Mehmet Şefik Baydar

Milletvekili, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
30 Ağustos, 1936
Eğitim
Hukuk öğrenimi
Diğer İsimler
Şefik Bey Baydar

Hukukçu, Osmanlı Meclis-i Mebusan 3. ve 4. Dönem Beyazıt Mebusu – TBMM 2. ve 3. Dönem Beyazıt Milletvekili (D. 1865, Beyazıt / Ağrı – Ö. 30 Ağustos 1936, Ankara). Meclis kayıtlarında adı Şefik Bey Baydar, doğum tarihi 1871 olarak da geçer. Babası, Beyazıt’ın ilk Belediye Reisi Dursun Ağa, annesi Haznedar ailesinden Badısabah Hanım’dır. Beyazıt Rüştiye Mektebinden sonra özel olarak Farsça, Arapça ve  Hukuk (Fıkıh) öğrenimi yaptı.

1894 yılında Erzincanlı Zehra Hanımla evlendi. Kemal, Celal, Vehibe ve Nebile adında dört çocuğu oldu.      

1880 yılında Aşar Muharrirliği ile memuriyet hayatına başladı. Meclis-i Belediye Kitabeti, Bidayet Mahkemesi Zabit Katipliği, Eleşkirt Bidayet Mahkemesi 1.Katipliği, Beyazıt Mahkemesi Savcı Yardımcılığı, Erzincan Bidayet Mahkemesi Hakimliği, Siirt Mahkemesi Savcılığı, Muş Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Riyaseti Azalığı, Van Merkez Mahkemesi Savcılığı görevlerinde bulundu.

1914 yılında yapılan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının 3. Dönem ve 12 Ocak 1920’de yapılan 4. dönem seçimlerinde seçilerek Mebus  olarak Beyazıt’ı temsil etti. Bu yıllar, Birinci Dünya Harbi’nin yaşandığı, Osmanlı Devleti’nin çöktüğü ve Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı yıllardır. Mustafa Kemal, Samsun’a hareket etmeden önce sivil kıyafeti ile İstanbul Fındıklı’daki Osmanlı Meclis-i Mebusan’ını ziyaret etmiş ve oradaki Doğu ve Güneydoğunun bazı mebuslarıyla görüşmeler yapmıştır.

Burhan Cahit Morkaya’nın 1929 da Son Telgraf gazetesinde yayınlanan yazılarında: Bu görüşmede, aralarında Beyazıt Mebusu Mehmet Şefik Bey’inde bulunduğu, Şark Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluş çalışmaları konuşulmuştur.

Osmanlı Meclisinin IV. devresinin seçimleri 12.Ocak 1920 yapıldı. Yeniden seçilen M. Şefik Bey, Mustafa Kemal’in daveti üzerine İstanbul’a gitmeden önce Ankara’da kendisi ile bir görüşme yaptı.

Osmanlı Meclis-i Mebusanı 11.Nisan 1920 de kapatıldı. Kapatılan meclisin birçok üyesi tutuklanarak Malta’ya sürgün edildi. 23 Nisan 1920 ‘de Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin aldığı 1 nolu karar gereği Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın hazır olan üyeleri Büyük Millet Meclisinde de üyelik hakkı kazanmış oldular. Ancak Mehmet Şefik Bey, işgal altındaki İstanbul’dan Ankara’ya zamanında ulaşamadığı için, Mustafa Kemal tarafından, daha önce ki Hakim ve savcılığı dikkate alınarak, Mahkeme-i Temyiz yani Yargıtay üyeliğine tayin edildi.

Sivas’da bulunan Mahkeme-i Temyiz üyeliği devam ederken, Zara Koçgiri isyanını inceleme ve çözüm bulmak amacı ile  Büyük Millet Meclisi’nin 22 Teşrinisani 1921 tarih ve 12 numaralı tezkeresi ile oluşturulan Heyet-i Nasiha’ya (Nasihat heyeti) başkan olarak seçildi.  Mehmet Şefik Bey’in görüşmeler yoluyla yaptığı uğraşlar sonucunda ayaklanmalar sona erdirildi, dolayısıyla hem masum halkın zarar görmemesi hem de oradaki askeri ve milis kuvvetlerimizin, Sakarya cephesine sevk edilmeleri sağlanmış oldu.

Mehmet Şefik Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1923-1927  II. Dönem (Haziran-Temmuz 1923-01.11.1927) ve 1927-1931 III. (01.11.1927 – 04.05.1931) dönemlerinde de seçilerek, Beyazıt / Ağrı Milletvekili olarak görev yaptı.       İzmir’in Düşman işgalinden kurtuluşundan sonra ikinci kez, 27 Ocak 1923’ de Cumhurbaşkanı olarak İzmir’e giden ve orada Latife Hanım’la evlenen Atatürk’e Meclis adına, Meclis-i Alinin tebrigatını ılgaya  memur edilen heyette yer aldı.

Layiha, Adliye ve Kavanin-i Maliye komisyonları üyeliği ve başkanlığında bulundu. Devlet Memurlarının ve hakimlerin maaşlarına dair harçlar tarifesi, Muhacir Nizamnamesi, Hidemat-ı Vataniyeden maaş verilmesi, Şose inşası konularında kanun teklifleri, Beyazıt, Iğdır ve Kulp kazalarının imar, iskan, eğitim, sağlık, adliye, maliye ve bayındırlık ihtiyaçları konusunda önergeleri mevcuttur.

1931- 1936 yılları arasında Atatürk’ün tensibi üzerine Vergiler Temyiz Komisyonu teşkilatını kurarak başkanlığını yaptı. Atatürk dönemindeki devrim yasalarının hukuksal düzenlemelerinde görev yaptı.

30 Ağustos 1936’ da Ankara’da vefat etti. Ankara Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

KAYNAK: TBMM Albümü 1920-2010 (1. cilt, 2010), Mehmet Şefik Baydar (baydarailesi.com, 03.06.2019).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör