Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin

Kanaat Önderi, Tasavvufçu, Eğitimci

Doğum
Ölüm
07 Ocak, 992_
Eğitim
Medrese

Eğitimci, tasavvufçu, kanaat önderi (D. H. 1322 / m. 1906, Yozgat – Ö. 7 Ocak 2002, Yozgat). Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen, kendisi Büyük Şeyh Hacı Ahmed Efendi’nin torunu ve beşinci oğlu Abdullah Arif Efendi’nin büyük oğludur. Küçük yaşta babasını kaybetmiş; çocukluğu, amcaları ve dayılarının himayesinde geçti. İki çocukla dul kalan anneleri Hafize Hanım daha sonraları kayınpederi olacak olan amcazadesi Müderris İ. Ethem Efendi ile evlenerek, onun himayesine girmişti.

Şeyhzade Ahmed Efendi, küçük yaşta Cevheri Ali Efendi Medresesi’ndeki mahalle mektebinde tahsil hayatına başladı. Büyük Ali Efendi ve Derviş Efendi Hocalarından feyiz ve ilk derslerini aldı.

Bir ara Sultani’de orta okula başladı.  Yozgat’ta Demirli Medrese’de açılan Darü’l-Hilafe Medresesi’nin İptida Hariç üçüncü sınıfına kadar burada okudu. Bu okulun kapatılmasından sonra tahsiline devam etmek üzere İstanbul Daru’l-Hilafesi üçüncü sınıf imtihanlarını verip, bir üst bölüm olan İptida Dahil birinci sınıfına devam etti. Bu sınıfta iken, okuduğu bu okullar lağvedilmiş, aynı yıllarda açılan İstanbul İmam Hatip Okulu son sınıfına kabul edilerek, devam etmeye başladı. Bu sırada tutulduğu bir hastalık dolayısıyla ameliyat olup, uzun süreli istirahat aldığı için, okuldan tasdiknamesini alarak Yozgat’a döndü.

İstanbul’da bulunduğu sırada da alim ve fazıl kişilerin peşinde dolaşmış onlardan yararlanma yolları aramıştır. Fatih Müderrislerinden Gümülcineli Mustafa Efendi, bir vesile ile buralarda dolaşmamasını, Yozgat’ a gidip Dedik Hasanlı Şakir Efendi’ye intisap etmesini tavsiye etti. Yozgat’ ta 1925 yılında öğretmenlik için müracaat etti ve Şakir Efendi ye yakın olmak amacıyla da merkez Karga Köyü vekil öğretmenliğe başladı.

Böylece hafta sonlarında ve tatil günlerinde sıkça ziyaret ettiği, daha sonra ömrü boyunca da unutamayacağı hocası Şakir Efendi den ilk manevi dersler ve feyizlerini almaya başladı. Bu görüşmeler 1937 yılında Şakir Efendi’nin ölümüne kadar devam etmiştir.

Daha sonra Ethem Efendi ve Mehmed Hulusi Efendi’lerle de görüşmesine rağmen, arayışına devam eden Şeyhzade Ahmed Efendi, birkaç yıl sonra gördüğü bir rüya ve Mehmed Hulusi Efendi’nin de tavsiyesi ile Mustafa Hulusi Efendi ile yine İstanbul’da buluştu. Mustafa Hulusi Efendi kısa zamanda onu yetiştirip olgun hale gelmesine yardımcı olmuştur.

Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin, 30 Ağustos 1992 tarihinde geçirdiği bir şeker komasıyla yatmaya mecbur olduğu yataktan bir daha kalkmadı, 2Ocak 2002’de de Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin’in türbesi Yozgat Taş Köprü Mahallesi Hastane Caddesinde, Ahmet Efendi Caminin bitişiğindedir.

KAYNAKÇA: Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin Efendi (rahiask.com, 02.04.2019), Şeyhzade Ahmet Efendi Türbesi (yozgatkulturturizm.gov.tr, 02.04.2019).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör