Şeyh Ahmet Rindî (Ahmet Güneren)

Tasavvuf Şairi, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Ahmet Güneren (asıl adı), Karaşemis, Rindî

Tasavvuf şairi (D.1908, Sivas - Ö.1960, İstanbul). Asıl adı Ahmet Güneren’dir. Şiirlerinde Karaşemis ve Rindî mahlaslarını kullandı. Şemseddin Sivâsî’nin torunu Şeyh Mehmet Efendi’nin oğludur. Orman müfettişliği, posta idaresi ve demiryollarında çalıştı. 1941’de eşinin vefatı üzerine memurluktan ayrılarak İstanbul Kapalıçarşı’da seyyar elbise satıcılığı yapmaya başladı. Halk ve tasavvuf şiiri alanında yetişmiş en güçlü şairlerden olmasına rağmen, şöhret ve şandan kaçan bir kişiliğe sahip olmasından dolayı çevresi dışında yeterince tanınamadı. Hem gazel hem de koşma tarzında irticâlen söylediği şiirleri vardır. Şiirlerinin bir bölümü oğlu Ali Kasım Karaşemis tarafından Son İkram (1966) adıyla kitap haline getirildi.

KAYNAK: Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör