Osman Olcay (Psikiyatr)

Psikiyatri Profesörü, Akademisyen, Yazar

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Psikiyatrist, akademisyen, profesör, yazar.5 çocuklu bir subay ailesinin ikinci çocuğu olarak, 1948’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu Diyarbakır ve Sivas’ta, ortaokulu Sivas, Elazığ ve Bingöl’de, liseyi Bingöl ve İstanbul’da okudu. 1972’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve askerlik görevi sonrası, 1974’de aynı fakültenin psikiyatri kliniğine asistan olarak girdi. Bu klinikte 1979’da uzman, 1982’de yardımcı doçent, 1986’da doçent ve 1995’de profesör olarak çalışmaya devam etti. Ekim 2010’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Asistanlığının ilk iki yılında ‘psikiyatrik bozuklukların biyolojik temelleri ve psikofarmakoloji’ konularına odaklanarak, uzmanlık tezini bu alanda yaptı. 1977 yılında, ‘duygudurum bozukluğu’ tanılı hastalara koruyucu tedavi uygulanan bir poliklinik çalışması başlatarak, Türkiye’deki duygudurum bozukluğu merkezlerinin öncülerinden birisi oldu. İlk yıllarda “lityum polikliniği” adıyla yalnız başına yürüttüğü bu tedavi ve araştırma programı, uzmanlık sonrasında, diğer asistanların da görev ve eğitim aldığı bir tedavi, eğitim ve araştırma merkezine dönüştü; ve 1982 yılında Duygudurum Bozuklukları Birimi adıyla, zor hastaların tedavi edildiği bir eğitim ve araştırma merkezi olarak tanındı. Dr Yazıcı, 1991’de New York Albert Einstein Medical Center’da Prof van Praag yanında gözlemci olarak bulundu; daha sonra Türkiye Psikiyatri Derneği içinde Duygudurum Bozuklukları Çalışma Grubu’nun kurulma ve koordinatörlük görevlerinde yer aldı.

2006 yılında, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bir etkinliği olarak ve Türkiye’nin tüm komşu ülke psikiyatristlerini bir araya getiren, “Üç Denizin Buluşması” adlı uluslararası bir duygudurum bozuklukları sempozyumunun da, Prof Hagop Akiskal ile birlikte, eşbaşkanlığını yaptı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde, psikiyatri hastalarının klinikte yapmış olduğu resimlerin topluma sergilenerek, “psikopatolojik sanat” ve ‘sanatla tedavi’ konularının bilimsel ortamlar ve medyada tartışılmasını içeren, “Çığlığın Işıkla Buluşması” projesini yönetti. Daha sonra, Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD) ile ilişkili olan, Türkiye Bipolar Bozuklukları Derneği’nin kurucu başkanı oldu. Halen, serbest çalışması yanında, Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Grubu ve Türkiye Bipolar Bozuklukları Derneği içindeki bilimsel etkinliklerini sürdürmektedir. Başlıca duygudurum bozuklukları konusunda olmak üzere, uluslararası ve ulusal nitelikte çok sayıda bilimsel sunum ve yayını bulunmaktadır.

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 

UZMANLIK TEZİ

 

YAZICI O: Nöroleptiklere bağlı ekstrapiramidal belirtilerin biyokimyasına bir yaklaşım: EMG'de sessiz süre ile BOS'da HVA ve 5-HIAA ilişkisi. (Uzmanlık tezi). Istanbul Tıp Fak Psikiyatri Kürsüsü, 1979.

 

 

YABANCI DERGİLERDE MAKALELER

 

1. YAZICI O, HIZAL A, EROĞLU L, BASLO A, YAZICI J: Hypokinetic-rigid extrapyramidal side effects of neuroleptics: The relationship of the silent period in EMG and HVA and 5-HIAA in CSF.J Neurol Neurosurg Psychiatry, 49:448-450, 1986.

2. YAZICI O, KANTEMİR E, TAŞTABAN Y, ÜÇOK A, ÖZGÜROĞLU M: Spontaneus improvement of tardive dystonia during mania: Two cases. Br J Psychiatry, 158:847-850, 1991.

3. YAZICI O, ARICIOĞLU F, GÜRVİT G, ÜÇOK A, TAŞTABAN Y, CANBERK Ö, ÖZGÜROĞLU M, DURAT T, ŞAHIN D: Noradrenergic and serotoninergic depression ? J Affective Disord, 27:123-129, 1993.

4. YAZICI O, KANTEMİR E: Prediction of response to lithium prophylaxis: The role of changes in calcium and magnesium levels during short-term lithium administration. Nöropsikiyatri Arşivi, 29(3):128-133, 1992.

5. YAZICI O, GÜMÜŞÇÜ K, ESİN Y, KANTEMİR E, ÜÇOK A, ŞEN D, EROĞLU L: Change in serum calcium and magnesium levels during the early phase of lithium treatment: Prediction of the prophylactic response. Lithium, 5:53-58, 1994.

6. ÜÇOK A, YAZICI O, ŞEN D, ÇARİN M: Relationship between response to prophylactic lithium and HLA antigens in patients with bipolar mood disorder. Lithium, 5: 249-252, 1994.

7. ÜÇOK A, KARAVELİ D, KUNDAKÇI T, YAZICI O: Comorbidity of personality disorders with bipolar mood disorders. Compr Psychiatry, 39:72-74, 1998.

8. YAZICI O, KORA K, ÜÇOK A, TUNALI D, TURAN N.  Predictors of lithium prophylaxis in bipolar patients. J Affective Disorders, 55:133-142, 1999.

9. YAZICI O, ÜÇOK A, KORA K, ŞAYLAN M, TUNALI D, ÖZDEMİR Ö, KIZILTAN E, ÖZPULAT T: Unipolar mania: A distinct subgroup of bipolar disorder? J Affective Disorders, 71:97-103, 2002.

10. YAZICI O. Should psychomotor retardation be considered as a good prognostic factor in the treatment of depression? Medicographia, 25:47-48, 2003.

11. YAZICI O, KORA K, POLAT A, ŞAYLAN M. Controlled lithium discontinuation in bipolar patients with good response to long-term lithium prophylaxis. J Affective Disorders, 80:269-271, 2004.

12.  A ÖZERDEM, O YAZICI, Z TUNCA,  ET ORAL, S VAHİP, E KURT, Mood Disorders Study Group, Psychiatric Association of Turkey and K Tırpan. Establishment of a Computerized Registry Program for Bipolar Illness in Turkey: SKİP-TÜRK. J Affective Disorders, 78(Sup 1):163, 2004.

13. VAHİP S, YAZICI O, AKDENİZ F, GÖNÜL AS, KARADAĞ F, KOCADERE M, KORA K, ORAL ET, ÖZERDEM A, ÖZPOYRAZ N, TAMAM L, TUNCA Z, ÜÇOK A, VAHİP I, YEŞİLBURSA D, KÜLTÜR S. Treatment guideline for bipolar disorders of psychiatric association of Turkey. Acta Psychiatrica Scandinavia, 423(Sup):P87:40, 2004.

14. VAHİP S, KESEBİR S, ALKAN M, YAZICI O, AKISKAL KK, AKISKAL HS. Affective temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A. J Affective Disorders, 85:113-125, 2005.

15. ÜÇOK A, AKAR U, POLAT A, YAZICI O. Human leukocyte antigen alleles in patients with bipolar disorder in Turkey. European Psychiatry, 20:83, 2005.

 

TÜRKÇE DERGİLERDE MAKALELER

 

1. YAZICI O: Nöroleptik uygulaması ışığında psikoz etyopatogenezi. Nöropsikiyatri Arşivi, 13(1-2):1-20, 1976.

2. YAZICI O: Dopamin, GABA ve şizofreni. Nöropsikiyatri Arşivi, 13(3-4):141-149, 1976.

3. YAZICI O: Şizofreni biyokimyasında yeni görüşler.Simpozyum, Şizofreni Simpozyumu 1977, Cerrahpaşa Tıp Fak Psikiyatri Kürsüsü, (Ed. A Songar),Istanbul,  Bozak Mat, 78-83, 1978.

4. YAZICI O: Şizofreni tanı ve sağaltımında yeni yaklaşımlar. Nöropsikiyatri Arşivi, 17(3-4):141-150, 1980.

5. YAZICI O, ŞATIR FH, SEVİNDİ Ş, OTO R: Lepralı hastalarda ruhsal bozukluklar. Nöropsikiyatri Arşivi, 21(1-4):35-43, 1984.

6. ŞATIR FH, YAZICI O, SEVİNDİ Ş, OTO R: Psikiyatrik epidemiyoloji ile ilgili bir alan çalışması: Standart bir ölçeğin Diyarbakır'da üç bölgede uygulanması. DÜTF Dergisi 11(3-4):123-129, 1984.

7. YAZICI O, ADAM E: Tourette Hastalığı: Bir olgu ve yeni gelişmelerin tartışılması. Tıp Fak Mecmuası, 48:533-538, 1985.

8. ÖZKAN S, YAZICI O: Depresyonda durum fenomeni olarak limbik-hipotalamik-hipofiz-adrenal (LHHA) eksen işlev bozukluğu ve DST. Tıp Fak Mecmuası, 48:670-678, 1985.

9. YAZICI O, GÖKYİĞİT A, YAZICI J, ÇALIŞKAN A: Uzun süre lityum kullanımının EEG üzerine etkisi. Nöroloji,Nöroşirurji,Psikiyatri Dergisi, 3:211-212, 1986.

10. YAZICI O: Duygulanım bozukluklarında serotonerjik disregülasyon. Nöropsikiyatri Arşivi, 28:1-9, 1991.

11. YAZICI O: Atipik depresyon. Nöropsikiyatri Arşivi, 29:59-64, 1992.

12. YAZICI O: Serotonerjik disregülasyon ve suisidal davranış. Klinik Psikofarmakoloji Bül. 3(1-2):40-42, 1993.

13. YÜCEL B, TÜRKMEN A, ŞEN D, YAZICI O. Lityumun tek ve bölünmüş doz uygulamalarının günlük idrar miktarı üzerine etkileri. Nöropsikiyatri Arşivi, 31:6-9,1994.

14. ÜÇOK A, ŞEN D, GÖK Ş, YAZICI O: İkiuçlu duygudurum bozukluğunun koruyucu tedavisinde lityum kesimi: Bir yıllık izleme sonuçları. Nöropsikiyatri Arşivi, 32:66-69,1995.

15. YAZICI O: Anksiyete ve depresyonun birliktelik durumları. Nöropsikiyatri Arşivi, 32:163-170,1995.

16. YARGIÇ L İ, ENDERER M, İMRE H, ŞEN D, YAZICI O: Obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalarda fluvoksamin ile klomipraminin rastgele tek-kör karşılaştırılması. . Nöropsikiyatri Arşivi, 32:70-75,1995.

17. YAZICI O. Distimi sağaltımı. Nöropsikiyatri Arşivi, 33:1-7, 1996.

18. BARAN I, KAPTANOĞLU G, GÜRVİT İH, YAZICI O. Capgras sendromu ve frontal sistem işlevleri. Olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 33:177-179, 1996.

19. GÖK Ş, ÜÇOK A, ŞEN D, YAZICI O: İkiuçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda lityum kesimi. Nöropsikiyatri Arşivi, 33:89-92, 1996.

20. ÜÇOK A, AKAR U, ÖZGEN ÜÇOK G, YAZICI O. İki uçlu duygudurum bozukluğunda HLA antijenlerinin rolü. ‘Klinik Psikiyatri, 1:27-30, 1998.

21. YAZICI O: Tedaviye dirençli depresyon. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9:68-77, 1999.

22. YAZICI O: Psikotik afektif bozukluklar.  Psikiyatri Dünyası, 3:79-82, 1999.

23. YAZICI O: Ne zamana kadar koruyucu sağaltım? Kesmek olası mı? Psikiyatri Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 8: Ek 2: 28-35, 2000.

24. YAZICI O, KORA K, ÜÇOK A, TUNALI D, TURAN T. İki uçlu hastalarda lityum korumasının öngörücüleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 37: 73-81, 2000.

25. YAZICI O. Depresif hastalıklarda eştanı (komorbidite). Psikiyatri Dünyası, 5: 89-96, 2001.

26. YAZICI O. Bipolar bozukluğun koruma sağaltımı. Galenos, 121:94-101, 2006.

27. ÇAKIR S, YAZICI O. Duygudurum bozukluklarında acil tedaviler. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(42):1-7, 2007.

28. YAZICI O. Duygudurum bozuklukları: Kavram ve tarihçe. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(29):1-4, 2007.

 

 

A) KİTAP - KİTAP BÖLÜMÜ

 

1. KÖKNEL Ö, YAZICI O: Yaşambilimsel çözümlemede davranış. Bozak Mat ,Istanbul, 1977.

2. YAZICI O: Depresif hastalıkların biyokimyası.'Depresif Hastalıklar', İÜ İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları, 22-24 Mayıs1989, (Ed. E Adam), Istanbul, 35-41,1990.

3. YAZICI O: Duygudurum bozuklukları. 'Psikiyatri, Eds: E. Adam, R. Tükel, O Yazıcı , İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Vasiş , 1995.

4. YAZICI O. Şizofreni. 'Psikiyatri, Eds: E. Adam, R. Tükel, O. Yazıcı ,İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Vasiş , 1995.

5. KÖKNEL Ö, YAZICI O: Biyolojik tedaviler. 'Psikiyatri, Eds: E. Adam, R. Tükel, O. Yazıcı ,İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Vasiş , 1995.

6. YAZICI O: İkiuçlu duygudurum bozuklukları ve diğer duygudurum bozuklukları. ‘Psikiyatri Temel Kitabı-I’, Eds: C Güleç, E Köroğlu, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1977.

7. Duygudurum Bozuklukları-I: Ed: O. Yazıcı , Format Matbaacılık, Istanbul, 1998.

8. O YAZICI: Duygudurum bozuklukları. ‘Psikiyatri ders kitabı’, Eds: E Adam, V Şar, R Tükel, A Üçok, O Yazıcı.Emek Matbaacılık, Istanbul, 1998.

9. O YAZICI: Şizofreni. ‘Psikiyatri ders kitabı’, Eds: E Adam, V Şar, R Tükel, A Üçok, O Yazıcı.Emek Matbaacılık, Istanbul, 1998.

10. O YAZICI: Psikiyatrik bozuklukların biyolojik temelleri. ‘Psikiyatri ders kitabı’, Eds: E Adam, V Şar, R Tükel, A Üçok, O Yazıcı.Emek Matbaacılık, Istanbul, 1998.

11. Duygudurum Bozuklukları-II: Ed: O. Yazıcı , DBB Yayınları, Istanbul, 2000.

12. Çığlık Işıkla Buluştuğunda (When scream met light). Ed: Yazıcı O, Pınarbaş, İstanbul, 2006.

13. Depresyon sağaltım kılavuzu. Eds: YAZICI O, ORAL ET, VAHIP S. TPD Yayınları, Tuna Matbaacılık, Ankara, 2008.

 

 

B) POSTER - BİLDİRİ

 

1. EROĞLU L, ATAMER-ŞİMŞEK Ş, YAZICI O, BİNYILDIZ P: A two-year follow-up of lithium treatment of manic depressive patients in respect to some parameters. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, London, 1980, (Abs. 0821).

2. YAZICI O, ADAM E, SABUNCU H: Lityuma dirençli bipolar affektif hastalık subgrubu. XXI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 7-13 Ekim 1985, Adana (Mersin), Çukurova Üniv Tıp Fak, Bildiriler, 143-145, 1986.

3. YAZICI O, HIZAL A, EROĞLU L, BASLO A, YAZICI J: Nöroleptiklere bağlı hipokinetik-rijid belirtiler. XXI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 7-13 Ekim 1985, Adana (Mersin), Çukurova Üniv Tıp Fak, Bildiriler, 204-207, 1986.

4. YAZICI O, GÖKYİĞİT A, ÇALIŞKAN A, SABUNCU H: Kısa süreli lityum kullanımının EEG'ye etkisi. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 14-18 Eylül, Istanbul, Bakırköy Ruh ve Sinir Has Hastanesi, Bildiriler, Nöropsikiyatri Arşivi, 24(1-4):85-91, 1987.

5. YAZICI O, KANTEMİR E, TAŞTABAN Y, ÜÇOK A, ÖZGÜROĞLU M: Duyguduruma bağımlı tardiv distoni ve diskineziler. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1-4 Kasım 1990, Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak, Bilimsel Yayınlar Kitabı, Cilt 3, 559-565, 1990.

6. YAZICI O, GÜRVİT G, ARICIOĞLU F, ÜÇOK A, CANBERK Ö, TAŞTABAN Y, ÖZGÜROĞLU M, DURAT T, ŞAHİN D: Noradrenergic / Serotonergic depression ? 5th World Congress of Biological Psychiatry, June 9-14,1991, Florence,Italy. Biol Psychiatry, 29 (O-10-05-03) 215 S, 1991.

7. DÜLGER H, ESİN S, YAZICI O, ESİN Y, EROĞLU L: Manik-depresif hastalıkta lityum tedavisinin görsel uyarılmış potansiyeller üzerine etkisi. İ Ü İstanbul Tıp Fak 11. Kurultayı, 22-25 Eylül 1991, Istanbul, Bildiriler, 90-96, 1991.

8. DÜLGER H, YAZICI O, ALKAÇ Üİ, GÖKHAN N: Lityum tedavisinin manik depresif hastalıkta görsel ve işitsel uyarılmış potansiyeller ve oddball yanıtları üzerine etkisi. XI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG Kongresi, 19-20 Haziran 1992 , Ürgüp, Hacettepe Üniv ve Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 1992.

9. DÜLGER H, YAZICI O, DEMİRALP T: The effect of lithium treatment on visual and auditory evoked potentials and oddball responses in manic depressive patients. Third international Symposium imagine of the brain in psychiatry and related fields (ISNIP), October 9-13, 1994, Antalya, Turkey.

10. TAVACIOĞLU L, KORA K, KARAVELİ D, YAZICI O, ERCAN H: Kaygının reaksiyon zamanı üzerine etkisi. 1th International Symposium of sport psychology, October 10-12, Mersin, 1997.

11. TAVACIOĞLU L, YAZICI O, KORA K, KARAVELİ D: Artistik cimnastikte bilişsel (cognitive) değerlendirmeler. 1th International Symposium of sport psychology, October 10-12, Mersin, 1997.

12. SAYLAN M, ÇAKIR S, YILMAZ D, YAZICI O: The attitudes of Turkish psychiatrists towards the genetics of mental illnesses. 11th AEP Congress, May 4-8,2002, Stockholm, European Psychiatry, 17 Suppl (S 38.3) 60 S, 2002.

13. YAZICI O, KORA K, POLAT A, ŞAYLAN M: Controlled lithium discontinuation in bipolar patients with good response to long-term lithium prophylaxis. 3rd European Stanley Foundation Conference on bipolar disorder, September 12-14 2002, Freiburg, Germany. P002, 2002.

14. YAZICI O, ÇAKIR S, KORA K. Validity of unipolar mania diagnosis, 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India

15. ÖZYILDIRIM İ, ÇAKIR S, EPÖZDEMİR H, YAZICI O. Comorbidity of axis-I disorders in bipolar patients and clinical correlates, 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India

16. ÇAKIR S, YAZICI O, ŞAHİN S. Rapid tranquilization of high dose quetiapine for treatment of acute mania. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India

17. ÇAKIR S, AKÇA Z, SEYLAM IG, YAZICI O. The role of depressive episodes in cognitive impairments of patients with bipolar disorder. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India

18. ÖZYILDIRIM İ, ÇAKIR S, ŞAHİN S, YAZICI O. Antidepressant treatment in bipolar patients, relation to switching to mania and comorbidity. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India

19. ÖZYILDIRIM İ, ÇAKIR S, GÜNAY G, YAZICI O. Clinical outcome of long-term prophylaxis in patients with bipolar disorder. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008, Delhi & Agra, India.

 

KAYNAK: Olcay Yazıcı (uludagsozluk.com, 25 Ekim 2014), Prof. Dr. Olcay Yazıcı (youtube.com,  22 Kasım 2016), Ayşe'nin Gözlüğü - Ayşe ARMAN | Köşe Yazıları (hurriyet.com.tr, 21 Kasım 1999), Prof. Dr. Olcay Yazıcı (olcyazici.com.tr, 25.03.2020), Prof. Dr. OLCAY YAZICI (doktorlarrehberim.com, 25.03.2020), Olcay Yazıcı (eksisozluk.com, 25.03.2020), Prof. Dr. Olcay YAZICI (e-psikiyatri.com, 25.03.2020).

ÇIĞLIĞIN IŞIKLA BULUŞMASI

Yaratıcılığın ancak ruhsal olarak sağlıklı olma durumunda ortaya çıkabileceği görüşüne karşılık, akıl hastaları insanı büyüleyici sanat ürünleri ortaya koyabilmektedir. Bu sonuç, hastalığın tahrip edici gücüne karşın, kişinin yaratıcı potansiyelinden 'geride kalanın hala işlev görmesi' gibi mi algılanmalıdır? Yoksa hastalık, kişinin bazı özelliklerini 'değiştirirken', yeni yaratma biçimlerini -bu biçimler başkalarına alışılmamış, garip ve ürkütücü gelebilse de- o kişiye 'katmakta' mıdır? Bu soru tartışmalı kalmış görünse de, hasta resimlerinin çarpıcı etkiye ulaşabilmesi savı, elinizdeki kitapta incelenebilir durumda.

Çığlığın Işıkla Buluşması projesi, şu aşamalardan geçerek gerçekleşti: İlk aşamada tüm resimler incelendi. 'Bitmemiş' görünenlerle, aşırı yıpranmış olanlar elendi. Sonra, psikiyatrik ve sanatsal açıdan sergilenmeye değer bulunanlar seçildi. Bize değerli görünen beş yüzden fazla resim klinik duvarlarına taşındı. Ancak, bu sayıda resmi toplum içinde sergilemek ya da bir kitapta toplamak zor göründüğünden, bu amaçlar için 190 örnek seçildi.

İkinci aşama, elimizdeki kitabı oluşturabilmek; üçüncüsü ise bu yapıtların sergilenerek topluma ulaştırılabilmesiydi. Bu amaçların 2003 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamlı proje adım adım yaşama geçirilirken biz büyük bir mutluluk ve coşku duyduk, ama en güzeli bunları sizlerle paylaşabilme umuduydu. Bu umudu gerçeğe dönüştüren en büyük etken, Sayın Asım Kocabıyık'ın projenin anlam ve heyecanını hissedip tereddütsüz sağladığı destek oldu. Kendisine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Olcay Yazıcı

Yazar: Tanıtım Bülteni
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör