Bayramzade Zekeriya Efendi

Din Adamı, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Meylî

Şeyhülislâm (D. 1514, Ankara - Ö. 1593). İlköğrenimini Ankara’da yaptı. İstanbul’da Arapzade ve Melül Emir Efendi’den ders aldı. Bursa Hamzabey Medresesinde ders verdi. Kanuni’nin İran seferinde padişahın yanında bulundu. Edirne Üç Şerefeli Camii, Sahn-ı Semaniye ve Sultan Selim Medreselerinde müderrislik yaptı. Halep, Bursa ve İstanbul kadısı oldu. Anadolu kazaskerliğine terfi etti. Bu görevden alındıktan sonra emekli oldu. 1592 yılında şeyhülislâm oldu. Meylî mahlası ile şiirler yazan Bayramzade Zekeriya Efendi, İstanbul’da Sultan Selim semtindeki Darülhadis yakınına defnedildi.

ESERLERİ:

Şerh-i Hidaye, Haşiye-i Sadrüş-Şeria, Tefsir-i Fatiha, Tarikat-ı Âla, Haşiye Ale’d Dürer, Divan.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör