Şevket Pamuk

Ekonomist

Doğum
09 Ekim, 1950
Eğitim
Yale Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Burç

Ekonomist. 9 Ekim 1950, İstanbul doğumlu. Liseyi İstanbul’da bitirdi (1968). Yale Üniversitesi Ekonomi Bölümünden (1972) mezun. Yüksek lisansını (1974) ve doktorasını (1978) Kaliforniya Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (Berkeley) tamamladı. Ankara (1978-83), Orta Doğu Teknik (1990, 1991), Pennsylvania (1980-81), Villanova (1983-93), Princeton (1990-91, 1993-94) ve Michigan (1997) üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü ve Ekonomi Bölümü öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda fiyatlar, ücretler ve servetler konusunda araştırmalar yaptı. Makalelerini The Journal of Economic History, New Perspectives on Turkey, Explorations in Economic History gibi dergi ve kitaplarında yayımladı.

Şevket Pamuk’un ne kadar ciddiyetle çalıştığını bilenler bu satırlarda yer alacak olan olumlu tanıtıma -hatta methiyeye- şaşırmayacaklardır. Zira, gerçekten de Pamuk’un şimdiye kadar bırakmış olduğu bütün eserlerin en belirgin ortak özelliği, yöntemde, kurguda, çözümlemede ve tabii olarak kaynak kullanımında göze çarpan titiz çalışmadır.” (Edhem Eldem)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (2. bas., 1994), Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 (4. bas, 1997), Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi (1999), Artık Herkes Milyoner: Hürriyet Sayfalarında Ekonominin 50. Yılı (Ercan Kumcu ile, 2001), İstanbul ve Diğer Osmanlı Kentlerinde Fiyatlar 1469-1914 (2002).

İNGİLİZCE: The Ottoman Empire and European Capitalism 1820-1913 (1987), A History of the Middle East Economies in the Twentieth Century (Roger Owen ile, 1998), A Monetary History of the Ottoman Empire - 1300-1918 (1999), Long Run Economic Change in the Mediterranean Basin 1850-1950 (der., 2000).

FRANSIZCA: La Monnaie et les Monnaies dans l’Empire Ottoman (1680-1850) (2000).

KAYNAK: Şevket Pamuk / Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi (1999), Edhem Eldem / Benim Adım Para (Cumhuriyet Kitap, 1.7.1999), Nihat Ülner / Komuta İktisadının Para İktisadı Tarafından Ele Geçirilişine Dair Beş Perdelik Bir Tragedya (Virgül, sayı: 45, Kasım 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör