Şefik Can

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
23 Ocak, 2005
-
Eğitim
Harp Okulu

Edebiyat araştırmacısı, tasavvufçu (D. 1326 [1910], Terbicik köyü / Erzurum – Ö. 23 Ocak 2005, İstanbul). İlkokulu Yıldızeli’nde bitirdi. Daha çocuk yaşta iken babasından Arapça ve Farsça öğrendi. Kuleli Askeri Lisesini 1929’da, Harp Okulunu da 1931 yılında bitirdi. Sonra Millî Savunma Bakanlığının izni ile, İstanbul Üniversitesinde sınava girerek öğretmenlik sertifikasını aldı. 1935 yılında Kuleli Askeri Lisesinde Tâhirü’l-Mevlevî’nin (Tahir Olgun) yanında stajını tamamlayarak öğretmenliğe başladı. 1965’ te emekli oluncaya kadar çeşitli askerî okullar ile sivil kolej ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Mevlânâ’dan çevirileri ve mesnevihanlık çalışmalarıyla 2001 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülünü aldı.

Yayımlanmamış birkaç çalışması da bulunan Şefik Can, 23 Ocak 2005’te Konya’da vefat etti. 26 Ocak günü dostları tarafından İstanbul'dan Konya'ya getirilerek Selimiye Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından daha önce bizzat kendisi tarafından hazırlattırılan mezarına defnedildi.

ESERLERİ:

Mevlânâ ve Eflatun (1965, 2. bas. 2004), Klasik Yunan Mitolojisi (1970), Mevlâna - Rubailer (199I), Mevlana, Hayatı – Şahsiyeti - Fikirleri (1995, İngilizceye çeviri, 2004), Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi (1997), Divan-ı Kebir - Seçmeler (4 cilt, 1999), Cevahir-i Mesneviye (2 cilt, 2001), Güldeste (Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Mevlânâ’dan seçtiği 50 şiir, Konya, 200I), Mesnevi Hikâyeleri (2003).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), H. Nur Artıran / Sertarik, Mesnevihan” (semazen.net, 16.03.2016).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör