Halit Eren

Kamu Yöneticisi, İlahiyatçı, Tarihçi

Eğitim
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü

Kamu Yöneticisi, İlahiyatçı ve Tarihçi, IRCICA (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Genel Direktörü. 1953, Gümülcine / Yunanistan doğumlu. İlk ve orta tahsilini Batı Trakya’da, lise öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 1976 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1989’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı. 1995 yılında aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

1981 yılında araştırmacı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Bölüm Başkanı olarak IRCICA’ya katıldı. Birkaç yıl zarfında Genel Direktör Yardımcılığı vazifesini üstlendi. IRCICA’nın Orta Asya ve Balkanlar’la ilgili düzenlediği kongre ve sempozyumların koordinatörlük yaptı.

İslam Konferansı Teşkilatı’nın İslam Zirvesi Konferansları, İslam Konferansı Dışişleri, Kültür ve Enformasyon Bakanları konferans ve heyetlerine iştirak etti. 2005 yılı Ocak ayında IRCICA Genel Direktörlüğüne tayin edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Balkanlar danışmanı (1997) oldu.

Prof. Dr. Halit Eren, halen IRCICA (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Genel Direktörü olarak görev yapmaktadır. Arapça, İngilizce ve Yunanca biliyor. Slav dilleri ve Farsça ile iletişim kurabilmektedir.

Prof. Dr. Eren evli ve bir kızı ve iki oğlu babasıdır.

 

Görev Aldığı Sosyal Kurumlar

 

İngiltere Türk İslam Cemiyeti kurucusu ve yöneticisi (1979-1981); Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi (1984-1994) ve Genel Başkanı (1992-1994); İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Vakfı Genel Sekreteri (1990- ); Türk Bilim Tarihi Kurumu kurucu üyesi (1989- ); Viyana’da kurulan Doğu Avrupalı Müslüman Azınlıklar Konseyi kurucu üyesi ve danışmanı (1990- ); Rumeli Eğitim Vakfı kurucu üyesi (1993- ); Türkiye Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İhtisas Komisyonu üyesi (1993); Batı Trakya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı kurucu üyesi (1996) ve Başkan Vekili (1996-1998, 2002-2004); Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ikinci başkanı (1997-2001); Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve ikinci başkanı (2001- ).

Yayınları:

 

World bibliography of translations of the meanings of the Holy Quran: 1515-1980, Istanbul: IRCICA, 1986 (İsmet Binark ile birlikte).

Batı Trakya Türkleri (Western Thrace Turks), Istanbul: Halit Eren, 1997.

“The Muslim minority in Bulgaria: A status report”, Journal Institute of Muslim Minority Affairs, (London), c. 5, nr. 1, 1983-1984, s. 136-144.

“Batı Trakya Türklerinin eğitim sorunları: ilgili kanun, andlaşma ve protokoller” (Educational problems of Western Thrace Turks: laws, agreements and protocols), Türk dünyası araştırmaları dergisi, (Istanbul), nr. 2, 1979, s. 114-137.

“Reasons and purposes of translating the Glorious Quran: Intentions of the first Muslims’ translations”, The world symposium on the meanings and translations of the Glorious Quran, Malta: World Islamic Call Society, 1986, s. 35-43.

“Balkanlarda Türk ve diğer Müslüman toplumları ve göç olgusu” (Turkish and other Muslim communities in the Balkans and the migration phenomenon), Balkanlar, Istanbul: Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 1983, s. 289-299.

“Muslims of Western Thrace, Greece”, Proceedings of the sixth international conference of World Assembly of Muslim Youth: The Muslim minorities, Riyadh: World Assembly of Muslim Youth, 1986, s. 731-742.

“Al-Muslimun fi Traqya al-Gharbiyya-al-Yunan”, Al-Aqalliyat al-Muslima fi al-alam zurufiha al-muasıra, alamuha wa amaluha, Riyadh: Muslim Minorities in the World-World Assembly of Muslim Youth 1986, c. 3, s. 1077-1091.

“Batı Trakya’daki Türkçe süreli neşriyat üzerine: 1923-1988” (Periodical publications in Western Thrace: 1923-1988), Batı Trakya'nın sesi, (Istanbul), nr. 6, 1988, s. 18-23.

“Batı Trakya Türk yerleşim bölgeleri” (Turkish settlement areas of Western Thrace), Batı Trakya'nın sesi, (Istanbul), nr. 6-8, 1989.

“Turkish community and waqf administrations of Western Thrace”, XIth Turkish historical congress, Ankara, 1994.

“Batı Trakya” (Western Thrace), İslam Ansiklopedisi, Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992, c. 5, s. 144-147 (Yusuf Halaçoğlu ile birlikte).

“Cumhuriyet döneminde göç ve iltica” (Migrations and refugees in the Republican period), Türklerde insani değerler ve insan hakları, Istanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1993, c. 3, s. 357-381.

“The organisations of the Western Thrace Turkish community”, Le Waqf dans le monde Musulman contemporain (XIXe-XXe Siècles), Istanbul: Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 1994, s. 215-229.

“Osmanlı mirası bir medrese örneği: Gümülcine Medrese-i Hayriyyesi” (Medrese-i Hayriyye in Komotoni: a medrese as a specimen of Ottoman Heritage), Osmanlı dünyasında bilim ve eğitim milletlerarası kongresi (International congress on learning & education in the Ottoman world), Istanbul: IRCICA, 2001, s. 57-62.

Batı Trakya’nın sesi (The voice of Western Thrace, Istanbul), journal, founder and editor-in-chief, 1987-1994, General Coordinator, 1994-1997

Editor, Rumeli kültürü, (Rumelian culture, Istanbul: Rumeli Türkleri Vakfı), journal, 2002)

 

Prof. Dr. Halit Eren’in İştirak Ettiği Kongreler:

 

The Sixth International Conference of World Assembly of Muslim Youth: The Muslim Minorities, Riyadh 12-17 January 1986: “Muslims of Western Thrace, Greece.”

The Sixth International Conference of World Assembly of Muslim Youth: The Muslim Minorities, Riyadh 12-17 January 1986: “Muslims in Bulgaria.”

Symposium on Translations of the Meanings of the Holy Quran, “The reason in translating the meaning of the Holy Quran and purposeful translations”, Istanbul: 21 March 1986.

Congress on the Developments in Central Asia, London, 1987.

Sixth Turcology Congress, 22 September 1988, Istanbul: “Periodical publications in Western Thrace: 1923-1988.”

International Congress on Turkish History, Ankara, 1990: “Foundations in Western Thrace.”

Congress on Muslim Minorities in Eastern Europe, Vienna, 1989, 1990 and 1991: Papers on the situation of Muslims in Bulgaria and Greece.

Congress on Muslim Minorities in Eastern Europe, Romania, 1990.

Congress on the Islamic Culture in Macedonia, Skopia, 1990.

General congresses of Western Thrace Turks, Istanbul, 1995, 1996.

International Symposium on Islamic Civilisation in Caucasia, Baku, 9-11 December 1998 (member of organizing committee and coordinator on behalf of IRCICA).

International Congress on Learning & Education in the Ottoman World, Istanbul, 12-15 April 1999: “Medrese-i Hayriyye in Komotoni: a medrese as a specimen of Ottoman Heritage.”

International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Sofia, 21-23 April 2000 (member of organizing committee and coordinator on behalf of IRCICA).

International Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, Kazan, 8-11 June 2001 (member of organizing committee and coordinator on behalf of IRCICA).

Second Congress on the Balkans: Balkans in the 21th Century, Istanbul, 11 May 2002 (organizer and chairman).

Seminar on the Cooperation of the Turks and Albanians Thoroughout the History, Tirana, 27 September 2002 (chairman of organizing committee).

Congress on the Conquest of Istanbul and Rumeli in its 550th anniversary, Istanbul, 24 May 2003 (chairman of organizing committee).

Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Tirana, 4-7 December 2003 (member of organizing committee and coordinator on behalf of IRCICA)

Third International Symposium on Turcology in the Balkans, Kotor, 8-12 September 2003 (co-chairman)

Meeting for the Commemoration of Alija Izzetbegovic, Istanbul, 21 February 2004 (chairman of organizing committee)

Journées d’Etudes “Islam et Sociéte,” Paris 3 March 2005: “Religious Foundations (Waqfs) in Turkey and the Balkans: historical aspects and current issues.”

International Islamic Economic and Cultural Conference, Lahore 25-26 April 2005: “Islamic architecture: economic, cultural and social aspects.”

KAYNAK: Prof. Dr. Halit Eren (ircica.org, 08.08.2019).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör