Şemsettin Kutlu

Araştırmacı, Yazar

Ölüm
25 Ağustos, 1991
Eğitim
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe bölümleri

Araştırmacı-yazar (D. 1918, Çardak bucağı / Göksun / Kahramanmaraş - Ö. 25 Ağustos 1991, İstanbul). İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamladı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe bölümleri (1941) mezunu. Erzurum (1941), Elazığ (1945-48), Ankara liselerinde öğretmenlik ve yöneticilik (1948-57), Millî Eğitim Bakanlığı Genel Müfettişliği (1957-61), Yüksek Öğretmen Genel Müdür Yardımcılığı (1961-62), İstanbul Millî Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği (1962-75) yaptı. Buradan emekli oldu. Bir ara Avrupa ve Amerika’da araştırmalarda bulundu.

Vatan (1941), Yedigün ve Çınaraltı (1942-45), Cumhuriyet Zafer (Ankara, 1954-60) Milliyet (1955-71), Yeni İstanbul (1956-57) Yaratış, Varlık, Hisar, Türk Edebiyatı, Hayat, Hayat Tarih, Gösteri vd. gazete ve dergilerde yayımladığı hikâye, inceleme-araştırmaları, derlemeleri yanı sıra düzenlediği antolojilerle tanındı. “Türk kültür ve sanatına yaptığı hizmetlerden dolayı” Kültür Bakanlığınca 1986’da verilen bir takdirname ve para mükâfatı ile ödüllendirildi.

ESERLERİ:

Eski Türk Hayatı (1958), Türk Romanları (1970), Türkçe Kadın-Erkek Adları (1972), Diyorlar ki (Ruşen Eşref Ünaydın’ın röportajlarının yayına hazırlanması, 1972), Lehçetü’l-Hakayık (Direktör Ali Bey’in eserinin yayına hazırlanması hakkında bir inceleme ile birlikte, 1972), Başmabeynci Lütfi Bey’in Anıları (Osmanlı Sarayının Son Günleri, sadeleştirme, 1973), Yeni Osmanlılar Tarihi (Ebuzziya Tevfik’ten sadeleştirme, 1973), Eslâf (Faik Reşad’dan, sadeleştirme, 1974), Türk İslâm Tarihinden (Nevadir-i Süheyli’den, sadeleştirme, 1974), Olgun Sözler (Kâmilü’l Kelâm’ın sadeleştirmesi, 1975), Kırım Tarihi, Tutiname (sadeleştirmeler, 1974-76), Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi (1972), Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi (1973), Sait Paşa’nın Anıları (Sadrazam Sait Paşa’nın Hatıratı’ndan özetleme ve açıklamalar (1977), Eski İstanbul’un Ünlüleri (1978), Şair Dertli (1979), Türk Edebiyatında Kahramanlık Şiirleri Antolojisi (1981), Metinlerle, Örneklerle Şairler ve Yazarlar (1981), Dünya Edebiyatı Antolojisi (1982), Divan Edebiyatı Antolojisi (1983).

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör