Ilgazlı Hacı Baba

Tasavvufçu, Din Adamı

Doğum
Ölüm
08 Aralık, 1975
Eğitim
Fatih Medresesi
Diğer İsimler
Ahmet Abduşoğlu. Ilgazlı Hacı Ahmed Efendi.

Din adamı, imam, tasavvufçu, Çankırı evliyasından (D.1890, Aşağıdere köyü / Ilgaz / Çankırı - Ö. 8 Aralık 1975, Cenedere köyü / Ilgaz / Çankırı). Asıl adı: Ahmet Abduşoğlu. Ilgazlı Hacı Ahmed Efendi olarak da meşhurdur, en çok Ilgazlı Hacı Baba lakabıyla bilinmektedir. Babası köyün imamı Mahmut Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır.

Ahmet Efendi henüz yedi yaşında iken hafızlığını ikmal eder. Ancak küçük yasta babasını kaybeder, annesi Ayşe Hanım ise oğlunu tahsil için İstanbul’a Fatih Medresesine gönderir. Ahmet Efendi Fatih Medresesinden Mantık, Hadis ve fenni ilimler diplomalarını alır.

Mezuniyet sonrası hizmet için memleketi Ilgaz’a gelir burada altı yıl imam-hatiplik ve bir buçuk yıl adliyede katiplik yapar. Daha sonra memuriyetten ayrılır ve serbest arzuhalcilik yapar. 1950 sonrasında ise kendini talebe yetiştirmeye adar.

1950 yılı öncesi dönemlerde, kendisine çok hürmet eden ilçenin mahalli memurları, zaman zaman gelerek “eviniz aranacak” diye haber verdiklerinde köyün çobanını çağırtıp kitaplarını ona verip, “ben isteyinceye kadar sakla, sonra getirirsin” dermiş. Evini basarak arayanlar; çobanın kitapla uğraşacağına ihtimal vermedikleri için geçici durum böylece atlatılırmış.

İki evlilik yapmıştır Ahmet Efendi, ilk evliliğinden Ayşe adında bir kız, ikinci evliliğinden Mehmet, Said, Selim ve Ali adında dört erkek çocuğu olmuştur.

Ilgazlı Hacı Ahmet Efendinin tarikat silsilesi Kastamonu’nun Devrekani İlçesinde medfun, Nakşibendi Şeyhlerinden Hacı Merdan Efendi ile irtibatlı olup, bu zatın halifesi Çankırı/Yapraklı İlçesinden Şeyh Mustafa Tuhti Efendi’nin halifesidir. Silsile Seydişehirli Hacı Abdullah Efendiye uzanmaktadır.

Ilgazlı hacı Ahmet efendi, fiziki olarak küçük ve zayıf bünyeli, ilk geldiği şekilde kesilmeden uzatıldığı için tabii ve yumuşak sakallı, bakışları itibariyle zeki ve tesirli biri idi. Elini kolay kolay öptürmez, öpmek isteyenin elinden büyük bir el çabukluğu içinde süratle çeker ve muhatabının yanağına tatlıca vururdu.

Ahmet Efendi’nin bilinen iki risalesine ilaveten bazı el yazmaları da vardır. Bunlardan Leta’ifu Cemi’il Cesed, Şaskınlar sineması ve 1969 seçimlerinde aday olan oğlu için kaleme aldığı “Muhterem Efendi ve Ağalar” hitabıyla kaleme alınan yazıları vardır.

Şeyh Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi 08 Aralık 1975 tarihinde hastalıktan vefat etmiştir. Mezarı Ilgaz ilçesinin Cendere köyünde bulunmaktadır. Hacı Baba vefatından önce mezarının sade olmasını ve berekete mani olacağı endişesiyle üzerinin kapatılmamasını istemiş. Bu isteği doğrultusunda bugün sade bir mezarı vardır.

 

Merhum Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Ilgazlı Hacı Baba hakkında şöyle demişti:

 

“Hacı Babayı seviyoruz, lafta kalmamalı, baş tacı edilmeye gerçekten layık biri olduğu nesilden nesile zihinlere yerleştirilmelidir.”

 

KAYNAKÇA: Ilgaz Evliyaları, Silsile-i Muhammed Bahaeddin Efendi Kolu, Son Devrin Alimleri (evliyalar.net, 19 Eylül 2018), Eş-Şeyh Hacı Ahmed Abduşoğlu (rahiask.com, 19 Eylül 2018).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör