Şevki Bektöre

Pedagog, Şair

Doğum
-
Ölüm
-

Şair ve pedagog (D. ?, Kavaklar köyü / Dobruca / Kırım – Ö. 1961). Kırım Türklerinden. Küçük yaşta, ailesiyle beraber Türkiye’ye gelerek diğer Kırım asıllı göçmenlerle birlikte Haymana dolaylarında hükümetin gös­terdiği topraklarda Karakaya adlı bir köy kurup yerleşmişlerdir. Şevki Bektöre, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Haymana’da yaptıktan sonra İstanbul’a gitti. Ailesini kaybedince 1909 yılında Kırım’a dönerek burada öğretmenlik yap­tı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk-Rus harbinin baş­lamasıyla Türkiye’ye döndü. 1917 Rus ihtilâli üzerine Kırım’a gidip Kırım Türklerinin mücadelesine katıldı. 1925 yılında Dağıstan Muhtar Cum­huriyeti, Şevki Bektöre’yi eğitim ve öğretim alanında çalışmak için davet etti.

1926’da Bakü’de toplanan Şark Milletleri Kong­resine Dağıstan’dan delege olarak katıldı. Daha sonra Türkmenistan Maarif Halk Komiserliğinin resmî çağrısı üzerine Aşkabad’a gitti ve orada eğitim öğretim sahasında altı yıl çalıştı. 1932 yılında tutuklanarak Taşkent’te on yıl çalışma kampına mahkûm edildi. 1942-46 yıllarında sık sık gözaltına alındı. 1948 yılında Sibirya’ya sürgün edildi. 1956 yılında Türkiye’ye geldi ve İstanbul’a yerleşti. Çileli hayat serüvenini anlattığı Volga Kızıl Akarken (1966) adlı bir romanı vardır.

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A.K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör