Abay Kumanbayev

Yazar, Şair

Doğum
22 Ağustos, 1845
Ölüm
23 Haziran, 1904
-
Eğitim
Ahmet Rıza Medresesi
Burç
Diğer İsimler
İbrahim Kunanbayev

Şair ve yazar (D. 22 Ağustos 1845, Şıngıs köyü / Abay / Semey / Kazakistan – Ö. 23 Haziran 1904). Asıl adı İbrahim Kunanbayev’dir. İlk eğitimini Şıngıs köyünün imamı Gabithan Molla’dan aldı. Semey’deki Ahmet Rıza Medresesinde (1855-58) yatılı öğrenim gördü. Burada dinî bilgilerin yanında Arapça, Farsça ve Çağatayca öğrendi. Medresenin kütüphanesinde Neva’î, Nizamî, Fuzûlî, Sadî, Firdevsî, Hoca Hâfız gibi şairlerin eserlerini okudu. Bu arada kentteki bir Rus okulunda üç ay Rusça öğrendi. Kazaklara hükmederek halkı ezen hükümdarlarla mücadele eden babasına destek oldu. Babasının yanında Kazak halkının örf ve âdetlerini, kültürünü, geçim kaynaklarını yakından tanıdı, halkın çektiği sıkıntılara, yoksulluğa, toplum içindeki çelişkilere tanık olarak yetişti. Henüz yirmi yaşındayken şehrin hatip ve şairlerinden biri olarak tanınmaya başladı. Rus ve Batılı yazarların edebî, felsefî, tarihî eserlerini yakından takip etti ve bir süre Semey’de devlet memurluğu yaptı. Otuz beş yaşında iken sürgün edildiği Simla’da Çarın sürdüğü Rus ihtilâlcileriyle tanıştı (1880). Halkının uğradığı haksızlıkları gidermek amacıyla adaylığını koyduğu Konırkökşe ilçesindeki seçimleri kazanarak başkanlık yaptı (1876-78). Daha sonra Semey Vilayeti Kazakları için ceza kanunları hazırlama komisyonuna başkan seçildi (1885).

Eserlerinde sosyal gerçekleri işledi. Yaşadığı dönemdeki adaletsizliği, halkının dağınık, göçebe yapısını, Kazak boylarının gereksiz kavgalarını, toplum içindeki eşitsizlikleri eleştirerek gençleri bilinçlendirmeye çalıştı. Şiirlerinde eşitlik, adalet, nefisle mücadele, güzellik, tabiat, toplum yaşayışı; Kazak tarihi, dili, töresi, gelenek ve görenekleri gibi temalar gerçekçi bir biçimde yer aldı.

Yazılarında felsefî düşüncelerini ortaya koyarak halkı bilinçlendirmeye çalıştı. Soru-cevap türünde, sade ve etkili cümlelerle kaleme aldığı bu yazılarında Kazak Türklerinin ekonomik ve kültürel yapısı, sağlam bir yapının oluşumu için verilmesi gereken mücadele, insanın tabiatı, çocuk psikolojisi, bilimin önemi, eğitim ve öğretimin gerekliliği üzerinde durdu.

İnsanlığa öğütlerinden oluşan kırktan fazla eserine “Kara Söz = Algı Söz” adı verildi. Şiirleri ilk defa Ufa’da Dala Ualayatı gazetesinde (1909), daha sonra Kazan’da M. Kasimov’un Suli Kız güldestesinde yayımlandı. Abay’ın doğumunun 150. yılı olan 1995 yılı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin girişimleri sonucu UNESCO tarafından “Abay Yılı” ilân edildi.

Yazılarıyla halkını gelişmeye, bilime yönelten Abay, aynı zamanda Kazak edebiyatının yazılı türünün oluşmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Şair, yazar, düşünür, filozof ve devlet adamı olarak Kazak Türkleri için çağdaşlığın simgesi olmuştu.

ESERLERİ:

Abay Kunanbayevtın Filosofiyalık Közkarası (Abaydıŋ Ömiri men Şıgarmasılıgı), Makalalar Junagı (1954), Şıgarmalarının Eki Tomdık Tolık Junagı (1957).

KAYNAKÇA: Cemil Yener / Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1973), TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), Türk Dünyası El Kitabı (c. 3, 2. bas. 1992), Ahmet Baytursınuli / Kazakların Baş Şairi (Aktaran: Mustafa Öner, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, 1996), Abdülvahap Kara / Kazak Türkleri Vakfı Arman Dergisi (Aralık 2004), TDOE-TDE Ansiklopedisi 1 (2002), İhsan Işık (TEKAA, 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör