Şerafeddin Gölcük

İlahiyat Profesörü, İlahiyatçı, Akademisyen

Doğum
16 Aralık, 1940
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
Şerafettin Gölcük

İlâhiyatçı, akademisyen, profesör, yazar. 16 Aralık 1940, Yağcılar / Ödemiş / İzmir doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de yaptı. Kestane Pazarı ve ödemiş Kur’an Kurslarında özel dinî tahsilde bulundu. İzmir İmam Hatip Okulunda başladığı ortaöğrenimini İstanbul İmam Hatip Okulunda devam ettirdi. Ödemiş Lisesini bitirdikten (1960) sonra Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1964). Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev alarak Kırıkkale’de vaizlik yaptı. (1964-73).1964-66 yıllarında Tuzla Piyade Okulunda yedek subay olarak askerlik hizmetini yerine getirdi. 1966 yılında doktora tahsili için Fransa’ya gitti. Doktorasını 1972’de Paris Sorbonne Üniversitesinde tamamladı. Doktora öğrenimi esnasında 1969 yılında 9 ay Tunus’ta kaldı. 1973’te Erzurum İslâmî İlimler Fakültesinde asistan olarak öğretim görevine başladı. 1974 yılında gittiği Kahire’de bir sene araştırmalarda bulundu. 1977’de Doçent, 1984’te Profesör oldu. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Profesör olarak göreve başladı. Dekan Yardımcılığı, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu.

1992’de Bakanlar Kurulu kararıyla, yedi yıllık bir süre için Din işleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1999 yılında görevi sona erdi. Sosyal, kültürel ve dinî amaçlı pek çok yurtdışı seyahati yaptı. Fransa, Mısır, Almanya, Tunus, Cezayir, Fas, İngiltere, Özbekistan, Ürdün ve Suudi Arabistan’da dinî ve ilmî toplantılara katıldı. 1997’de Kudüs’te Dinlerarası Diyalog Toplantısında “Samimi Bir Diyalog için Bazı Müşterek Noktalar” konulu bir tebliğ sundu. 1973-1985 Erzurum, 1985-2008 Konya ilahiyat Fakültelerinde öğretim hizmetinden sonra 2008 yılında emekli oldu. Bir yıl müddetle Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde Yüksek lisans ve doktora, Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuklu Eğitim Merkezinde Kelam ve Akaid dersleri verdi. 2009 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı, 2011 yılında ise aynı Vakfın Denetim Kurulu Başkanı oldu. Vakıftaki görevi 2015’te sona erdi.                                                                

Mesleki ilgi alanları kelam, felsefe ve tasavvuftur. Özlem (1961-62), Yeni İstanbul (1964-66), Millî Gazete (1974), Yeni Devir (1978), İlâhiyat Fakültesi Dergisi (1973) gibi çok sayıda dergi, gazete ve ansiklopedilerde yayımlanmış ilmî makalelerinin yanı sıra bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiri ve konferansları da bulunan yazarın kitap olarak basılmış çok sayıda telif ve tercüme çalışmaları vardır. Kültür Açısından İnsan ve Fiilleri adlı eseriyle 1980’de Millî Kültür Vakfı Ödülünü almıştır.  Farsça, İngilizceyi az, Arapça ve Fransızcayı iyi derecede bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri (1979, Türkiye Mili Kültür Vakfı ödülü; Bakıllani ve İnsan Fiilleri başlığıyla, 1997; “Bakıllani’de İnsanın Fiilleri Anlayışı”, Doçentlik Tezi), Akaid, (İmam Hatip Liseleri Ders Kitabı, Süleyman Toprak ile birlikte, 1986; 1996), Kelam: Tarih, Ekoller, Problemler (Süleyman Toprak ile birlikte, 1988,2001), İslam Akaidi (1989, Konya, 1997), Kur’an’da İnsanın Değeri (1989), Allah, Kur’an, İnsan (1990), Kur’an ve İnsan (1996), Kelam Tarihi (1998), Din ve Toplum (2000), Kur’an ve Mekke (2007, “La Révélation Coranique et son Environment Social”, Doktora Tezi, Paris, Sorbonne, 1972), Ümmet’le Birlikte (2015).

ÇEVİRİ: Ölümden Sonra Diriliş (Subhi Salih’den, 1976, 1998), Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri (Ebu’l-Vefa Taftazani’den, 1980; Ana Konularıyla Kelam başlığıyla, Konya, 2000), Ehl-i Sünnet Akaidi, İmam Muhammed Pezdevi’den, 1981, 2000).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Kendisinden alınan bilgiler (Nisan 2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör