Fatma Memik

Hayırsever, Milletvekili, Tıp Doktoru, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
09 Şubat, 1991
-
Eğitim
Mekteb-i Tıbbiye
Diğer İsimler
Fatma Şakir Memik

Tıp Doktoru, Hayırsever, Siyasetçi, İlk Kadın Milletvekillerinden, V., VI. ve VII. Dönem Edirne Milletvekili (D. 1903, Akviran köyü / Safranbolu / Karabük – Ö. 9 Şubat 1991). Kaynaklarda adı Fatma Şakir Memik olarak da geçer. Babası ekmekçi ve un taciri Şakir Bey, annesi Cemile Hanım’dır.

İlköğrenimine Safranbolu’da başladı, sekiz yaşında babası ile birlikte İstanbul’a geldi. Burada Beyazıt İnas Numune Mektebi ile Bezm-iâlem Valide Sultan Mektebinde okuduktan sonra 1923 yılında Tıbbiye’ye girdi. Mekteb-i Tıbbiye’den 1929’da birincilikle mezun oldu ve Gureba Hastanesinde çalıştı. Dahiliye uzmanı olan Memik seçilmeden önce Gureba Hastanesi Poliklinik Şefi idi.

1929-1931 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesi’nde dahiliye ihtisası yaptı. 1934 yılında dahiliye uzmanı olduktan sonra 1935’te Gureba Hastanesi poliklinik şefi oldu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası Eminönü Kaza Merkezi Heyeti idare asil üyesi ve vilayet merkezi yedek üyeliğinde bulundu.

Fatma Memik, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla TBMM V. dönemde (1935) TBMM’ye giren 14 kadın milletvekilinden biridir. 8 Şubat 1935 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Edirne milletvekili adayı olarak gösterildi. V. Dönem Edirne Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Dönem boyunca Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Encümeni’nde katiplik görevi yaptı. Ayrıca İş Kanunu’na ek kanun lâyîhası ve Spor Teşkilâtı Kanun Lâyîhası’nı görüşmek üzere kurulan geçici encümenlerde de görev aldı. VI. ve VII. Dönemlerde de Edirne Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Milletvekilliğinin yanı sıra hayır işleri ve kültürel faaliyetlerde bulundu; Çocuk Esirgeme Kurumu İdare Heyeti ve Kızılay Genel Merkez’inde çalıştı, Halkevi sosyal kolunda haftada bir poliklinikte görev yaptı.

1947-1949 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi dahiliye uzmanlığı, 1950-51 yıllarında İstanbul İşçi Sigortaları Beşiktaş Dispanseri dahiliye uzmanlığı, 1951’den 1968’e kadar Şişli Çocuk Hastanesi dahiliye poliklinik şefliği görevlerinde bulundu. 1968’de emekli oldu. 9 Şubat 1991'de hayatını kaybetti.

 

KAYNAK: Sibel Duroğlu / Türkiye'de İlk Kadın Milletvekilleri (PDF, 2007, Ankara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, ss. 83-87, 24.04.2020), Fatma Memik (tbmm.gov.tr, 24.04.2020), Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi (tbmm.gov.tr, 24.04.2020), TBMM'de Bir Cumhuriyet Aydını: Dr. Fatma Memik (arastirmax.com, 24.04.2020), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden: Fatma Şakir Memik (repository.bilkent.edu.tr, 24.04.2020).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör