aşk ve Istırap Şiirleri (Heine’dan 1948), Ömer Hayyam’dan Rubailer (1955), Elem Çiçekleri (Baudelaire’den, 1957), Eski Yunan ve Latin Şiirleri (1965), Faust (Goethe’den, 1965).

ÇOCUK EDEBİYATI: Lafonten Hikâyeleri (1934), Altın Kalem (Çocuklar için oyun, 1941), Allo! Gel Oynayalım (Çocuk Şiirleri, 1947), Çocuk Kitabı (Büyük Yazarların Çocuk Hikâyeleri, 1957), Küçük Çocuk Piyesleri (1970).

DERS KİTABI: İzahlı Türkçe Metinler (lise sınıfları için, 1945), Metinlerle Türk Edebiyatı (Lise I, II, III, 1953), Batı Edebiyatı Şaheserleri (Lise son sınıf, 1955).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968), Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), Feyzi Halıcı / Parlamenter Şairler (1990), Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-1991 (1994), Sabahattin Kömürcüoğlu / Gümüşhaneli Ozanlar II (antoloji, 1998), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Nazım H. Polat / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002), Mehmet Atilla Maraş / Şair Milletvekilleri 1 - 22. Dönem 1920-2005 (2005).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör