Dercî

Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Zülfükâr

19. Yüzyıl şairlerinden (D. 1819, Diyarbekir - Ö. ? 1885). Asıl adı Zülfükâr olup manzumelerinde "Derci" müstearını kullanmıştır. Tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere yurdun birçok yerlerini gezmiş, bu arada Konya'ya da giderek Mevlâna'nın türbesini ziyaret etmiştir. Vefatı, tahminen H. 1301 (m. 1885) yılındadır. Şairimizin, Ali Emirî tezkiresinde yalnız bir na'tı kayıtlıdır. Na't'ından tasavvuf kültürüyle yetiştiği anlaşılmaktadır.

KAYNAK: TŞA (s. 324), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 347-348), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör