Şerafettin Yaltkaya

Diyanet İşleri Başkanı, Devlet Adamı, Din Bilgini

Doğum
Ölüm
23 Nisan, 1947
Eğitim
Dârülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu)

Din bilgini, devlet adamı, ikinci Diyanet İşleri Başkanı (D. 1879, İstanbul – Ö. 23 Nisan 1947, Ankara). İlköğrenimini bitirdikten sonra hafızlığını tamamladı. Davutpaşa Rüştiyesi (Ortaokul)'ni, Dârülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu)'i bitirdi. Cami derslerine devam ederek; Fatih dersiamlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey'den tefsir (Kur’an-ı Kerim yorumu), Şirvanlı Halis  Efendi'den makalat dersleri aldı. 1909 yılında, Arapça eğitimi yapan Darü'l İlim ve't-Ta'lim adlı okulda ders nazırlığına başlayarak öğretim üyeliği hayatına girdi. Sonraki yıllarda çeşitli yüksek okullarda dini dersler okuttu, 1924 yılında Darü'lfünun (İstanbul Üniversitesi) İlahiyat Fakültesinde kelam tarihi öğretim üyeliği yaptı, İslam dini ve felsefesi ordinaryüs profesörü oldu. Şerafettin Yaltkaya, üniversitedeki öğretim üyeliğinden sonra 14 Ocak 1942’de Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi. Görevi 23 Nisan 1947’ye kadar devam etti.

Altmıştan fazla eseri olan Yaltkaya’nın Sebilü'r-Reşat, Beyan'ül-Hak, Mihrab, İlahiyat, İslam gibi dergilerde; düşünce hürriyetine önem veren din, tarih, felsefe, edebiyat konularında inceleme ve araştır­ma yazıları yazdı. Arapcadan felsefe, şiir, edebi­yat eserleri çevirdi.  Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze namazını da Yaltkaya kıldırmıştı.

BAŞLICA ESERLERİ:

İbn Esirler ve Meşahir-i Ulema (İbn Esirler ve Bilginlerin Ünlüleri), Tarih-i Kur'an-ı Kerim (Yüce Kur'an’ın Tarihi), Benim Diim (manzum).

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör