Şeyh Süleyman Amîdî

Şeyh

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Şeyh Süleyman (asıl adı)

16. Yüzyıl Halvetî şeyhlerindendir. Asıl adı Şeyh Süleyman'dır. Diyarbekir'de doğmuş, devrinin tanınmış ilim adamlarından tahsilini tamamladıktan sonra halveti tarikatına intisap etmiştir. Bir müddet sonra İstanbul'a giderek Sultan III. Selim'in şeyhi ve mürşidi olmuştu. Âlim ve arif bir zat idi. 1574 yılında vefat etmiştir.

KAYNAK: Kamus-ül A'lâm, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 100), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör