Şevket Ökten

Sosyoloji Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Akademisyen, sosyoloji profesörü. 1972’de Şanlıurfa Ceylanpınar’da doğdu. Yazarımız Suruç’tan Ceylanpınar’a göç eden bir ailenin ikinci çocuğudur. İlk ve ortaokulu Ceylanpınar’da, liseyi Urfa’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1994 yılında lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans ve 2004 yılında da aynı üniversiteden doktora derecesini aldı. Genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Aşiret ve Akrabalık, GAP Projesi ve Kırsal Kalkınma alanında çalışmaktadır. Lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Şevket Ökten, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Şevket Ökten, halen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları daha çok Urfa ve çevresi üzerinde yoğunlaşmıştır. Halen bölgeyle ilgili araştırmaları devam etmektedir.

 

Kitapları:

 

Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma - Fethiye Örneği (Metin Uçar, Hüseyin Çeken ile, 2000, 2010)

 

Makaleleri:

 

-Şanlıurfa-Harran Ovalarında Sulamaya Açılan Köylerde Meydana Gelen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişmeler, Aralık 2000,

- Türkiye’nin Gelişme/Kalkınma Çabalarının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, GAP Projesi.

-A Study on Hierarchical / Normative Order Marriage and Fa-mily Patterns in Bin-Yousııf Tribe of Southeastern Turkey, Middle- East J of Scientific Research. The code of the article is 81-MEJSR, (Ortak Çalışma)

- Batı ’mn Egemen Konumunun Tarihsel Temelleri: Modern Epis¬temolojinin, Toplumsal Tarihi Ya da Sosyal Bilimlerin Kuruluşu, Sos¬yoloji Araştırmaları Dergisi Sayı 2, Güz 2004, Ankara, s. 79-103.

- GAP Bölgesi ’nin Sosyo-Kültürel ve Yapısal Özelliklerinin Aile Yapısına Etkileri, Aile ve Toplum Eğitim ve Araştırma Dergisi Sayı 9, Ocak-Şubat-Mart. 2006, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, s. 23-34.

-Doğal ve Sosyal Kaynakların Zaman-Mekân Boyutunda Eşitsiz Dağılımı Ya da Bölgesel Eşitsizlikler, Verimlilik Dergisi sayı 4, 2007, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını Ankara, s. 109-126.

-Şanlıurfa ’nın Turizm Pazar Potansiyeli ve GAP Bölgesi Kalkın¬masındaki Önemi, Verimlilik Dergisi sayı 1, 2008, Milli Prodüktivi¬te Merkezi Yayını Ankara, s. 107-125.

-Kalkınma Efsanesi ve Yoksulluk Gerçeği, Uluslararası İşbölümü ve Hiyerarşinin Meşrulaştırılması, TSE’nin Standart Dergisi.

-Aşiret, Akrabalık ve Sosyal Dayanışma, Yerel Hayatı Yönetme Bi¬çimi, Aile ve Toplum Eğitim ve Araştırma Dergisi.

 

KAYNAK: Mehmet Kurtoğlu / Suruçlu Şair ve Yazarlar (A. İkbal / Mazideki Suruç,  2010), Prof. Dr. Şevket Ökten (web.harran.edu.tr, sosyolojidernegi.org.tr, ceylanpinar.gov.tr, 16.03.2020), Şevket Ökten kitapları (kidega.com, idefix.com vd., 16.03.2020).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör