Şeyh Muhammed Şerif Arabkendî

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
22 Nisan, 1987

Son dönem İslam âlimi ve mutasavvıflarından (D. 1911, Arabkend köyü / Bismil / Diyarbakır - Ö. 22 Nisan 1987, Arabkend köyü). Doğduğu köyden dolayı ona Arabkendî denmiştir. Önce Mardin’in Savur ilçesinde Molla Abdusselam’ın medresesinde ilk aşama kabul edilen bazı kitapları okuduktan sonra Bismil’in Fetlê köyünde Molla Hasan’dan, Çınar’a bağlı Yuvacık köyünde Molla Tahir’den dersler aldı. Sonra Savur’a bağlı Ahmediyê köyüne yerleşerek, Şeyh Kemal’dan hem ilim tahsil eder hem de ondan tasavvufî eğitim alıp, Suriye’nin Kamışlı ilçesine bağlı Amude beldesinde yaşayan Molla Abdullatif’in yanına giderek, medrese eğitimini burada tamamladı. İcazetini ise, Şeyh Ahmed Haznevî’den aldı. Sonraki yıllarda kendi köyünde başta Arabî ilimler olmak üzere İslamî ilimleri okutup öğrenciler yetiştirdi. İmamlık, müderresilik ve şeyhlik yaptığı köyde defnedilmiştir. Bahauddîn el-‘Amilî’nin el-Keşkûl adlı eseri üzerine yazdığı el-‘İkdu’l-Cevher adlı bir şerhi vardır.

KAYNAK: M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşâyih-ı Amid - Diyarbekir Velileri I-II (2004), M. Şerif Eroğlu / Bütün Yönleriyle Muhammed Şerif Arabkendî (2004), Prof. Dr. M. Edip Çağmar / "Şeyh Muhammed Arabkendî" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör