Cahit Kavcar

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulu

Akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, yazar. 1943 yılında Fethiye’nin Kızılbel Köyü’nde doğdu. İlkokuldan sonra 1955’te Aydın Ortaklar Öğretmen Okuluna girdi. Beş yıl orada okudu, 1960’ta Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna seçildi, liseyi Ankara’da bitirdi. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu.

Kars Alpaslan Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistan oldu. 1968 yılında oradan ayrılarak Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesine asistan olarak girdi. Yüksek lisans (1970) ve doktora (1973) yaptı. Askerlik hizmetinden sonra İngiltere’ye giderek araştırma ve incelemelerde bulundu,

Durham Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. (1976-1977). Dönüşte doçentlik çalışmalarını tamamladı, 1979 yılında Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında doçent oldu. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Kürsüsü başkanlığı, ardından bölüm başkanlığı yaptı.

1985 Dünya Gençlik Yılı dolayısıyla, Türkiye İş Bankasının öğretmenler ve öğretim üyeleri arasında yurt çapında açtığı “Gençliğin Eğitimi” konulu yazı yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Bilkent üniversitesinde iki yıl ek görevli öğretim üyeliği yaptı (1985-1987).

20 Ekim 1987 tarihinde Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne profesör olarak atandı. Öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalıştı. Aynı üniversitede dört yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Çeşitli yönetim görevlerinde bulundu (1987-1991). Bir yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalıştı (1991-1992).

1992 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalına döndü, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü başkanı oldu. 1994 başında aynı fakülteye dekan olarak atandı ve üç yıl dekanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda danışmanlık (1999-2003), Türk Eğitim Derneği (TED) Bilim Kurulu üyeliği (1999-2002), Merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Anadili Eğitimi Örgütü (IMEN) üyeliği (1987-2000) görevlerinde bulundu, Ankara Üniversitesinin çeşitli birimlerinde ve kurullarında üyelik yaptı. 10 Ocak 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi olarak emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın edebiyat, dil, eğitim, öğretmen yetiştirme, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türkçe eğitimi, kültür, sanat konularında, bir kısmı ortaklaşa, bir kısmı derleme olmak üzere 17 kitabı, çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış 120 makalesi vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı (1995), Edebiyat ve Eğitim (1999, 2017), Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi (Prof. Dr. Sedat Sever, Dr. Ferhan Oğuzkan ile, 2003, 2016), Öğretmenlikte 50 Yıl 1965-2015 (2016), Yazılı ve Sözlü Anlatım (Dr. Ferhan Oğuzkan ile, 6 basım).

KAYNAKÇA: Merve Yılmaz / Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın Hayatı, Eserleri, Edebiyat ve Türkçe Eğitimine Katkıları (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2013), Fakültemizde Görev Yapmış Dekanlar (education.ankara.edu.tr, erişim 12.03.2017), Cahit Kavcar kitapları, kitapyurdu.com, 12.10.2018).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör