Bülent Nuri Esen

Hukuk Profesörü, Akademisyen

Doğum
08 Haziran, 1911
Ölüm
28 Aralık, 1975
Eğitim
İstanbul Hukuk Fakültesi
Burç

Akademisyen, Hukuk Profesörü. Anayasa Hukuku, Siyasi Hukuk ve Eğitim Hukuku uzmanı (D. 8 Haziran 1911, İzmir – Ö. 28 Aralık 1975, Ankara). 8 Haziran 1327 (1911)’de İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1935’de İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. “Le Contrat d’Assurance d’Après la Législation Turque” konulu teziyle 1937 yılında Paris Üniversitesinden “Hukuk Doktoru” unvanını aldı. “Akit Yapma Vaadinin Hususiyetleri” konulu teziyle 1939’da açılan doçentlik sınavını kazanarak Ankara Hukuk Fakültesi Hususi Hukuk doçentliğine atandı. 1944’de Anayasa Hukuku Kürsüsüne geçti, 1946 yılında profesör oldu. 1941-1951 tarihleri arasında Siyasal Bilgiler Okulunda, 1965’den itibaren A.Ü. Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürüttü.    

Türkiye’de ilk “İş Hukuk” kitabını yazdı (1944). 1950’de “Albert Nauck and Co. Sdenta Verlag, Berlin”de “Wie man in der Türkei Recht Spricht” adlı eseri yayınlandı. 1957’de Anayasa Hukuku ile Siyasal Bilimi Türkiye’de ilk defa bir arada ele alan “Anayasa Hukuku ve Siyasî Hukuk” adlı eseri yayınlandı.

Sayısız uluslararası bilimsel toplantıya katıldı. 1967 Şubatında davetli olduğu Brüksel Hukuk Fakültesinde dersler verdi. 1968’de IPSA (International Political Sciences Association)’ya Ankara Üniversitesi adına katıldı.

1963-1964 yıllarında İngiliz Parlâmento sistemini incelemek üzere Londra’da bulundu. Ankara Üniversitesi bünyesinde bir Eğitim Fakültesi kurulması çalışmalarını yürüten heyette yer aldı. 1967-1969 yılları arasında bu fakültenin dekanlığını da yaptı. Bu fakültede bir İnsan Hakları kürsüsü kurdu. “İnsan Hakları” ve “Demokratik Temel Kurumlar” derslerini verdi.

1965’te Magna Carta’nın 750. yıldönümünün kutlanması nedeniyle Türkiye’de uluslararası bilimsel bir tartışma toplantısı (kolokyum) düzenledi.

ICJ’nin ve Fédération des Juristes Européens’in Türkiye bölümü kurucusu ve başkanıydı. American Arbitration Association’da hakemlik yaptı. Fransa Cumhuriyetinin Palmes Académiques nişanına ve Officier d’Acedémie unvanına, Brüksel Üniversitesinin Bilimsel Liyakat madalyasına sahipti. Fransızca ve İngilizce biliyordu.

Prof. Dr. Bülent Nuri Esen, 28 Aralık 1975’de Ankara’da öldü.

 

Eşi ve Çocukları:

 

25.06.1336 (1920) doğumlu AÜ. Hukuk Fakültesi mezunu olan eşi Türkan ESEN, 07.02.2000 tarihinde İstanbul’da öldü. Cebeci mezarlığında eşinin yanına defnedildi.

İlk çocuğu 24.05.1942 Ankara doğumlu olan Ömer ESEN, [email protected]  Londra’da Faraday House Engineering College’ı bitirerek elektronik yüksek mühendisi ve telekomünikasyon uzmanı oldu. 49 yıldır yaşamını sürdürdüğü Kanada’nın Vancouver kentinde özel bir kuruluşun Kurucular Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü iken 2002 yılında emekli oldu. Oğlu Kent (1970), pazarlama uzmanı.

İkinci çocuğu 08.05.1943 Ankara doğumlu Selim ESEN, [email protected]  Ekonomi Fakültesi mezunu. Kitle İletişimi üzerine lisansüstü eğitim aldı. TRT Tv. Haberleri, RTYK ve Anadolu Ajansında gazetecilik ve yöneticilik yaptıktan sonra 1992 yılında emekli oldu. Şimdi, edebiyat etkinlikleri düzenliyor, dergilere yazı yazıyor, kitap yazıyor.

Selim ESEN’in kızı 1971 Ankara doğumlu Selin ESEN, [email protected]  iki üniversiteden mezun olduktan sonra halen AÜ.SBF Anayasa Hukuku kürsüsünde Doçent unvanı ile ders veriyor. 1976 Ankara doğumlu Oğlu Bülent Nuri ESEN ise, Hacettepe Üni. Turizm ve Otelcilik Bölümü mezuniyetinin ardından yiyecek-içecek uzmanı olarak çalışma hayatını sürdürüyor.

Prof. Bülent Nuri ESEN’in Üçüncü çocuğu 20.02.1959 Ankara doğumlu Define ESEN ise, İTÜ’nün Çalışma Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. Yaşamını ABD’nin Miami kentinde sürdürüyor.

 

Kitapları:

 

1- Kölelik ve Hürriyet, İstanbul [t.y.] Nebioğlu Yayınevi. 214s. (Dr. O. Nebioğlu ile beraber)

2- Türk Borçlar Kanununa Göre Alım Satım (beyi), İstanbul 1935, Bozkurt Matbaası, 76 s. “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşriyatından”

3- Le contrat d’assurance d’après la législation Turque. Thèse. Paris, 1938, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 186 s.

4- Türk Medeni Hukuku. Talebe notları. Ankara 1941, Recep Ulusoğlu Matbaası. 380 s.

5- Türk Medeni Hukuku. Ankara 1942, Recep Ulusoğlu Basımevi. 380 s.

6- Türk Medeni Hukuku el kitabı. 1. Cilt. İstanbul 1943, Maarif Matbaası. 144 s. “T.C. Maarif Vekilliği Siyasal Bilgiler Okulu Yayınlarından, No: 13”

7- Sigorta Nedir? İstanbul 1944, Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş. IV+90 s.

8- Türk İş Hukuku. Ankara 1944, Maarif Matbaası. IX+220 s.

“Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınlarından, II. Seri, No:28”

9- Anayasa Hukuku. Ankara 1945, Alâeddin Kıral Matbaası. VIII+214 s.

10- Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Şerhi. Ankara 1945, Alâeddin Kıral Matbaası. 43 s.

11- Sigorta Bilgisi. Ankara 1945, Milli Eğitim Basımevi. 45 s. “İyi Yaşama Serisi”

12- Anayasa Hukuku. 2. bs. Ankara 1946, Milli Eğitim Basımevi. X+222 s.

13- Anayasa Hukuku. 3. bs. Ankara 1948, Arbas Matbaası. 240 s.

14- Wie man in der Türkei Recht Spricht. Zürich 1950, Scientia Verlag. 55 s.

15- Anayasa Hukuku ve Siyasi Hukuk, İstanbul 1957, Nebioğlu Yayınevi. 256 s.

16- Kölelik ve Hürriyet. Hürriyet Nedir? İstanbul 1960, Nebioğlu Yayınevi. 144 s.

17- Anayasa Hukuku Genel Esasları. Ankara 1963, Resimli Posta Matbaası. 302 s.

18- Anayasa Anahtarı. Ankara 1965, Ajans-Türk Matbaası. IV+120 s. “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:203”

19- Anayasa Mahkemesine Göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı. Ankara 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi. 5+102 s. “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 206”

20- Türk Anayasa Hukuku. 1. Fasikül. Ankara 1968, Ayyıldız Matbaası A.Ş. 4 y+159 s.

21- La Turquie. Paris 1969, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 276 s. “Comment Ils Sont Gouvernés, T.21”

22- Anayasa Hukuku. Genel Esaslar. Ankara 1970, Ayyıldız Matbaası. VIII 4-616 s.

23- Türk Anayasa Hukuku. 1. Fasikül. Ankara 1971, Ayyıldız Matbaası. 156 s.

24- Anayasanın Anayasa Mahkemesince Yorumlanışı. Ankara 1972, Sevinç Matbaası. 86 s. “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 301”

 

 

Etüt-Makale-Konferanslar:

 

1- Klâsik kusur nazariyesinin mühim bir istisnası. (İzmir. Bar. Der. 1935, Sa. 2, s.147-150)

2- Sigortalarda mukavele serbestîsi. (İzmir. Bar. Der. 1937, Sa. 1 /9, s.41-46)

3- Mecburi otomobil sigortaları ve kanun projesi, (İzmir. Bar. Der. 1938, Sa.3/11, s.165-175)

4- Akit yapmamak hakkı. (İzmir. Bar. Der. 1938, Sa. 4/12, s.263-270)

5- Ölünceye kadar bakma akdinin mahiyeti, (İzmir. Bar. Der. 1938, Sa. 1/13, s.1-8)

6- Akit yapma vaatleri. (Ad. Cer. 1939, Sa. 12, s.1385-1418)

7- Vatandaşın mülkiyet hakkına konulan takyitler. (C.H.P. Konferanslar Serisi. 1940, Kitap: 18, s.51-69)

8- Mülkiyet hakkı.  (İzmir. Bar. Der. 1941-1942, Sa. 3/23, s.257-264)

9- Hukuk dilini Türkçeleştirme. (İzmir. Bar. Der. 1941-1942, Sa. 3/23, s.283-287)

10- Türkiye'de borçlar hukuku üzerindeki çalışmalara bir bakış. (AHFD 1943 I, Sa. 1, s.138-145)

11- Harbin medeni hukuk üzerindeki tesirleri. (Ad. Der. 1944, Sa. 21, s.247-252)

12- Bibliyografya. (AHFD 1944, I, Sa. 3, s.459-464)

13- Siyasi faaliyette bulunmak hakkı. (AHFD 1950 VII, Sa. 3-4, s.58-62)

14- Müstehcen mefhumuna dair. (Ank. Bar. Der. 1953, Sa. 5, s.381-384)

15- Türkiye'de anayasal gelişmeler. (AHFD 1968 XXV, Sa. 1-2, s.35-58)

16- Le role des écoles de droit dans les pays en voie de développement. (AHFD 1969 XXVI, Sa. 3-4, s.23-30)

17- Vers une “Polarisation Universelle des Droits de L’Homme” dans un monde nouveau. Un résumé. (AHFD 1969 XXVI, Sa. 3-4, s.31-44)

18- Türk anayasa hukukunda bir olay. (AHFD 1969 XXVI, Sa. 3-4, s.343-346)

19- Uğural, Ragıp: Devlet adamlarına öğütler. Kitap incelemesi. (AHFD 1969, XXVI, Sa. 3-4, s.347-348)

20- Eğitimsel boyut. İnsan hakları alanında gelişme için hükümetler dışı

örgütlerce izlenecek taktik. Çev.: Şahin Alpay. (A.Ü. Eğitim Fak. Der. 1969 II, Sa. 1-4, s.189-196)

21- Özel yüksek okullar ve anayasa. İstanbul 1969 Nebioğlu Yayınevi. 15 s.

22- Ce que le jeune juriste peut apporter aux organisations internationales. (AHFD 1970 XXVII, Sa. 1-2, s.25-30)

23- İnsan hakları üzerinde dikkate değer çalışmalar. Kitap incelemesi. (AHFD 1970 XXVII, Sa. 3-4, s.343-345)

24- İnsan hakları ve siyasal yaşantı. (A. Ü. Eğitim Fak. Der. 1970 III, Sa. 1-4, s.35-45)

25- Vicdan hürriyeti ve lâiklik. (Türk İnsan Hakları Semineri. 1970, s.10-29)

26- Türk sisteminde özel kişilerarası ilişkilerde insan haklarının korunması. (A. Ü. Eğitim Fak. Der. 1971 IV, Sa. 1-4, s.5-17)

27- Système Turc de protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées. (René Cassin. Amicorum Discipulorumque Liber. I I I. 1971. s.163-176)

28- Yaşayan ölüye mektup. (Oğuzoğlu’na Armağan. 1972. s.3-5)

29- Demokrasi üzerine. (Oğuzoğlu’na Armağan. 1972. s.597-606)

30- Reflexions sur le droit de vivre en paix. (Miscellanea W. J. Ganshof Van Der Meersch. Tome. I. 1972, s.487-497)

31- La vie politique et les droits de l’homme. (René Cassin. Amicorum Discipulorumque Liber. IV. 1972. s.173- 1

 

 

Çeviriler:

 

 1- Adalet Divanı statüsü. İstanbul 1934.

2- Fransa Cumhuriyeti Anayasası. (AHFD 1948 V, Sa. 1-4, s.1-17)

3- Tesauro, Prof. Dr. Alfonso: Anayasa tecrübesinde çift meclis sistemi. (Ad. Der. 1949, Sa. 9, s.1236-1245)

4- Tesauro, Prof. Dr. Alfonso: Seçim sistemleri ve bunların yeni anayasalarda tecrübesi. (AHFD 1949 VI, Sa. 2-4, s.18-26)

5- İnsan Hakları Evrensel Demeci. Başlangıç, (tn. Hak. 1949 Sa. 26, s.3-6)

6- Macaristan Halkçı Cumhuriyeti Anayasası. (AHFD 1951 VIII, Sa. 1-2, s.765-776)

7- Boşanma-Davacı eşin evlilik dışı münasebeti. Federal Mahkeme kararı. (Ank. Bar. Der. 1953, Sa. 4, s.339-340)

8- Burdeau, Prof. Georges: Demokrasi. Sentetik deneme. Ankara 1964 Ajans-Türk Matbaası. VII + 113 s. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınlarından, No: 188)

9- Lambroschini, Charles: Bir öğrenci enternasyonali mevcut mudur? (AHFD 1968 XXV, Sa. 3-4, s.73-78)

10- Fabre, Prof. Dr. Michel-Henri: Cumhuriyet nedir? (AHFD 1968 XXV, Sa. 3-4, s.79-83)

11- Fabre, Prof. Dr. Michel-Henri: Anayasal rejim ne demektir?(AHFD 1968 XXV, Sa. 3-4, s.85-89)

 

 

KAYNAK: Fakültemizde Görev Yapmış Dekanlar (education.ankara.edu.tr, erişim 12.03.2017), Prof. Dr. Bülent Nuri ESEN (bulentnuriesen.com, 08.07.2020).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör