Abdulvahap Darendeli

Öğretim Üyesi, Akademisyen, Bürokrat

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Akademisyen, Öğretim Üyesi, Bürokrat, RTÜK eski Üyesi. 1955 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans eğitimini 1978-79 öğretim yılında, Gazi Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku alanında Master eğitimini 1991-92 yılında, Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku ve Bankacılık Araştırma Enstitüsünde eğitimini 1994-95 yılında, Selçuk Üniversite'sinde Kamu ve İdare Hukuku alanında Doktora eğitimini 2002-03 yılında tamamladı.

Erzurum-Narman, Mersin-Tarsus, Kayseri-Yahyalı, Ankara-Kazan Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliği, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü yetkili hâkim (2,5 yıl), Adalet Bakanlığı Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, DPT Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Elektronik Ticaret Hukuki Alt Yapısı konulu kurumlar arası koordinasyon çalışmalarına Adalet Bakanlığı Temsilcisi olarak katıldı.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans programında "Adalet ve Kolluk Yönetimi" Öğretim Görevlisi, Türkiye Adalet Akademisi'nde Hukukta Metot Dersleri Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarda bulundu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Doktora Programında Konferans, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yüksek Lisans Programında Ders, Hacettepe Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Dersi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans dersi ve konferans verdi.

"Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlık ve Davalar" adlı eseri Yetkin Yayın Evi, "Yargı Yerlerinde Uyulması Zorunlu Ücret Tarifeleri" adlı eseri ise Adil Yayınevince basılmıştır. Adalet Dergisi'nde, Ankara Barosu Dergisi'nde, Demokrasi ve Hukuk Dergisi ve Türk Hukuk Dergisi'nde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 17.01.2010 tarihli Denetleme Raporunda söz konusu makale kaynak gösterilmiştir. Ayrıca Hakemli Dergilerde; "Medya yoğunlaşması, Tekelleşmenin Denetimi ve Çoğulculuğun Kurulması" adlı makale Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nde Şubat – 2007 "Görsel İşitsel Medya'da Uygun Düzenleyici Yaklaşımın Özenli Bir Analizi" adlı makale Legal Hukuk Dergisi'nde Haziran 2010 ."Uyumlaştırma Sürecinde Görsel-İşitsel Medya Hizmeti Ulus ve Uluslar üstü Düzenleme Zorlukları" adlı makale Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde 2010 tarihinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21/22–12–2010 tarihli "Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu" konulu uluslararası kongrede "Medya ve Hukuk: İletişim Özgürlüğü ve Sınırları" isimli bildirisini sunmuştur,

Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından düzenlenen 11.03.2011 tarihli "Yeni RTÜK Yasası ve Yayıncılık Alanı Düzenlemeleri" ve 23.11.2012 tarihli "Türkiye'de Medya Politikalarını Kim Belirliyor?" adlı çalıştaylara konuşmacı olarak katılmıştır,

Dr. Abdulvahap Darendeli, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından düzenlenen 11.03.2011 tarihli "Yeni RTÜK Yasası ve Yayıncılık Alanı Düzenlemeleri" ve 23.11.2012 tarihli "Türkiye'de Medya Politikalarını Kim Belirliyor?" adlı çalıştaylara konuşmacı olarak katılmıştır,

KAYNAK: Dr. Abdulvahap Darendeli Kimdir? (istanbulolay.com, 3 Mayıs 2010), RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu (haber7.com, 15 Temmuz 2005), Yüksek Müşavirler - Adalet Bakanlığı (adalet.gov.tr, 11.08.2020), Eski Üyeler (rtuk.gov.tr, 11.08.2020).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör