Bülent Ağaoğlu

Araştırmacı Yazar, İşletmeci, Yönetici

Doğum
Eğitim
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırmacı-incelemeci yazar, bibliyograf, gazete bilgi merkezi yöneticisi, işletmeci. Evli. Bir kız evlat babası.

1958 yılında, İstanbul'un Fatih semtinde bulunan Vakıf Gureba Hastanesinde doğdu, Mutemet Sokakta 7 yıl yaşadı. Babası Filibe’de (1928-1997) annesi Üsküp’te (1936- ) dünyaya gelmiştir. Rumeli kültürünün etkisi altında yetişti. Fatih’in tarihi eserlerle, meşhur devlet, bilim, kültür, sanat vs. alanlarda ünlü kişilerin yaşadığı bir semt olmasından çok etkilenmiştir.

Atikali İlkokulunu, Şehremini Lisesini (1975), Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1980). Hacettepe Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği masterı yaptı. (1981-1984).

1974 yılında, Hürriyet gazetesinde yayınlanan Mete Akyol’un yazılarını kesip biriktirerek dokümantasyon çalışmalarına ilk adımını attı. Dr. Server Tanilli’nin ‘Uygarlık Tarihi’ dersinin bir ödevi için 1976’da daktilo edindi. Bu yıldan itibaren kitaplara kapıldı. 1980’e kadar çok sayıda kitap edindi ve okudu. Bu süreçte yayın katalogları ile tanıştı. Bu kataloglardan satın alacağı kitapları seçiyordu.

1978-1981 arasında yurtiçinde gezilere çıkarak turizmin önemini keşfetti. 1981-1984 arasında Hacettepe Üniversitesinde turizm işletmeciliği mastır öğrenimini gördü. Bu öğrenim sırasında Prof. Dr. Hasan Işın Dener'in desteğiyle bilimsel araştırma disiplinini öğrendi.

Ocak 1981’den itibaren bilgi hizmetlerine merak sardı. Bu tarihte PC kullanımı dünyada yeni başlamıştı.

İlk kaynakça çalışmasını Ocak 1981’de Edirnekapı Halk Kütüphanesindeki Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası koleksiyonlarını tarayarak başlattı.

Henüz Google kurulmamışken, 80’lerin başında, bilginin çok önemli olacağını düşündü ve birçok hayale daldı…

Günlük yaşamda bir konuda karar vermeye çalışırken önce yazılı-sözlü bilgi kaynaklarına sistematik olarak başvurmak gerektiğine verdiği önemi; hayatının odağı haline getirdi.

Hakkında hazırlandığı konuda, bilgi kaynaklarını tespit edip bunların künyelerini kaydeden ve sınıflandıran kaynakçalara büyük önem verdi. Ülkemizde bu alanın ilerlemesine kendisini adadı.

80’li yılların başlarında Turizm alanı ile bilgi hizmetleri alanının sentezini yapmak istiyordu. Mastır tezi Çelik Gülersoy'un desteğiyle Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından 1985 yılında yayınlandı: Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası, 1929-1984

1984-1986 arasında TTOK Yayın Şubesinde görev yaptı.

Haziran 1986 – Ağustos 1987 arasında da Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığının ilk sorumlusu olarak çalıştı. Çalışma hayatında ilk feyizlerini Temmuz 1981’de tanıştığı Çelik Gülersoy’dan aldı.

Ocak 1986’dan itibaren, giriştiği kaynakça çalışmalarını boyutlandırmaya yöneldi.

Eylül 1987'de TÜRSAB'da dia arşivi kurmak için Başkan Bahattin Yücel'in talebi üzerine çalışmaya başladı.

Haziran 1988 – Ocak 1989 arasında Strateji Araştırma Planlama Ltd. Şti.’nde görev yaptı. Toplu Konut, Konut, Sermaye Piyasası, Özelleştirme ve KİT’ler konulu bibliyografya projesini yönetti. Bu projede bibliyografyanın bilgisayarla hazırlanması süreçlerini öğrendi.

Şubat 1989’da bilgi bankacılığı idealine ulaşabilmek için kendi işini kurmaya karar verdi. İlk projesini PİAR Araştırma Ltd. Şti’ne hazırladı. PİAR’ın bütün araştırma raporlarını bilgisayarla düzenledi. Eylül 1989’dan itibaren 45 teklif verdi. İkinci projesini İTKİB Genel Sekreteri Tuncer Öğün’ün vizyonu sayesinde aldı. Daha sonra İTKİB’e “Tekstil Bibliyografyası” hazırladı. (Aralık 1989). İdealine varabilmek için Kasım 1989’da 4.500 dolara 100 megabaytlık Olivetti bilgisayar satın aldı.

25 Ocak 1990’da Enfo Bilgi Erişim’i kurdu.  (İTO sicil kayıtlarında: “Firmanın İş Konusu: Bilgi toplayarak tasnif etme temeline dayanan enformasyon araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları satmak, bilgi bankacılığı yapmak ve bilgisayarda toplanan bilgileri bilgisayar çıktılar şeklinde pazarlamak”). .O dönemde bilgiler “beş çeyrek”, “bir yirmibeş” olarak adlandırılan disketlerde saklanıyordu, CD-ROM’lar henüz piyasaya çıkmamıştı.

İlk 6 ayını PİAR’ın Sabah gazetesiyle ortak kurduğu Türkiye’nin ilk ticari bilgi bankalarından Veritel’e bilgi toplama projesinde yöneticilik yaparak geçirdi. Proje bitiminden sonra Ağustos 1990’da Körfez Krizi patlak vermeden hemen önce Sermaye Piyasası Bibliyografyası’nı hazırlamaya başladı. Kasım 1990’da çalışmayı pazara sundu.

Türkiye’de ilk kez bibliyografya araştırması raporunu ilgili kuruluşlara pazarlamaya başladı.  Aynı çalışmayı Nisan 1992’de güncelleştirdi. Ocak 1992’de Türkiye’nin konu bibliyografyası rekorunu kırarak 20.004 künye içeren Bankacılık Yayınları Araştırması’nı hazırladı. 1992 sonunda bu iki çalışmayı disketle bilgi bankası formunda da üretti. Bunun için “kader arkadaşım” dediği, Mikrobeta Ltd. Şti. kurucusu Köksal Akın’dan destek gördü. Bu bilgi bankalarına BANTA ve BORTA isimlerini verdi. Bunlar Türkiye’nin ilk ticari bibliyografik bilgi bankalarıydı.

Ağaoğlu Nisan 1994 ekonomik krizinin de etkisiyle Mayıs 1994’de ticari bilgi bankacılığına son verdi.

Eylül 1994-Mayıs 2011 arasında Milliyet, Radikal, Posta, Finansal Forum, Referans, Fanatik gazetelerine ve Milliyet dergilerine hizmet veren Doğan Medya Center Belge-Bilgi Merkezi’nde çalıştı. Şubat 2000’den itibaren yöneticilik görevini üstlendi. 28 yıllık çalışma hayatından sonra Nisan 2012'den beri kaynakçalar ve makaleler hazırlamakta, ilgi alanlarında düşünceler geliştirmeye, bunları yazıya dökmeye çalışmaktadır.

Türkiye’de internetin adının dahi neredeyse hiç duyulmadığı 1989-1994 arasında bilgi bankacılığı faaliyetine girişen Ağaoğlu bu alanda Türkiye’de ilk tecrübe birikiminin oluşmasına katkıda bulunanlar arasında yer almaktadır. Firmasının faaliyetleri gereği hedef kitlesinde yer alan yüzlerce yöneticiye bilgi bankalarının önemini anlatmıştır, basında konuyla ilgili haberler yapılması için çaba göstermiştir. ( http://bulentagaoglu.blogspot.com/2019/09/basnda-enfo-subat-1993-16-sayfa-bask.html ). İlk girişimcilerin bu çabalarıyla zor da olsa Türkiye’de bilgi bankalarının bilgi satabileceği kanıtlanmıştır.

Ocak 1981’den 2019 yılına kadar 38 yıl içinde 1034 kaynakça hazırlayan Ağaoğlu 675 bin künye derleyip sınıflandırmış ve düzenlemiştir. 18 kitabı, 27 makalesi ve internette 3 veritabanı yayınlanmıştır. Yayınlanmamış kimisi tamamlanmış kimisi yarım kalmış oldukça sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Piri İstanbul Fatihli Katip Çelebi'den (1609-1657) sonra kaynakça alanına en çok emeği geçenler arasında yer almaktadır. En çok künye derleyip sınıflandıran Türk bibliyografıdır.

373 kaynakçasını 2013 yılından itibaren internette bedelsiz olarak yararlandırmaya sundu.

Hazırladığı "Türkiye Halk Sağlığı Bibliyografyası" sebebiyle Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından 1996 yılında plaket verilmiştir.

Milliyet’te kurulan “Öneri Sistemi” kapsamında ödüllendirilmiştir. (1999). http://www.milliyet.com.tr/pembenar/bu-mesale-hic-sonmeyecek-5320818

Ağaoğlu’nun yaşamında ve çalışmalarında etkisinde kaldığı “dev insan”lar arasında (tanışma tarihi sırasıyla) Türker Acaroğlu, Tınaz Titiz, Yılmaz Karakoyunlu, Adnan Kahveci, Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Dinç Üner ve Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Ahmet Kot da yer alıyor.

 

İLGİ ALANLARI

 

BİBTA Türkiye'nin Kaynakçaları Veritabanı, Kaynakça, Yaratıcılık, Düşünce-öneri geliştirme, Metod (Düşünce / Farklı düşünce üretme; Düşünce, görüş, metin (yazı) değerlendirme), Sorgulanmamış ezberler, Kısa, az, öz ve kolay anlaşılır metin yazımı, Bilgi veritabanları, Bilgi kaynakları, Bilgi hizmetleri, Buluşlar, Tasarruf, İsraf, Geri dönüşüm. Bina güçlendirme, İstanbul olası büyük depremi, Günlük hayatta pratik kolaylıklar.

 

KAYNAKÇALARI LİSTESİ

 

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2019/10/bulent-agaoglu-kaynakcalari-1981-2019.html

 

KİTAP VE MAKALELERİNİN LİSTESİ

 

Röportajlar

 

1985 * Sektörde Bilgi Erişim Sistemi Hedefine Varılmasına Katkıda Bulunmak İstedim. Türsab, No: 38, Kasım 1985. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2019/09/sektorde-bilgi-erisim-sistemi-hedefine.html

1986 * Türkiye'de Bilgiye Talep Yok. (Röportajı Yapan: Yalçın Pekşen). Cumhuriyet, 4.10.1986. Röportaj.

1992 * Enfo Bilgi Erişim. Anatolia, 11/12.1992.

1993 * Bankacılığa ve borsaya yönelik iki bilgi bankası kuran Bülent Ağaoğlu : "Türkiye'de bilgi bankalarına talep yetersiz düzeyde". Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 5 (50), Şubat 1993, 16-17.ss.

1993 * Bankacılar İçin Bilgi Bankaları. Uzman Gözüyle Bankacılık, 03.1993, 70-71.Sf.

1993 * Türkiye'de Bilgi Bankacılığı. Bilgisayar, Mayıs 1993, 16.18.20.21.Sf.

1993 * Bilgi Servisleri. Bilgi İşlem, No: 7, Kasım 1993, 20-25sf.

1995 * Turizm Bibliyografyası"ndan "Bülent Ağaoğlu Bibliyografyalarının Bibliyografyası"na...  Anatolia, Y6, N1, 03.1995, 24-29ss. Makale.  97 Künye.

 

Kitaplar:

 

1985 * Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası, 1929-1984. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1985. Xıı+274s. Kitap. 2683 Künye.

1987 * Basında Türsab (17 Kasım 1985 - 15 Kasım 1987). İstanbul: Türsab, Kasım 1987. 123y. Fotokopi.

1988 * Toplu Konut, Konut, Sermaye Piyasası Ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bibliyografyası. 2 Cilt. İstanbul: Strateji Araştırma Planlama Ltd.Şti., 1988. (Başbakanlık Toplu Konut Ve Kamu Ortaklığı İdaresi İçin Hazırlanmıştır). Bilgisayar Çıktısı.  8627 Künye.

1993 * Basında Enfo. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, [02.1993. 14]s. http://bulentagaoglu.blogspot.com/2019/09/basnda-enfo-subat-1993-16-sayfa-bask.html

1996 * Türkiye Halk Sağlığı Bibliyografyası. İstanbul: Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı, 1996. 405s. Kitap. 15.520 Künye.

1998 * Yapı Dizin, Sayı: 170-193, 1996-1997. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi, 1998. 102s. Kitap.  1226 Künye.

2000 * Yapı Dizin, Sayı: 194-217, 1998-1999. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi, 2000.  132s.  Kitap . 1193 Künye.

2002 * Yapı Dizin, Sayı: 218/241, 2000/2001. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi, 2002. 107s.  Kitap . 1318 Künye.

2007 * Sarıkamış Harekatı (1914) Kaynakçası. İstanbul: İkarus Yayınları, 2007. 88s.

2018 * Eyüpsultan Bibliyografyası. İstanbul: Eyüpsultan Belediyesi. 415s.

 

CD

 

2003 *  Yapı Dizin, Sayı: 242/265, 2002/2003. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi, 2003. 1746 künye. 1 cd.

2005 * Yapı 266-289 2004-2005 yılları dizini. İstanbul: Yapı Yayın, 12.2005. 1848 künye. 1 cd.

 

Fotokopi Yoluyla  / Disketle Çoğaltılan Enfo Bilgi Erişim Yayınları

 

1990 * Sermaye Piyasası / Borsa Yayınları Kataloğu 1928-1990. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, 1990. Xx+403s. Bilgisayar Çıktısı. 6322 Künye.

1990 * Türkiye Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Halı Yayınları Kataloğu. İstanbul: 1990. 228y. (İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri İçin Hazırlanmıştır). Bilgisayar Çıktısı. 3500 Künye.

1992 * Bankacılık Yayınları Araştırması. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, 1992. Xxı+458s. 20.004 Künye. Bilgisayar Çıktısı.

1992 * Banta Bankacılık Yayınları Bilgi Bankası. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, 1992. 2 Disket + Kullanım Kılavuzu. (Yazılım Mikrobea Ltd. Tarafından Hazırlanmıştır). 20.004 Künye.

1992 * Borsa Yayınları Araştırması. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, 1992. Xıx+272s. Bilgisayar Çıktısı. 10.204 Künye.

1992 * Borta Borsa Yayınları Bilgi Bankası. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, 1992. 2 Disket + Kullanım Kılavuzu. Yazılım Mikrobeta Ltd. Tarafından Hazırlanmıştır. 10204 Künye. Bilgi Bankası.

1993* Bilgisayar Bülteni. İstanbul: Enfo Bilgi Erişim, Deneme Sayıları: 1-7 (10-17.12.1993); Sayılar: 1-36, (31 Ocak -11 Mart 1994). Bülten.

1994 * Kota Bilgi Bankası. İstanbul: Şubat 1994. [1 Disket+Kullanım Kılavuzu]. Yazılım Mikrobeta Ltd.Şti. Tarafından Hazırlanmıştır. (Şubat 1994 Tarihinde Günlük Gazete Ve Bilgisayar Dergileri Dışındaki Dergilerde Çıkan Bilgisayar İle İlgili Reklam, Haber, İhale, Eleman İlanı Vs. Tüm Yazıların Künye Ve Özetlerini İçermektedir). 1622 Künye.

 

Veritabanları

 

Banta Bankacılık Yayınları Veritabanı (Diskette, 1992)

Borta Borsa Yayınları Bilgi Bankası (Diskette, 1992)

Bibta, Türkiye Bibliyograflar Bilgi Bankası (Webde, 2000- )

Atamiz.org. (Webde. 2007) (http://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturk-icin-rehber-internet-sitesi-hazir-250549 )

Çelik Gülersoy Web Sitesi (Webde, 07. 2006). http://www.milliyet.com.tr/gundem/gulersoy-adina-site-257070 ** http://www.radikal.com.tr/turkiye/gulersoy-sitesi-acildi-785169/

 

Makaleler

 

1982 * Sağlık ve Turizm Kaynağı Kaplıcalarımız. Modern Türkiye, No: 3, Kasım 1982, 22.Sf. Makale.

1984 *  Literatür Niteliğinde Bir Turizm Kitabı I-II. Modern Türkiye, No: 24, Ağustos 1984, 21.Sf.; No: 26, Ekim 1984, 21.Sf. Makale.

1988 *  Bilgi Nedir? Dünya Videotex, Mart 1988. Makale.

1996 * Türkiye'de bilgi bankacılığı. BT Haber Haftalık Bilgi Teknolojisi Gazetesi, 2 (85), 23-29 Eylül 1996, 56.58.s.http://bulentagaoglu.blogspot.com/2019/10/turkiyede-bilgi-bankaciligi-bt-haber-23.html

2003 *  Kaynakça sorunları ne ölçüde ciddiye alınmalıdır? Virgül, sayı: 67, kasım 2003, 35-36ss. (Louise- Noelle Malcles, Andree Lheritier, M. Türker Acaroğlu.  “Batı’da Ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi” kitabı hakkındadır).

2010 *  Bir "Kaynakçacı"nın Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hatıraları. İçinde: Beyazıt Devlet Kütüphanesi 125 Yaşında (1884-2009). İstanbul: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 2010. 410 Künye. 30-53ss.  Sayfa 30-53. http://www.mikrobeta.com.tr/dosyalar/15_012.pdf

2013 *  Kamuya açık yerli dijital kaynaklar : Kitap, dergi, makale, tez, yazma, repor, haber, tutanak, ilan, köşe yazısı, mevzuat, açık arşiv.  Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), Haziran 2013, 385-397.ss.  http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/268

2010 * Örnek İnsan ve Bilim Adamı Hasan Işın Dener. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, c21, n1, 2010/1. https://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt21_Sayi1_Yil2010_1305121788.pdf

2013 * Potansiyel kütüphanecilik projeleri.  Türk Kütüphaneciliği, 27 (4), Aralık 2013, 661-673.ss.  http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/949

2015 *  Kâtip Çelebi İçin Neler Yapılmalı: Öneriler İstanbul, 7-9 Mart 2015 / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 2015. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 48. sayı, 105-119. Sayfa

2016 *  Genç kütüphaneciler için Türker Acaroğlu rehberi = Türker Acaroğlu guide for young librarians. Türk Kütüphaneciliği, 30 (4), Aralık 2016, 756-761.ss. http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2737

 

Kaynakçalar

 

1984 * Türkiye Bankacılık ve Turizm Bibliyografyası / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 1984. TÜRSAB, 24. sayı, 12-13. sayfa

1994 * Bibliyografyaların Bibliyografyası (1981-1994) / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 1994. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 4. sayı, 111-118. sayfa

1994 * GATGP Hakkında Bibliyografya Denemesi / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 1984. TÜRSAB, 25. sayı, 16. sayfa

1995 * İsmet Binark Bibliyograyası / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 1995. Müteferrika: Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 6. sayı, 151-162. sayfa

1995 * M. Türker Acaroğlu Kaynakçalarının Kaynakçası / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 1995. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 7. sayı, 129-151. sayfa

1995 * Turizm bibliyografyasından 'Bülent Ağaoğlu bibliyografyalarının bibliyografyası'na.. = : Türkiye'deki ilk bibliyografik bilgi bankacılığının öyküsü.... Anatolia Turizm ve Çevre Kültürü Dergisi, 6 (1), Mart 1995, 24-29.ss.

1996 * Sabi Nabi Özerdim Bibliyografyalarının Bibliyografyası / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 1996. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 10. sayı, 223-230. sayfa

2001 * Ermeni iddialarına karşı Türkiye'de yayınlanmış kitap ve broşürler listesi. İleri, 1 (3), Mart-Nisan 2001, 157-160.ss.

2006 * Balkanlar ve Rumeli Türkleri hakkında Türkiye'de yayınlanmış bibliyografyalar. BAL-TAM Türklük Bilgisi, (5), Eylül 2006, 235-253.ss.

2008 * Osmanlı döneminde Balkanlar’da Türklerin iskanı. Rumeli’nin Sesi, (10), 09.2008.

2010 * Milliyet Bibliyografyası (Kitaplar-Tezler). İçinde: 60 Yılın Tanığı: 1950-2010.  İstanbul: Doğan Gazetecilik, 2010.

2013 * Kütüphanecilik dergi ve bültenleri kaynakçası = Bibliography of librarianship journals and bulletins. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), Haziran 2013, 403-409.ss.  http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/280

2013 * Sahaflar Üzerine Kitaplar, Makaleler ve Köşe Yazıları (I) / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 2013/1. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 43. sayı, 61-74. sayfa

2015 * 100 Yaşında Bir Deliormanlı M. Türker Acaroğlu Kaynakçası / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 2015. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 47. sayı, 295-384. Sayfa

2016 * Türker Acaroğlu’nun (1915-3 Ekim 2016) Kitaplar Kaynakçası / Bülent Ağaoğlu. -- İstanbul, 2016. Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 50. sayı, 381-386. Sayfa

2017 * Franz Kafka Hakkında Türkiye’de Yayınlananlar Kaynakçası (Kitap / Makale / Tez). Roman Kahramanları, (30), 2017, 127-147ss.

2020 * Ünlü Fikir ve Kültür Adamları İhsan Işık: Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları 3.Cilt. (Ankara: Elvan Yayınları. 2013) Kitapta Yer Alan Kişilerin Alfabetik Listesi https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/06/unlu-fikir-ve-kultur-adamlari-ihsan.html https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/06/arastirmacilar-arastirmaci-yazarlar.html (4 Haziran 2020)

 

Blogları

 

http://bulentagaoglu.blogspot.com/  

http://oneripinari.blogspot.com/

https://depremsitesi.blogspot.com/

https://depremicinguclendirme.blogspot.com/

 

HAKKINDA: Nazmi Kozak / Bülent Ağaoğlu: Bir “Ahir Zaman” Şövalyesi (. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2017. Cilt 28, Sayı 1, Bahar: 153 – 186), Bülent Ağaoğlu  (bulentagaoglu.blogspot.com, 05.06.2020).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör