Şevket Paşa

Bakan, Asker

Doğum

Asker, tümgeneral, nazır (D. 1843, İstanbul – 1873, İşkodra). Harbiye Mektebi Nazırlığında bulunmuş olan generallerdendir. Hasip Paşa’nın yeğeni ve Şerif Efendi’nin oğludur. Babasının ölümünden sonra annesi Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın kızı ile evlendi. 

Bu suretle Şevket, Sadrazamın üvey oğlu, sonra da damadı olmuş ve o sayede Harbiye’ye Padişah iradesi ile girerek Erkânıharp Binbaşılığı ile 1859’da çıkıp Paris’e de gönderilmişti. Karadağ’da Kaymakam (Yarbay), Girit muharebesinden sonra Miralay (Albay) ve Liva (General) oldu. Dar-ı Şûra-yı Askerî Azalığına tayin edildi. 

Henüz 30 yaşında iken Ferik (Tümgeneral) rütbesi ile Askerî Mektepler ve Harbiye Mektebi Nazırı olmuştu. Haşarılıkları bahanesi ile bir ok genç Harbiyeliyi alaya çıkarmış, bu suretle güya müesseseyi ıslah etmişti. Biraz sonra İşkodra Vali ve Komutanı oldu. Dirin ırmağı kenarından atının ayağının kaymasıyla suya düşerek boğuldu.

HAKKINDA: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör