Tahir Nadi

Eğitimci, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Dârülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi
Diğer İsimler
Mehmet Nadi Ozanözgü

Eğitimci, şair ve yazar (D. 1876, Divriği / Sivas - Ö. 1952, İstanbul). Tam adı Mehmet Nadi Ozanözgü’dür. Tuğutluzâde diye bilinen bir ailedendir. İlköğrenimini babasının görevi nedeniyle Kilis’te yaptı. Daha sonra üç yıl kaldıkları Maraş’ta Arapça ve Farsça öğrendi. Yine babasının görevi nedeniyle İstanbul’a giderek, dört yıl kaldığı Üsküdar’da Hoca Nazım Efendi’nin metin ve şerh derslerini takip ederek icazetname (diploma) aldı. Dârülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi açıldıktan sonra öğrenimini burada tamamlayarak öğretmen oldu.. İlk görev yeri olan Mardin’de üç yıl kaldı ve Mevlid’ini de burada kaleme aldı. Daha sonra Selanik, Ankara, Kerkük ve Basra’da öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu. Basra’nın işgali üzerine İstanbul’a döndü. Kadıköy, Kabataş ve Vefa liseleri ile Gazi Osman Paşa Okulu, Adana Kız Öğretmen Okulu, Amerikan Koleji, İmam Hatip Okulu, Pertevniyal ve İstanbul Kız liselerinde Arapça, Farsça ve edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Erkek Lisesinde görev yaparken emekliye ayrıldı. Daha çok hiciv şairi olarak tanınındı. Bin iki yüz sayfalık Divan’ı bir yangında kayboldu.

ESERLERİ:

Tahir Nadi Efendi Mevlidi (1326 / 1908; yeni harflerle 1950), Umdetü’l-Kavâid (1913), Fezleke-i Lisân-ı Farisi (1922, 1928).

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 1930-42), İbrahim Aslanoğlu / Divriği Şairleri (1961), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001), Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003) - Divriğili Bir Şair: Tahir Nadi ve Mevlid’i (Revak Dergisi, Sivas 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör