Ali Fuat Bey (Müsteşar)

Müsteşar, Bürokrat

Doğum
Ölüm
Eğitim
Hukuk Mektebi

Bürokrat, müsteşar (D. 1867, İstanbul – Ö. 1935, İstanbul). Babıali Tercüme Müdürü Cemal Bey’in oğludur. Özel hocalardan Arapça, Farsça ve dört yıl süren bir eğitimle dil okulunda (Mekteb-i Lisan) Fransızca öğrendi, Hukuk Mektebinden de 1893’te birincilikle mezun oldu. 1881’den itibaren Babıali Kalemlerinde çalıştı, Dahiliye ve Sadaret Mektupçuluğu, Dahiliye Müsteşarlığı vazifelerinden sonra Sulan Mehmet Reşad’ın zamanında sekiz sene kadar Mabeyn Başkâtipliği yaptı. Sonra Şûray-ı Devlet Müsteşarı iken emekliye ayrılmıştır.

Tarihî eserler yazmış devlet ve fikir adamlarımızdandır. İçinde yaşamak sureti ile etraf ile öğrendiği siyasî ve tarihî hadiseleri, şahısları pek iyi yazan Ali Fuat Bey bunlardan bazısını gazetelerde tefrika sureti ile yayımladı. “Ricali Muhimme-i Siyasiye” adlı eserinin Reşit, Âli ve Fuat Paşalara ait olan kısmı kitap halinde de basılmıştır.

HAKKINDA: İbrahim Alâedin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör