Muhittin Ataman

Uluslararası İlişkiler Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademisyen, Uluslararası İlişkiler Profesörü. Dış Politika Araştırmaları Direktörü & Insight Turkey Editörü. 1968 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. İlköğretim lise eğitiminin ardından 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında Central Oklahoma Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1996-1999 yılları arasında Kentucky Üniversitesi’nde ise doktora çalışmalarını tamamladı. 2005 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanı aldı. 2011 yılında profesörlük unvanı aldı.

2001 yılından 2014 yılına kadar Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında bölüm başkanlığı, enstitü müdür yardımcılığı ve dergi editörlükleri gibi idari ve akademik görevlerde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Aynı dönemde Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nda Başkan Danışmanı ve Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü olarak çalıştı.

Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Ataman, aynı zamanda SETA’da Dış Politika Araştırmaları Direktörlüğü ve SETA tarafından yayınlanan Insight Turkey dergisi editörlüğü görevlerini de yürütmektedir.

Ortadoğu siyaseti ve Türkiye dış politikası konularında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan pek çok Türkçe ve İngilizce dergide ve derleme kitapta makaleleriyle katkıda bulunan Prof. Ataman, Ortadoğu Yıllığı Dergisi’nin editörlerindendir. Daha çok Türk dış politikası ve Ortadoğu siyaseti konularında, özellikle de Körfez ülkeleri hakkında akademik çalışmalar yapmaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilen Ataman, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.

 

BAŞLICA ESERLERİ:

 

Dünya Çatışma Bölgeleri I-II, Küresel Güç ve Refah (2007), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, July 15 Coup Attempt In Turkey Context, Causes And Consequences (2017).

 

KAYNAKÇA: Muhittin Ataman (setav.org, 21.03.2019), Muhittin Ataman (ajans13.com, 21.03.2019), Muhittin Ataman kitapları (kitapyurdu.com, 21.03.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör