H. Sani Konukoğlu

Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Sanayici, İş İnsanı

Doğum
Ölüm
16 Ocak, 1994
Eğitim
İlkokul mezunu

Sanayici, İş Adamı, SANKO Holding Kurucusu ve İlk Yönetim Kurulu Başkanı (D. 1929,  Gaziantep' – Ö. 16 Ocak 1994, Gaziantep). 1943 yılında ilkokulu bitirdikten sonra ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen do­kumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin bizzat kullandı­ğı tek tezgâhta veresiye aldığı 18 kg' lık iplikle olmuştur. 1947 yılı Ocak ayında İs­tanbul' da 24 gözlü yerli bir bobin makinesi yaptı­rarak Gaziantep'e ilk olarak bu kapasitede bo­bin makinesi getirmiştir.

1951 yılında mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için Halep'ten eski bir apre makine­sini satın almış, bir ma­ğaraya koyarak çalışma­ya başlamıştır. İki yıl son­ra ise Bursa' ya giderek oradaki tornacılarla iş­birliği yapıp, Avrupa do­kuma tezgâhlarının ben­zer modelini yaptırmış ve 4 mekikli ekose göm­leklik dokuyan tezgâhları imal ettirerek Gaziantep' e getirtmiştir. Böylece Gazian­tep' te el tezgâhlarını motorlu tezgâha dönüştürmede öncülük etmiştir.

1965 yılında ise Bursa' da havlu tezgâhı imal ettirip bu tezgâhlar üzerine atılacak jakar makinalarını da Gaziantep' teki tor­nacılara yaptırmış ve ilk olarak Gaziantep' te havlu imalatına başlamıştır. 1962 yılın­da saf dışı kalmış eski model makineler­den yararlanarak Şehreküstü' de mevcut bir mağaraya hidrofil pamuk tesisi kurup üretime başlamıştır. Bunu 1963 yılında kurduğu 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi takip etmiştir.

Süregelen bu çalışmalar 1966 yılında şirkete dönüşür "Hilal Kollektif Şirke­ti” kurulur. 1968 yılında ise 25.000 iğlik bir iplik tesisi projesi hazırlatılır.

23 Şubat 1972 yılında inşaata başlanır ve çalışmalar devam ederek tesisin 20.000 iğlik bölümü 1974 yılında devreye sokulur. Firma "Hilal Kollektif Şirketi" adı al­tında üretimle ilgili çeşitli engelleri aşarak üretime 1977 yılına kadar devam eder.

1977 yılında "Hilal Kollektif Şirketi" kendi isminden esinlenerek SANKO Tekstil San. ve Tic A.Ş.' ye dönüştürülür.

Daha sonraki yıllarda istikrarlı adımlar­la yatırımlara devam edilerek alanında ulaşılması güç bir kapasite ve kaliteye ula­şılır. Bugün için 12.000 kişinin çalıştığı SANKO Holdıng'de tekstil, otomotiv, si­gortacılık, sağlık, leasing, inşaat ve çimen­to sektörlerinde üretim yapılmaktadır.

Bütün bu büyüme Merhum Hacı Sani Konukoğlu’nun bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin ürünüdür. Bu mücadele ve bilinçli çalışma sonucunda SANKO Holdıng'e ve Türk ekonomisine; SANKO Tekstil, İsko, Asko, Teksko, Sa­ni Konukoğlu Tıp Merkezi’ni kendi emeği ile kazandırılmıştır.

H. Sani Konukoğlu; ilkokul tahsiline rağmen gerek ticari hayatta, gerekse sos­yal hayatta kendini yetiştirmesini bilmiş, tabiri caizse hayat üniversitesinden me­zun olmuştur.

H. Sani Konukoğlu, 1987 yılında Ga­ziantep Sanayi Odası'nın kuruluşunda bu fikre inanmış diğer sanayicilerle birlikte bir mücadelenin Öncülüğünü yaparak, 15 Ağustos 1989 tarihinde Gaziantep Sanayi Odası'nı kurar. İlk Yönetim Kurulu Baş­kanlığı'na seçilir. 1988 yılında firmasının adı ile kurulan SANKOspor'un ilk yöne­tim Kurulu Başkanı olur.

11.10.1989 yılında kendi adıyla Sani Konukoğlu Vakfı kurulmuştur.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, özel­likle sosyal ve iş hayatında yeterince kül­türlü olan, yenilikleri çabucak kabul eden, bilmediği bir konuda fikir danışan ve çev­resindeki her türlü insana yardım yapmayı seven ve görev sayan, doğayı seven, rek­lamdan hoşlanmayan bir yapıya sahipti. SANKO Holding' teki Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekte iken ge­çirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu gösteri­len bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Ocak 1994 Pazar gü­nü vefat etmiştir.

 

Ödülleri:

 

Merhum Sani Konukoğlu’nun sağlı­ğında yaptığı sosyal hizmetler nedeni ile Bakanlar Kurulu' nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı beratı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyasına" layık görülmüştür. Madalya 27 Ekim 1997 tarihinde Cumhur­başkanı Süleyman Demirel tara­fından Çankaya Köşkü'nde yapılan bir tö­renle büyük oğlu SANKO Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Sn. Abdülkadir Konu­koğlu'na teslim edilmiştir.

 

KAYNAKÇA: Sani Konukoğlu (Olimpiyat Dünyası / Sayı: 30, 2005), Vefatının 22’nci Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı (memohaber.com, 21.01.2016).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör