Halil Arık (Metalürji Profesörü)

Metalürji Profesörü, Metalürji Mühendisi, Akademisyen

Doğum
15 Haziran, 1964
Eğitim
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji Bölümü
Burç

Metalürji ve Malzeme Mühendisi, Akademisyen, Prof. Dr. 15 Haziran 1964, Kozan / Adana doğumlu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalürji Bölümü (1986) mezunu.

Yüksek Lisans çalışmasını 1989 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalürji Eğitimi Anabilim Dalında yaptı. Doktorasını da 1996’da aynı yerde Makine Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

1987-1991 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.,1992- YÖK/Dünya Bankası Projesi Kapsamında Uzmanlık Eğitimi, Purdue University, Indiana, U.S.A 1991-97 Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Mekanik Metalurji Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi. 1997 - Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Ekstraktif Metalurji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı. 2006- 2009 Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölüm Baş. Yar., 2011- 2016 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Halil Arık, halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

 

Kitapları ve Editörlükleri:

 

Materials Design, İnvestigation of Mechanical Properties of in situ Al4C3 Reinforced Aluminium Based Composites by Mechanical Alloying Technique (2003).

Composites ScienceTechnology, Investigation of the mechanical properties of Al4C3 Reinforced Aluminium Based Composites by Mechanical Alloying Techniques (2003).

Journal of Materials Science, Investigation of Carbothermal ReductionNitridation of Sepiolite (2001).

The International Journal of Powder Metallurgy, Investigation of Carbotherman ReductionNitridation of Sepiolite (1996).

 

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleleri:

 

Görkem Kırmızı, Halil Arık, Henifi Çinici (2019). Experimental study on mechanical and ballistic behaviours of silicon carbide reinforced functionally graded aluminum foam composites. Composites Part B, 164(345-357).

Halil Arık, Cengiz Bağcı (2019). Effects of Nıtrıdatıon Tıme and Precursor Partıcle Sıze on Yıeld of ß-Sialon Synthesızed from Calcıned Kaolınıte. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 57-9(557-563).

H. KURT; H. ARIK; C. BAGCI (2016). Abrasive Wear, Structure, and Mechanical Aspects of Al–Al2O3 Composites Fabricated Using Various Mixing Media During P/M Routes. Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 55(23-36).

Cengiz BAĞCI, Halil ARIK (2012). Synthesis of SiC Powders by Carbothermal Reduction of Enriched Brown Sepiolite with Carbon Black. Journal of Materials Engineering and Performance, 10.1007(11665-012-0300-6).

Vedat Şahin EKİNCİ, Cengiz BAĞCI, Halil ARIK (2011). Effect of Al2O3 Content and Milling Time on Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Metal Matrix. Experimental Techniques, 10.1111(1747-1597).

Cengiz BAĞCI, Halil ARIK (2010). Investigation of direct pressureless sinterability of Si3N4 produced brown sepiolite and its characterisation. Scientific Research and Essays, 5(3)(309-321).

Halil ARIK (2008). Effect of mechanical alloying process on mechanical properties of α-Si3N4 reinforced aluminum-based composite materials. Materials & Design, 26(1856-1861).

Halil ARIK, Mehmet TÜRKER (2007). Production and characterization of in situ Fe-Fe3C composite produced by mechanical alloying. Materials & Design, 28(140-146).

Halil ARIK, Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Mehmet TÜRKER (2006). Dry Sliding Wear Behavior of in situ Al-Al4C3 MMC Produced by Mechanical Alloying Technique. Materials & Design, 27(799-804).

Halil ARIK, Mustafa AYDIN, Adem KURT, Mehmet TÜRKER (2005). Weldability of Al4C3 -Al Composites via Diffusion Welding Technique. Materials & Design, 26(550-560.).

Halil ARIK (2003). Production and characterization of in situ Al4C3 reinforced aluminum based composite produced by mechanical alloying technique. Materials and Design, 25(31-42).

Halil ARIK (2003). Synthesis of Si3N4 by carbo-thermal reduction and nitridation of diatomite. Journal of the European Ceramic Society, 23(2005-2014).

Halil ARIK, Süleyman SARITAŞ, Muhittin GÜNDÜZ (1999). Production of Si3N4 by carbothermal reduction and nitridation of sepiolite. Journal of Materials science, 34(835-842).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

Halil ARIK, Dilruba Zümer ORHUN (2018). Investigation of Dry Sliding Wear Behavior of Powder Metal (P/M) Materials Produced from Mixture of Fe-Cu-C Powders. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, 5(1)(37-48).

Halil ARIK, Pakize SEMERCİ, Görkem KIRMIZI (2017). Sıcak Presleme ile Alüminyum Matrisli ve Al2O3 Takviyeli Toz Metal Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Davranışının Araştırılması . Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ , 5(4)(87-97).

Halil ARIK, Ramazan SANDAL (2017). Investigation Regarding Al-Al2O3 Composite Material Production and Its Weldability to Aluminum by Diffusion Welding . Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, 4(4)(101-111).

Halil ARIK, Cengiz BAĞCI (2003). Investigation of Influences of Pressing Pressure and Sintering Temperature on the Mechanical Properties of Al-Al4C3 Composite Materials. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 27(53-58).

Selahattin KADİR, Halil ARIK (1999). Sepiyolitten Si3N4"e Dönüşüm Mekanizmaları. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 23(287–298).

Halil ARIK, Selehattin KADİR, Süleyman SARITAŞ (1996). Kahverengi Sepiyolitin Sıcaklığa Bağlı Olarak Dönüşümlerinin ve Refrakterlik Özelliğinin Araştırılması. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 20(11-24).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halil ARIK, Görkem KIRMIZI, Yusuf ÖZÇATALBAŞ (2017). T/M Yöntemiyle Alumix 13-B4C MMCp Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Uluslararası İmalat ve Üretim Teknolojileri Dergisi , I(1-9).

Haşim YILMAZ, Halil İbrahim ÜNAL, Mustafa YAVUZ, Halil ARIK (2003). Diyatomit ve Diyatomitt/Poliakrilonitril Kompozitlerinden Hazırlanan Süspansiyonların Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(473-482).

Halil ARIK, Selehattin KADİR, H. Yılmaz ARUNTAŞ (2002). Ankara Kızılcahamam"dan Alınan Diyatomitin Özelliklerinin ve Sıcaklığa Bağlı Faz Dönüşümlerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(103-113).

Halil ARIK, Selehattin KADİR (2000). Balıkesir – Düvertepe Kaolinitinin Sıcaklığa Bağlı Faz Dönüşümleri ve Refrakterlik Özelliğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1081-1093).

Halil ARIK, Selehattin KADİR (1999). Orijinal ve Saflaştırma İşlemi Gören Kahverengi, Bej ve Beyaz Sepiyolitlerin Karakterizasyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1077-1094).

Halil ARIK, Abir ÇATMA (1996). Sepiyolitten Karbo-Termal İndirgeme ve Nitrürleme (KTİN) ile Si3N4 Eldesinde α-β Si3N4 Dönüşüm Oranlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der., 11(73-84).

 

Katıldığı Bilimsel Toplantı ve Kongreler ile Aldığı Görevler:

 

Halil ARIK, Görkem KIRMIZI, Muhammet Sadık ERSOY, Oğuz ÇUBUK, 2018. Toz Metalurjisi Metoduyla Al-SiC Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması, ISLAC' 18 "1st International Symposium on Light Alloy and Composite Materials" KARABÜK/TÜRKİYE

Furkan YALÇINKAYA, Halil ARIK, 2018. Toz Metalurjisi Metoduyla Al-Al2O3 Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, ISLAC' 18 "1st International Symposium on Light Alloy and Composite Materials" KARABÜK/TÜRKİYE

Halil ARIK, Furkan YALÇINKAYA, Görkem KIRMIZI, 2018. Toz Metalurjisi Metoduyla Üretilen Al-Si3N4 Kompozit Malzemenin Aşınma Özellikleri Üzerine Si3N4 ün Etkisinin Araştırılması, ISLAC' 18 "1st International Symposium on Light Alloy and Composite Materials" KARABÜK/TÜRKİYE

Halil ARIK, Pakize SEMERCİ, 2017. Investigation of Abrasion Wear Behavior of Aluminum Matrix Composite Reinforced by Al2O3 and Produced by Hot Pressing Process , 4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017) Hotel Hollywood Llidza, Sarajevo/BOSNIA

Görkem KIRMIZI, Halil ARIK, Henefi ÇİNİCİ, 2017. Sıcak Presleme ile Al7075 Matrisli ve SiC Takviyeli Toz Metal Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu, Uluslararası II. Savunma Sanayii Sempozyumu (IDEFIS 2017) Kırıkkale(2017)

Cengiz BAĞCI, Halil ARIK, 2011. Türktaciri Sepiyolitinin Farklı Sıcaklıklarda Karbotermal Reaksiyonu ile Üretilen SiC Tozların Karakterizasyonu, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Elazığ, Turkey

Halil ARIK,Selehattin KADİR, Süleyman SARITAŞ, Ali KÜÇÜK, Sepiyolitten Karbo Termal İndirgeme Yöntemiyle Silisyum Nitrür (Si3N4) Dönüşümünün Araştırılması, VII. Ulusal Kil Sempozyumu Türkiye/Ankara

Halil ARIK, Süleyman SARITAŞ, Silisyum Nitrür Türü Seramiklerin Üretilmesi ve Mekanik Özellikleri, 1. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı Türkiye/Ankara

Halil ARIK, Süleyman SARITAŞ, Mekanik Alaşımlama ile Alüminyum Matriksli Alüminyum Karbür (Al4C3) Kompozit malzeme Üretimi, 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Türkiye/Ankara

Halil ARIK, Mehmet TÜRKER, Süleyman SARITAŞ, Investigation of the mechanical properties of Al4C3 Reinforced Aluminium Based Composites by Mechanical Alloying Techniques, Proceedings of 2000 Powder Metallurgy World Congress Japan

Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Halil ARIK, Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Üretilen Al-Al4C3 Kompozit Malzemenin İşlenmesinde Talaş Oluşumu, 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Türkiye/Ankara

Halil ARIK, Mehmet TÜRKER, Production and Characterization of Si3N4 Type Technological Ceramics Powders from Diatomite, Third International Conference on Powder Metallurgy Romania

Cengiz BAĞCI, Halil ARIK, Sepiyolitten Si3N4 Seramik Toz Üretimi ve Karakterizasyonu, . Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Türkiye/İstanbul

Cengiz BAĞCI, Halil ARIK, Mekanik Alaşımlama ile Al4C3 İçeren Alüminyum Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Türkiye/İstanbul

Halil ARIK, Kaolinden Karbo-termal İndirgeme ve Nitrürleme Yöntemiyle α-Sialaon Tipi Teknolojik Seramik Toz Üretimi, 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Türkiye/Ankara

Halil ARIK, Mehmet TÜRKER, Fe-C Tozlarından Fe3C İçeren Fe Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması, lV. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Türkiye/Sakarya

İbrahim Okan ERDEN, Halil ARIK, Mustafa AYDIN, Alüminyum-Silisyumnitrür Kompozit Malzemenin Difüzyon Kaynağı ile Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Türkiye/İstanbul

Halil ARIK, Özgür ÖZKÖK, Si3N4 Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, lV. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Türkiye/Sakarya

Mehmet TÜRKER, Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Halil ARIK, Mekanik Alaşımlama Metodu İle Üretilen Ferritik Alaşımlarda Mikroyapının Kullanım Amacına Uygunluğu, VII. Denizli Malzeme Sempozyumu Türkiye/Denizli

Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Mehmet TÜRKER, Halil ARIK, Isıl İşlemlerin SAE 1050 ve 8620 Çeliklerinin Yönsel Mekanik Özelliklerine Etkisi, VII. Denizli Malzeme Sempozyumu Türkiye/Denizli

 

Ödül - Proje – Buluşlar:

 

Al7xxx/SiC ve Al Köpükten Oluşan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme Üretimi ve Balistik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi (2016) Gazi Universitesi

Diyatomit ve Sepiyolitten Si3N4 Tipi Teknolojik Seramik Blok Parça Üretimi ve Karakterizasyonu (2006) DPT

Nanoboyutlu Malzemelerin Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması (2006) DPT

Metal Eğitimi ve Malzeme Biliminde Bilgisayar Uygulamaları (modelleme, simülasyon ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat) (2006) Gazi Üniversitesi

Leanardo de Vinci Hareketlilik Projesi "Developments In Metal Manufacturıng Fıeld" (2005) AB

Toz Metalurjisi Yöntemiyle Alüminyum Bazlı Metalik Köpük Üretimi (2005) Gazi Üniversitesi

Ankara Kızılcahamam Diyatomitlerinden Karbo-Termal İndirgeme ve Nitrürleme Yoluyla Si3N4 Tipi Seramik Toz Üretimi ve Karakterizasyonu (2004) Gazi Üniversitesi

Demir-Karbon Karışımından Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle FeC3 İçeren Demir Esaslı Toz-metal Kompozit Malzeme Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması (2004) Gazi Üniversitesi

Al-Cu Alaşımlarında Yaşlandırma İşlemlerinin Talaş Kaldırma Mekaniğine Etkisi (2003) Gazi Üniversitesi

Toz Metal Yöntemi ile Üretilen Al-SiC-Cu Kompozit Malzemelerde Takviye Elemanının İşlenebilirliğe Etkisi (2002) Gazi Üniversitesi

Mekanik Alaşımlama ile Alüminyum Matrisli Alüminyum Karbür Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması (2002) Gazi Üniversitesi

Serpiyolitten Teknolojik Seramik Üretilmesi (1997) DPT

 

KAYNAK: Prof. Dr. Halil Arık (websitem.gazi.edu.tr, 20.04.2019).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör