Şeyh Abdulhamid Bin Şeyh Kasım

Mutasavvıf

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf  (D. 1890, Altunakar köyü / Çınar / Diyarbakır - Ö. 1953, Diyarbakır). Şeyh Abdulhamid, Şeyh Kasım’ın en küçük erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Medrese tahsilini babasının Altunakar'daki medresesinde yaptı. Tavik'te yaşadığı tek parti döneminin olumsuzluklarına rağmen talebe yetiştirmek ve çocuklarının tahsili için müderrisler tuttu. Bu müderrislerden biri Tavik köyünde çok kaldığı için Mela Hasan et-Tavikî olarak yörede şöhret bulan Seyda Mela Hasan'dır. 1925 yılında Şeyh Said Kıyamından sonra Şeyh Abdulhamid de diğer alimler gibi birkaç yıl bölgedeki mağaralarda yaşadı, eziyetler çekti. Olaylar yatıştıktan ve sürgünler son bulduktan sonra tekrar Tavik’e yerleşti.

Aynı zamanda iyi bir hekimdi. Hem ilmiyle hem de hekimliğiyle yörenin binlerce insanına faydalı oldu. Hem manen hem maddeten şifa dağıttı. İnsanların şahit olduğu olağanüstü halleri ve tavsiye ettiği her ilacın hemen netice bulması nedeniyle onda bir manevi gücün varlığını haber veriyordu. Bu manevi güçten olmalı ki, onun aslında cinlerle de evli olduğu kanaatini dile getiren insan sayısı az değildi. Hekimliği konusundaki birçok tavsiyesinden biri de şuydu: “Tuzdan uzak durun.” Gözün korunmasında da şöyle derdi: “Sobanın yanına oturduğunuzda gözünüzü elinizle ısıdan koruyun, çünkü aşırı ısı gözün görüş gücünü azaltır.”

Şeyh Abdulhamid, çok muttaki bir alimdi, dilinden zikir eksik olmazdı. Cömert bir kişiliğe sahipti. Mal biriktirme yerine gelirinin çoğunu gelen mürid ve misafirlere sarf ederdi. Her zaman şu tavsiyelerde bulunurdu:

Menfaatlerin cazibesine kapılan şeyh ve alimlere itibar etmeyin.”, “Şeriata aykırı davranışını bildiğiniz bir kimsenin uçtuğunu görseniz bile ona itibar etmeyin ve imkânınız varsa kanatlarına makas atın ki yere düşsün.”

Şeyh Abdulhamid 63 yaşındayken 1953 yılında Diyarbakır’da vefat etti. Tavik köyüne getirilip orada defnedildi. Kimseye tarikat icazeti vermedi. Onun vefatından yıllar sonra oğlu Muhammed Veysi, Cizre şeyhlerinden âlim Muhammed Said Şeyh Seyda El Cezerî’den icazet alıp babasının yerine devam etti.

KAYNAK: Kutbettin Ekinci / "Şeyh Abdulhamid Bin Şeyh Kasım" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör